20 listopada dzieci z oddziałów zerowych włączyły się w obchody święta Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się o roli bezpiecznej, sprzyjającej rozwojowi atmosfery w placówce edukacyjnej oraz o możliwości podejmowania działań mających na celu poprawienie atmosfery przedszkolnej i poczucia bezpieczeństwa w niej. Na zakończenie dzieci wspólnie zaśpiewały piosenkę o prawach dziecka.

więcej

                                                                                                                                                Emilia Hilscher

Katarzyna Sztuba

     16 listopada 2018 r. w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski poezji religijno – patriotycznej. W konkursie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w trzech kategoriach wiekowych.

         W kategorii klas IV – V 

I miejsce zajęła Oliwia Robaczewska

wyróżnienie Zofia Kwiatkowska i Natalia Brzeczka

        

W kategorii klas VI – VII 

I miejsce Olga Kasprzak

wyróżnienia Zofia Damazyn i Rafał Kuczbański

          

W kategorii klas VIII i Gimnazjum

I miejsce zajęła Weronika Bablikow

wyróżnienia Kinga Brzykcy i Kacper Knapik

 

     Konkurs oceniała komisja w składzie: Dyrektor szkoły Pani Gabriela Rojek, Ksiądz Proboszcz parafii św Andrzeja Boboli w Szubinie Jacek Pawelczyk, nauczyciele Martyna Kubanek i Klaudia Posłuszna.

          Konkurs odbył się w ramach obchodów stulecia niepodległości. Dziękuję nauczycielom języka polskiego Szkoły Podstawowej Nr 2
w Szubinie za przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursu oraz za współpracę w realizacji konkursu. 

więcej

         Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję za piękną recytację i życzę dalszych sukcesów.

                                                                                    Organizator Konkursu

                                                                                        Justyna Tabor

 

Plan lekcji  czwartek 22.11.2018

 VIIA

 1. Warsztaty profilaktyczne – A. Grobelna – Staniszewska s.61
 2. Warsztaty profilaktyczne – A. Grobelna – Staniszewska s.61

VIIB

 1. Warsztaty profilaktyczne – J. Odrobiński s.62
 2. Warsztaty profilaktyczne – J. Odrobiński s.62

VIC

 1. Warsztaty profilaktyczne – M. Polańska s.65A
 2. Warsztaty profilaktyczne – Polańska s.65A

VIB

 1. Warsztaty profilaktyczne – A. Mielczarek s.61
 2. Warsztaty profilaktyczne – A. Mielczarek s.61

VIA

 1. Warsztaty profilaktyczne – M. Smoliński s.62
 2. Warsztaty profilaktyczne – Smoliński s.62

VD

 1. Warsztaty profilaktyczne – M. Ciszewska s. 65A
 2. Warsztaty profilaktyczne – M. Ciszewska s.65A

VA

 1. Warsztaty profilaktyczne – D. Lubawy s. 65A
 2. Warsztaty profilaktyczne – Lubawy s. 65A

VB

 1. Warsztaty profilaktyczne – D. Swosińska s.61
 2. Warsztaty profilaktyczne – D. Swosińska s.61

VC

 1. Warsztaty profilaktyczne – M. Jaroch s.62
 2. Warsztaty profilaktyczne – M. Jaroch s.62

IVA

 1. matematyka – E. Kędziorska s. 67
 2. technika – A. Kulczyk s.69
 3. j. angielski – T. Banaszak s.69

IVB

 1. technika – A. Kulczyk s.69
 2. j. polski – H. Rajmann s.22
 3. j. angielski – W. Woźniak s.71

IVC

 1. j. angielski – K. Nogowska s.68
 2. matematyka – B. Skrzyńska – Klim s.66
 3. przyroda – A. Mielczarek s.22

IVD

 1. matematyka – B. Skrzyńska – Klim s.66
 2. j. angielski – K. Nogowska s.67
 3. j. polski – H. Rajamnn s.68

IIIAg.

 1. biologia – I. Bodnar s.22
 2. j. angielski – E. Strzyżewska s.71
 3. matematyka – B. Skrzyńska – Klim s.66

IIIBg.

 1. matematyka – J. Bethke – Dzikowska s.65
 2. j. angielski – W. Woźniak s.68
 3. historia – M. Polańska s.67

IIICg.

 1. j. angielski – E. Strzyżewska s.71
 2. fizyka – E. Kędziorska s.65
 3. matematyka – D. Pokora – s.65

Rozkład jazdy autobusu szkolnego na czas
egzaminów wewnętrznych klas VIII
21 listopada (środa)

I PRZYJAZD:
Pińsko                 7.05

Ameryczka I        7.10

Szaradowo          7.15

Zalesie                 7.20

Ameryczka II       7.25

Wolwark             7.35

Oddział „0”, Przedszkole nr 2

klasy I-III SP,

klasy VIII SP

II PRZYJAZD:
Pińsko                11.05

Ameryczka I       11.10

Szaradowo         11.15

Zalesie                11.20

Ameryczka II     11.25

Wolwark            11.35

 

 

Klasy IV-VII SP i klasy  III Gim

ODJAZD:
                                             

                                                           13.00        Przedszkole nr 2

                                                           13.40        oddział „0”

                                                           14.40

 

         Rozkład jazdy autobusu szkolnego na czas
egzaminów wewnętrznych klas VIII
22 listopada (czwartek)

I PRZYJAZD:
Pińsko                 7.05

Ameryczka I        7.10

Szaradowo          7.15

Zalesie                 7.20

Ameryczka II       7.25

Wolwark             7.35

 

 

Oddział „0”, Przedszkole nr 2

klasy I-III i IV SP,

klasy VII i VIII SP

II PRZYJAZD:
Pińsko                9.05

Ameryczka I       9.10

Szaradowo         9.15

Zalesie                9.20

Ameryczka II     9.25

Wolwark            9.30

 

 

Klasy V-VI SP i klasy III Gim

ODJAZD:
                                                       

                                                           13.00

                                                           13.40        oddział „0”

                                                           14.40

 

                                              

         Rozkład jazdy autobusu szkolnego na czas
egzaminów wewnętrznych klas VIII
23 listopada (piątek)

 

I PRZYJAZD:
Pińsko                 7.05

Ameryczka I        7.10

Szaradowo          7.15

Zalesie                 7.20

Ameryczka II       7.25

Wolwark             7.35

 

 

Oddział „0”, Przedszkole nr 2

klasy I-III SP,

klasy VIII SP

II PRZYJAZD:
Pińsko                10.05

Ameryczka I       10.10

Szaradowo         10.15

Zalesie                10.20

Ameryczka II     10.25

Wolwark            10.30

 

 

Klasy IV-VII SP i klasy III Gim

ODJAZD:
                                              

                                                           13.00

                                                           13.40        

                                                           14.40

 

13 listopada 2018 roku udaliśmy się do Szubińskiego Domu Kultury by uczestniczyć w lekcji muzyki przygotowanej przez artystów z Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

Spotkanie zatytułowane było ,,Jeszcze Polska nie zginęła”.

W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości wsłuchaliśmy się w pieśni i piosenki patriotyczne oraz kompozycje Fryderyka Chopina, Michała Kleofasa Ogińskiego, Mieczysława Karłowicza, Ignacego Jana Paderewskiego dedykowane naszej Ojczyźnie.

więcej

Przećwiczyliśmy musztrę żołnierską, a kilkoro z nas zatańczyło nawet poloneza.

 

Beata Witkowska

Karina Kuźniak- Garstecka

            Z okazji 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości uczniowie klas I-III przygotowali wystawę „100 najpiękniejszych miejsc w Polsce odkrywamy, bo Ojczyznę kochamy”. W ramach projektu każda klasa wykonała mapę Polski, na której ukazała piękno naszego kraju. Uczniowie odkrywali zarówno piękno natury, jak  również walory architektoniczne, kulturowe i historyczne naszej Ojczyzny oraz dokonania Polaków.  Poszczególne klasy ukazały następujące treści:

klasa 1a – Stroje ludowe

klasa 1b – Sławni Polacy

klasa 1c – Zabytki miast

klasa 2a – Zamki w Polsce

klasa 2b – Cuda natury

klasa 2c – Legendy miast

klasa 3a – Pomniki przyrody

            Wystawa jest szczególna nie tylko ze wzgędu na doniosłą rocznicę, ale również ze względu na liczbę małych artystów, którzy wzięli w niej udział, bowiem na wystawie możemy podziwiać prace aż 150 uczniów. Każdy z nich odkrył cząstkę Polski, a wykonując zadanie zgłębił wiedzę na zadany temat. Autorzy prac wykazali się kreatywnością i pomysłowością. Stworzyli prace różnorodne pod względem zastosowanych technik i środków wyrazu. Włożyli w nie dużo pracy i serca.

            Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce 5.listopada 2018 roku. W wernisażu wzięli udział uczniowie klas I-III z wychowawczyniami. Gościem specjalnym uroczystości była dyrektor szkoły pani Gabriela Rojek. Po wystawie oprowadzali przedstawiciele poszczególnych klas, którzy w kilku słowach zaprezentowali mapy i przybliżyli ukazane na nich treści. Po prezentacji dyrektor szkoły pani Gabriela Rojek oraz przewodniczący klas uroczyście przecięli biało-czerwoną wstęgę i oficjalnie otworzyli wystawę. Na zakończenie wernisażu każda klasa otrzymała na pamiątkę biało-czerwone balony.

więcej

             Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania ekspozycji. Szczególne podziękowania kierujemy do rodziców, którzy wspierali swoje dzieci w owocnym odkrywaniu piękna i bogactwa Polski. Wystawa uzmysłowiła nam, że możemy i powinniśmy być dumni z naszej Ojczyzny.

 

Koordynator projektu

Sylwia Kral

9 listopada 2018 uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 uczcili 100. Rocznicę Odzyskania  Niepodległości przez Polskę.

           Młodzież szkolna odśpiewała hymn państwowy. Następnie uczniowie uczestniczyli           w uroczystej akademii. Uczniowie przypomnieli historię walk Polaków o odzyskanie niepodległości podczas powstań narodowowyzwoleńczych w XIX w. oraz podczas I wojny światowej. Inscenizacja została wzbogacona pieśniami z przełomu XIX i XX w.

           Interpretacje tekstów i pieśni wszystkich zgromadzonych wprowadziły w uroczysty nastrój. Występujący uczniowie podkreślili, jak ważna dla Polaków była niepodległość, bohaterstwo i honor.

więcej

     7 listopada 2018 roku, w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie klas I – III uczestniczyli w lekcji historii w Muzeum Ziemi Szubińskiej.

     Dzieci brały udział w zajęciach zatytułowanych  ,,Ojcowie Niepodległości”. Podczas spotkania uczniowie poznali sylwetki wielkich Polaków, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Dzieci utrwaliły znajomość symboli narodowych oraz znaczenie barw naszej flagi i godła. Rozmawiały o zaborcach oraz o trudzie i wielkim zaangażowaniu naszych przodków w dążeniu do odzyskania wolności dla naszego kraju.  

więcej

    Po zajęciach każdy uczeń poczuł się dumnym Polakiem – patriotą.

Karina Kuźniak – Garstecka

Barbara Robaczewska

UWAGA!!!

12 listopada 2018r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy. 

Szkoła i oddziały przedszkolne są nieczynne. 

 

14.11.2018 r. odbędą się zebrania z rodzicami:

Klasy 0 – III – godz. 16.30

Klasy IV – VI – godz.16.30

 

Klasy VII – VIII i III Gim – o godz 16.00 odbędą się równolegle dwa spotkania dla rodziców:

     Samouszkodzenia wśród młodzieży – sala 22, prowadząca – psycholog szkolny

 

    „ Lepiej zapobiegać niż leczyć” – przyczyny sięgania przez młodzież po alkohol i środki psychoaktywne – świetlica szkolna, prowadząca – specjalista terapii uzależnień, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Dzień Głośnego czytania w naszej szkole odbył się pod hasłem „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” w dniu 23.10.2018. Nauczyciele z Biblioteki z pomocą chętnych uczniów przygotowali salę gimnastyczną na to wydarzenie. W pomieszczeniu pojawiły się drzewa, wyrosły kwiaty i poziomki, a wszystko po to, aby uczniowie poczuli się jak w bajkowym lesie, na Leśnej Polanie. Do udziału w wydarzeniu zaproszone zostały dzieci z oddziałów „0” i klas 1-3. W przygotowaniach czynnie udzielały się uczennice należące do Stowarzyszenia Miłośników Biblioteki. Łącznie zaprosiliśmy 15 gości specjalnych. Role narratorów czytanych historii odegrały dwie mamy i babcia uczniów. W czytaniu towarzyszyli im uczniowie starszych klas: 4-6 SP i 3 Gimnazjum. W klimat bajkowego lasu wprowadziły uczestników trzy historie z książki “Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody gangu słodziaków”. Dzieci usłyszały opowiadanie o Jeżu Jerzym, Sowie Zosi oraz Zajęczycy Zuzi. Podczas przerw w czytaniu książki, dzieci miały za zadanie rozwiązać kilka łamigłówek. Na koniec w ramach podsumowania każdy rysował ilustrację do usłyszanych historii. Powstałe w ten sposób prace ozdobiły korytarz w sąsiedztwie biblioteki. Można je oglądać do dziś.

 

Martyna Kubanek

Klaudia Posłuszna

więcej …