Sprawozdania z zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018.

I zebranie

II zebranie

III zebranie