STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SZUBINIE

Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z 22 listopada 2017 roku
ze zmianami przyjętymi w Uchwale nr 5/09/2019/2020 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie
z dnia 12. 09. 2019 r. w sprawie zmian w Statucie szkoły.

 Obowiązuje od 16 września 2019 roku.

 

Uchwała nr 5/09/2019/2020 Rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie z dnia 12. 09. 2019 r.
w sprawie zmian w Statucie szkoły.

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SZUBINIE

Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z 22 listopada 2017 roku.

 Obowiązuje od 22 listopada 2017 roku.