Nabór dzieci do oddziału przedszkolnego do Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie
na rok szkolny 2020/2021

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szubin na rok szkolny 2020/2021.

Druki do pobrania:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do  oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w …………………………. w roku szkolnym 2020/2021.
 2. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w ………………………. w roku szkolnym 2020/2021.
 3. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do oddziału przedszkolnego.
 4. Oświadczenie o wielodzietności w rodzinie.
 5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
 6. Oświadczenie o zatrudnieniu.
 7. Oświadczenie o miejscu zamieszkania.
 8. Oświadczenie woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie.

 RODO

 1. Klauzula informacyjna wobec ucznia.
 2. Klauzula – zgoda.

Nabór dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 na rok szkolny 2020/2021.

 1. Zasady rekrutacji do kl.I SP na rok szkolny 2020/2021.

Druki do pobrania:

 1. Zgłoszenie rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka do kl.I  (dotyczy dzieci z obwodu szkoły).
 2. Wniosek rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka do kl.I (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły).
 3. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły.
 4. Oświadczenie o zamieszkaniu w pobliżu szkoły.
 5. Oświadczenie o zatrudnieniu.

RODO

 1. Klauzula informacyjna wobec ucznia.
 2. Klauzula – zgoda.

 

 

Obwód szkolny  Szkoły Podstawowej nr 2 , ul.Tysiąclecia 1, 89-200 Szubin obejmuje:

 1. Ulice Szubina: Akacjowa, Boczna, Brzozowa, Bukowa, Daleka, J. Dąbrowskiego, Dębowa, Generała Bema, Kcyńska, Kcyńska Nowe Osiedle, Jana Pawła II, Jagodowa, Klonowa, Krasickiego, Leśna, Lipowa, Magnoliowa, Malinowa, 3 Maja, Modrzewiowa, Mostowa, Nakielska 19 i 21, Nowa, Ogrodowa, Osiedle Cieleckiego, Elizy Orzeszkowej, Pałucka, Plac Wolności, Poprzeczna, Porzeczkowa, Poziomkowa, Reymonta, Różana, Sosnowa, Sportowa, Świerkowa, Tysiąclecia, Wiewiórowskiego, Winnica 31–79.
 2. Miejscowości: Ameryczka, Pińsko, Wolwark