Sposób oceniania pracy uczniów przy zdalnym nauczaniu dostępny jest w e-dzienniku w zakładce Informacje.