Nabór dzieci do oddziału przedszkolnego do Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie na rok szkolny 2018/2019.

 1. Zarządzenie Nr 5/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szubinie z dnia 07.02.2018r.w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie.
 2. Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szubin na rok szkolny 2018/2019.

Druki do pobrania:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do  oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w …………………………. w roku szkolnym 2018/2019.
 2. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w ………………………. w roku szkolnym 2018/2019.
 3. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do oddziału przedszkolnego.
 4. Oświadczenie o wielodzietności w rodzinie.
 5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
 6. Oświadczenie o zatrudnieniu
 7. Oświadczenie o miejscu zamieszkania.
 8. Oświadczenie woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie

 

Nabór dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 na rok szkolny 2018/2019.

Zarządzenie Nr 6/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie z dnia 01.03.2018r.

 1. Zasady rekrutacji do kl.I SP na rok szkolny 2018/2019.

Druki do pobrania:

 1. Zgłoszenie rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka do kl.I  (dotyczy dzieci z obwodu szkoły).
 2. Wniosek rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka do kl.I (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły).
 3. Oświadczenie o wielodzietności w rodzinie.
 4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
 5. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły.
 6. Oświadczenie o zamieszkaniu w pobliżu szkoły.

Obwód szkolny Zespołu Szkół w Szubinie Szkoły Podstawowej nr 2 , ul.Tysiąclecia 1, 89-200 Szubin obejmuje:

 1. Ulice Szubina: Boczna, Brzozowa, Dąbrowskiego, Generała Bema, Kcyńska, Kcyńska Nowe Osiedle, Klonowa, Krasickiego, Leśna, Lipowa, 3-go Maja, Modrzewiowa, Mostowa, Nakielska, 19 i 21, Nowa, Ogrodowa, Osiedle Cieleckiego, Orzeszkowej, Pałucka, Plac Wolności, Reymonta, Sosnowa, Sportowa, Świerkowa, Tysiąclecia, Wiewiórowskiego, Winnica 31-79, Jagodowa, Poziomkowa, Jana Pawła II
 2. Miejscowości: Ameryczka, Pińsko, Wolwark