Sprawozdania z zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Zebranie I

Zebranie II