Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 ustaliła wysokość dobrowolnych rocznych składek na Komitet Rodzicielski:

  • 1 dziecko – 65 zł
  • 2 dzieci – 45 zł/os
  • 3 i więcej dzieci – 35 zł/os

Wpłat można dokonywać:

  1. U skarbnika klasowego przed lub podczas zebrań z rodzicami
  2. Na konto KR 

     Komitet Rodzicielski przy SP nr 2 w Szubinie

    ul. Tysiąclecia 1, 89-200 Szubin

    02816400010000268520000001

    w tytule prosimy koniecznie wpisać:

    Imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.

     3. U skarbnika szkolnego RR:

       Anna Jurek

      Telefon sekretariat szkoły: 52 384 24 81

 

Rada Rodziców.