Zajęcia pozalekcyjne 2020/2021

Lp. Nazwisko i imię Rodzaj zajęć Dzień i godzina Klasa
1 Adamczyk Stanisław BRD Czwartek

14.45 – 15.30

VI – VII
2 Banaszak Teresa Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego Wtorek

14.45 – 15.30

VIIA
3 Błaszkowska Żaneta Gry i zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej Wtorek

8.55 – 9.40

I – III
4 Błaszkowska Żaneta Piłka siatkowa dziewcząt Wtorek

15.30 – 16.15

VII – VIII
5 Bodnar Izabella Kółko biologiczne Poniedziałek

8.00 – 8.45

VI
6 Bodnar Izabella Kółko przyrodnicze Piątek

12.55 – 13.40

IVAB
7 Ciszewska Magdalena Zajęcia wyrównawcze Wtorek

9.50 – 10.35

IIC
8 Grobelna – Staniszewska Agnieszka Kółko historyczne Poniedziałek

8.00 – 8.45

VIII
9 Grobelna – Staniszewska Agnieszka Kółko filatelistyczne Środa

13.50 – 14.35

VI
10 Jagodzińska Arletta Zajęcia z języka polskiego Poniedziałek

14.45 – 15.30

VIA
11 Jagodzińska Arletta Zajęcia z języka polskiego Czwartek

13.50 – 14.35

VIC
12 Jagodzińska Arletta Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego Czwartek

7.00 – 7.45

VIAC
13 Jaroch Małgorzata LA, siatkówka Czwartek

15.30 – 16.45

V, VI
14 Kędziorska Ewa Zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki Poniedziałek

7.00 – 7.45

VIIIA
15 Kędziorska Ewa Kółko fizyczne Piątek

14.45-15.30

VII – VIII
16 Kontek Julia Kółko z matematyki Wtorek

8.00 – 8.45

IVABC
17 Kontek Julia Zajęcia wyrównawcze z matematyki Środa

12.55 – 13.40

VA
18 Kontek Julia Zajęcia wyrównawcze z matematyki Środa

8.00 – 8.45

IVAB
19 Kontek Julia Zajęcia wyrównawcze z matematyki Piątek

8.00 – 8.45

IVC
20 Kowalska Małgorzata Kółko geograficzne Czwartek

7.00 – 7.45

VII
21 Kral Sylwia Zajęcia wyrównawcze Poniedziałek

8.00 – 8.45

IA
22 Kubanek Martyna Kółko teatralne Poniedziałek

14.45 – 15.30

IV – VIII
23 Kubanek Martyna Kółko teatralne Poniedziałek

11.55 – 12.40

IIIB
24 Kulczyk Agnieszka Kółko chemiczne Wtorek

7.00 – 7.45

VIII
25 Kulpeksza Agnieszka siatkówka Poniedziałek

15.30 – 17.00

VI, VII, VIII chł. i dz.
26 Kuźniak – Garstecka Karina Zajęcia wyrównawcze Poniedziałek

12.55 – 13.40

IC
27 Makowiecka Lidia Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego Wtorek

8.00 – 8.45

IVBC
28 Mielczarek Agnieszka Zajęcia wyrównujące szanse Poniedziałek

8.00 – 8.45

VIIIB
29 Mielczarek Agnieszka Kółko biologiczne Czwartek

14.45 – 15.30

V-VIII
30 Mielczarek Agnieszka Kółko biologiczne Czwartek

13.50 – 14.35

V-VIII
31 Pokora Danuta Zajęcia wyrównawcze z matematyki Poniedziałek

7.00 – 7.45

VIIABCD
32 Pokora Danuta Zajęcia wyrównawcze z matematyki Piątek

7.00 – 7.45

VIABCD
33 Pokora Danuta Kółko matematyczne Czwartek 

7.00 – 7.45

VIABCD VIIABCD
34 Posłuszna Klaudia Kółko teatralne Wtorek

9.50 – 10.35

IIIAC
35 Robaczewska Barbara Zajęcia wyrównawcze Czwartek

9.50 – 10.35

IIIB
36 Rzadkiewicz Alina Zajęcia wyrównawcze Środa

12.55 – 13.40

IB
37 Sabacińska Iwona Zajęcia wyrównawcze Poniedziałek

9.50 – 10.35

IIIA
38 Robaczewska Barbara Zajęcia wyrównawcze Wtorek

 12.55 – 13.40

IIB
39 Skrzyńska – Klim Beata Zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki Środa

7.00 – 7.45

VIIIC
40 Skrzyńska – Klim Beata Zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki Czwartek

7.00 – 7.45

VIIIB
41 Strzyżewska Ewa Zajęcia wyrównawcze Czwartek

14.45 – 15.30

VIID
42 Strzyżewska Ewa Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka angielskiego Czwartek

13.50 – 14.35

VIIIB
43 Strzyżewska Ewa Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka angielskiego Wtorek

13.50 – 14.35

VIIIC
44 Strzyżewska Ewa Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka angielskiego Środa

14.45 – 15.30

VIIIA
45 Swosińska Dobromiła Zajęcia artystyczno – muzyczne Wtorek

8.00 – 8.45

świetlica
46 Terzimann Izabela Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego Środa

13.50 – 14.35

VIIIA
47 Terzimann Izabela Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego Środa

14.45 – 15.30

VIIIB
48 Terzimann Izabela Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego Czwartek

14.45 – 15.30

VIIIC
49 Terzimann Izabela Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego Wtorek

14.45 – 15.30

VA
50 Terzimann Izabela Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego Czwartek

7.00 – 7.45

VIIABCD
51 Witkowska Beata Zajęcia wyrównawcze Wtorek

11.55 – 12.40

IIA
52 Witkowska Grażyna Zajęcia wyrównawcze Wtorek

10.50 – 11.35

IIIC
53 Witkowska Grażyna Kółko matematyczne Środa

8.00 – 8.45

IIIC
54 Witkowski Rafał SKS Czwartek

14.40 – 15.25

VI chł.
55 Woźniak Wiesława Zajęcia wyrównawcze Czwartek

8.55 – 9.40

IVB
56 Woźniak Wiesława Zajęcia wyrównawcze Czwartek

14.45 – 15.30 co dwa tygodnie

VIBC
57 Woźniak Wiesława Kółko języka angielskiego Czwartek

9.50 – 10.35

IVA
58 Wronka – Gołatka Monika Zajęcia wyrównujące szanse Czwartek

8.00 – 8.45

VIIA
59 Zbylut Emanuela Zajęcia z języka polskiego Poniedziałek

13.50 – 14.35

VIB
60 Zbylut Emanuela Zajęcia z języka polskiego Poniedziałek

8.00 – 8.45

VID
61 Zbylut Emanuela Zajęcia z języka polskiego Środa

14.45 – 15.30

VIID
62 Zbylut Emanuela Zajęcia wyrównawcze Poniedziałek

14.35 – 15.30

VIBD