Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 ustaliła wysokość dobrowolnych rocznych składek na Komitet Rodzicielski:

  • 1 dziecko – 65 zł
  • 2 dzieci – 45 zł/os
  • 3 i więcej dzieci – 35 zł/os

Terminy płatności składek do 09.02.2018r.

Wpłat można dokonywać:

  1. U skarbnika klasowego przed lub podczas zebran z rodzicami
  2. Na konto KR 

     Komitet Rodzicielski przy SP nr 2 w Szubinie

    ul. Tysiąclecia 1, 89-200 Szubin

    02816400010000268520000001

    w tytule prosimy koniecznie wpisać:

    Imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.

     3. U skarbnika szkolnego RR

        po wcześniejszym kontakcie:

       Ewa Niewinczany-Małecka

      Tel.: 506-098-522

 

Rada Rodziców.