Kierownictwo Szkoły

01.09.2020 r. – nauka stacjonarna

Dyrektor Szkoły informuje, iż z kierownictwem Szkoły można kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

 

Dodatkowe dyżury będą pełnione zgodnie z poniższą tabelą

Imię i nazwisko Pełniona funkcja Dzień tygodnia Czas przyjmowania petentów
Gabriela Rojek Dyrektor Szkoły Wtorek 14:00 – 16:00
Maria Żemojtel Wicedyrektor Szkoły Czwartek 14:00 – 16:00
Gabriela Sobczak Kierownik świetlicy Poniedziałek 15:30 – 16:30

 

 

                                                                                                                                             Gabriela Rojek