W tym roku święto wszystkich nauczycieli, pracowników administracji i obsługi przypadło w niedzielę. W związku z tym, w naszej szkole, uroczyste obchody zostały przeniesione na piątek 12.10.2018 r. Tego dnia wszyscy uczniowie byli odświętnie ubrani również ze względu na odbywającą się Uroczystość Pasowania Pierwszoklasistów.

Około godz.10.30 w sali gimnastycznej odbył się apel dla uczniów klas I – IV. Przedstawiona została krótka historia gatunku Homo Sapiens Educatorus. Uczniowie zaprezentowali niezbędny zestaw narzędzi dydaktycznych współczesnego nauczyciela. Następnie wychowawcy klas uhonorowani zostali drobnymi podarunkami w postaci pięknych róż.

Po zakończeniu pierwszej części obchodów Dnia Edukacji Narodowej w sali gimnastycznej zebrali się uczniowie klas V-VIII oraz III gimnazjum w towarzystwie wychowawców i pozostałych nauczycieli pracujących w naszej szkole. Na scenie pojawili się uczniowie klas VIII oraz III gimnazjum, którzy ponownie zaprezentowali przedstawienie na temat ewolucji gatunku – Nauczyciela. Jednak tym razem poza kwiatami nauczyciele otrzymali jeszcze inne podarunki. Każdy z wychowawców został poproszony na środek sali gimnastycznej, a tam zaopatrzono go w niezbędny w pracy nauczyciela płaszcz zapewniający nietykalność. Wszyscy nauczyciele bardzo ucieszyli się z tego niezwykłego prezentu. Płaszczem ochronnym obdarowany został również Pan Wicedyrektor Tadeusz Brzykcy, który na zakończenie uroczystości złożył życzenia nauczycielom, pracownikom administracji oraz obsługi.

Za organizację obchodów Dnia Edukacji Narodowej odpowiedzialny był Samorząd Oddziałów Gimnazjalnych oraz Samorząd Szkoły Podstawowej, pod opieką pani Izabeli Bodnar oraz pana Stanisława Adamczyka.

więcej

12 października 2018r. w naszej szkole odbyła się Uroczystość Pasowania Pierwszoklasistów.

Uczniowie klas pierwszych, w obecności dyrekcji i zaproszonych gości, złożyli przyrzeczenie na sztandar szkoły. Ślubowali, że będą pilnymi uczniami i dobrymi Polakami. Obiecali również, że swym zachowaniem będą sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Uroczystego aktu pasowania na ucznia dokonały wychowawczynie: pani Iwona Sabacińska, pani Barbara Robaczewska i pani Grażyna Witkowska.

Następnie przewodnicząca rady rodziców pani Wioletta Borys-Stachowiak pierwszoklasistom wręczyła upominki, a najstarsi koledzy pamiątkowe telegramy.

Uroczystość zakończyła się programem artystycznym przygotowanym przez uczniów z klas IIIa i IIc.

Pasowanie na ucznia to bardzo ważne i wzruszające wydarzenie nie tylko dla pierwszoklasistów, ale także dla ich bliskich. Uroczystość ta na pewno długo pozostanie w pamięci wszystkich, którzy w niej uczestniczyli.

Uczniom klas pierwszych serdecznie gratulujemy i życzymy wielu wspaniałych chwil w naszej szkole oraz dotrzymania słów przysięgi.

Wychowawczynie klas pierwszych

 

foto: Aleksander Ryska                                                                                                                    więcej

 

foto: Oliwia Ożóg                                                                                                                               więcej

 Link do pobrania zdjęć

                                  12 października 2018 roku ogłoszono wyniki Szkolnego Konkursu Plastycznego dla uczniów klas 0 – III ,,SZKOŁA SPRZED 100 LAT, CZYLI JAK SIĘ UCZYLI NASI PRADZIADKOWIE”.

                                   Celem konkursu było poszerzanie wiedzy o dawnej szkole, wyglądzie i wyposażeniu sal lekcyjnych oraz stosowanych przez uczniów przyborach. Przygotowanie pracy miało również kształtować umiejętność dostrzegania zmian, jakie nastąpiły w edukacji uczniów na przestrzeni wieku, wyzwalać aktywność twórczą oraz kształtować wyobraźnię plastyczną.

                                Jury w składzie: artysta plastyk: Hanna Zawadzka – Pleszyńska, pedagog szkolny Bogusława Ryska oraz wicedyrektor Tadeusz Brzykcy, wyłoniło najciekawsze prace.

ZWYCIĘZCY klasy ,,0”

 

I miejsce  Kinga Staroń „Żabki”

II miejsce  Filip Ożóg „Motylki”

III miejsce  Kinga Socha „Motylki”

 

WYRÓŻNIENI

 

Agata Kujawa „Żabki”

Zofia Umińska ,,Biedronki”

 

ZWYCIĘZCY klasy I – III

 

I miejsce  Emilia Janiszewska  1 b

II miejsce  Karina Janik 3 a

III miejsce  Nadia Stasiak 2 c

 

WYRÓŻNIENI

 

Martyna Dzięciołowska  1 c

Joachim Kasperek  2b

Piotr Klein  2

więcej

                      Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy:

Sylwia Krajewska

Karina Kuźniak – Garstecka

Maryjny konkurs – rozstrzygnięty

W naszej szkole z okazji nawiedzenia kopi obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej Parafii św. Andrzeja Boboli, został przeprowadzony konkurs plastyczny pt. „Czekamy na Ciebie Mamo”. Uczestnicy byli podzieli na dwie grupy wiekowe: klasy 0-II i III-V. Dzieci miały pokazać, w dowolnej technice plastycznej, w jaki sposób przygotowywały się do nawiedzenia. Celem konkursu było zainteresowanie i zapoznanie z historią obrazu Czarnej Madonny. Wpłynęło około 90 prac.

W czwartek , 4 października, na zakończenie rekolekcji szkolnych w kościele Św. Andrzeja Boboli, pani Dyrektor Gabriela Rojek wręczyła nagrody i dyplomy laureatom oraz wyróżnionym uczniom.

Prace uczniów zostały wyeksponowane w kościele, podczas nawiedzenia, jako dar wotywny dzieci dla Matki Bożej.

Oto lista laureatów konkursu:

Grupa  0 – II

 1. Maria Lubawy Ib
 2. Małgorzata Kłosowska „0” Motylki
 3. Maja Kłosowska IIa

Wyróżnienie:

Antoni Koralewicz  „0” Motylki

Michalina Makowiecka   Ia

Tatiana Szweda   Ia

Anna Kulig  IIc

Grupa III – V

 1. Oliwia Szyperska Vc
 2. Klaudiusz Pieczyński Vd
 3. Katarzyna Wargulec Vd

Wyróżnienie:

    Daria Bronchardt  Vd

    Miłosz Włodarczak  Vc

 Dziękuję wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Zwycięzcom gratuluję i zachęcam do wzięcia udziału w kolejnych konkursach.                                                                                                                                                                              

                                                                                                                    Organizator

                                                                                                              Anna Pokorzyńska

Przyjazdy i odjazdy autobusu szkolnego

12.10.2018 rok

Pasowanie klas I

Przyjazd I :
Pińsko – 7.45

Ameryczka I – 7.50

Szaradowo – 7.55

Ameryczka 2 – 8.00

Wolwark – 8.05

 

 

kl. I SP

Oddziały „0”

Przedszkole nr 2

 

 

Przyjazd II:
Pińsko – 9.50

Ameryczka I – 9.55

Szaradowo – 10.00

Zalesie – 10.05

Ameryczka 2 – 10.10

Wolwark – 10.15

 

 

 

kl. 2-8 SP

kl. 3 gimnazjum

Odjazd:
 

13.00

 

Szkoła Podstawowa, Gimnazjum

Oddziały „0”

 

 

10.10.2018r. Samorząd Uczniowski zorganizował otrzęsiny uczniów klas czwartych, które odbyły się w dwóch etapach. W pierwszej części uczniowie zaprezentowali się w strojach oraz przygotowali okrzyk. Następnym etapem był wiersz lub piosenka, taniec, następnie konkurencje sportowe, które wywołały najwięcej emocji.
W rezultacie wygrała klasa IVc. Poczynania czwartoklasistów oceniała komisja składająca się
z opiekunów samorządu, członków zarządu oraz wicedyrektora szkoły, który wręczył dyplomy, nagrody i podsumował organizację otrzęsin.
Na koniec odbyła się wspaniała dyskoteka.

                                                           St. Adamczyk

 

więcej

Samorząd Uczniowski zorganizował z okazji Dnia Chłopca wybory Mistera Szkoły i Misterów Klas. Głosowały dziewczyny ze starszych klas SP i Gimnazjum.

Oto wyniki:

VII a – Oskar Makowiecki

VII b – Tymon Kubiak 

VIII a – Wojtek Kujawa

VIII b – Kuba Piechowiak

VIII c –  Hubert Stawicki

III a – Nikodem Stachowiak

III b – Hubert Paszkiet

III c- Oskar Bugaj

 

Misterem Szkoły został pan Mateusz Smoliński.

Regulamin Biegu im. ŚW. Papieża Jana Pawła II

 Cel Imprezy:

Upowszechnianie zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu przez udział w biegach. Aktywizacja społeczności lokalnej oraz promowanie wolontariatu. Oddanie hołdu Polskiemu Papieżowi Janowi Pawłowi II z okazji XVIII Ogólnopolskiego Dnia Papieskiego.

 1. Termin:

7 października 2018 r. (niedziela), rozpoczęcie o godz. 15.00

 III. Miejsce:

Stadion Miejski w Szubinie

 1. Organizatorzy:
 • Parafia p.w. Św. Andrzeja Boboli w Szubinie,
 • I Liceum Ogólnokształcące w Szubinie,
 • UKS „Wyspiański” Szubin.
 1. Warunki uczestnictwa:
 2. W zawodach mogą uczestniczyć wszystkie osoby chętne bez dodatkowych badań lekarskich, w tym uczniowie szkół posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego (Porozumienie MEN – Minister Zdrowia).
 3. Osoby uczestniczące w biegu otwartym oraz rodzinnym muszą podpisać oświadczenie dotyczące własnej odpowiedzialności za start.
 4. Każdy uczestnik musi zgłosić się na start z karteczką o wymiarach 15×10 cm, na której należy napisać następujące dane: Nazwisko i Imię, ROK URODZENIA, Szkoła (w przypadku uczniów).
 5. Zawodnik ma prawo startu w jednej z przewidzianych kategorii.
 6. Za zdolność do uczestnictwa w zawodach odpowiada delegujący, rodzic lub opiekun prawny (oprócz biegu otwartego).
 7. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę wyłącznie w momencie trwania biegu, tzn. od momentu zgłoszenia się w sekretariacie zawodów i otrzymania zgody na start, aż do momentu zejścia z bieżni. W przypadku osób niepełnoletnich za opiekę są odpowiedzialni rodzice, opiekunowie prawni lub inne osoby do tego wyznaczone, np. nauczyciel, jeśli udział w imprezie jest zorganizowany przez szkołę.
 8. Sekretariat Zawodów:

Sekretariat znajduje się na terenie stadionu.

VII. Nagrody:

W każdej kategorii za zajęcie miejsca od I do III, bezpośrednio po każdym biegu wręczane będą dyplomy.

VIII. Sędziowie:

Komisję sędziowską zabezpiecza organizator.

 1. Punktacja zespołowa:

Najliczniej reprezentowana Szkoła otrzyma Puchar ufundowany przez Burmistrza Szubina Artura Michalaka.

 1. Regulamin otrzymują:

Szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne z terenu powiatu nakielskiego, „Nowy Szpital” w Szubinie.

XI Program Zawodów:

Godzina Klasa Rocznik Dystans
15.00 Otwarcie zawodów
15.10 Rodzinny Rodzice z dziećmi 200 m.
15.20 SP klasy od I do II – dziewczynki 2010 i młodsi 250 m.
  SP klasy od I do II – chłopcy 2010 i młodsi 250 m.
15.30 SP klasy od III do IV – dziewczynki 2009 i 2008 600 m
  SP klasy od III do IV – chłopcy 2009 i 2008 600 m
15.40 SP klasy od V do VI – dziewczynki 2007 i 2006 800 m
  SP klasy od V do VI – chłopcy 2007 i 2006 800 m
15.55 SP klasy od VII do VIII – dziewczynki 2005 do 2004 1000 m
16.10 SP klasy od VII do VIII – chłopcy 2005 do 2004 1200 m.
16.25 Gim. klasy III i  Ponad gim klasy od I do IV – dziewczyny 2003 do 2000 1200 m.
16.40 Gim. klasy III i  Ponad gim klasy od I do IV – chłopcy 2003 do 2000 1500 m.
16.55 Open 1999  i starsi 2800 m.
17.15 ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW

 

XII Inne:

Zawody będą przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA. W sprawach spornych ostateczne decyzje należą do sędziego głównego. Uczestnicy startują na koszt własny. Środki na organizację oraz nagrody zapewniają organizatorzy i sponsorzy.

XIII Trasa biegów:

Bieżnia tartanowa na stadionie miejskim w Szubinie

 

22 września 2018 na terenie Zakładu Poprawczego MOAS w Szubinie odbyły się Amerykańskie Igrzyska w Oflagu 64. Zebranych przywitał burmistrz Szubina.

Na spotkanie przybyli mieszkańcy miasta oraz amerykańscy goście, rodziny byłych jeńców Oflagu 64 w Szubinie.

Na uroczystym polsko-amerykańskim spotkaniu młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2 zaprezentowała swoje prace plastyczne „Oflag 64 – oczami uczniów”. Ponadto można było obejrzeć wystawy dotyczące życia obozowego, przygotowane przez Klub Miłośników Fotografii „FLESZ” w Szubinie i Muzeum Ziemi Szubińskiej.

Zebrani obejrzeli również pokaz futbolu amerykańskiego zaprezentowanego przez Klub Sportowy Bydgoszcz Archers oraz pokaz softballu w wykonaniu KWK CONSTRUCTION Dęby Osielsko.

Chętni mogli wziąć udział w turnieju rzutu podkową i obejrzeć mecz futbolu amerykańskiego pomiędzy drużyną Archers Bydgoszcz a młodzieżą MOAS w Szubinie.

MP

więcej …

W piątek 21 września 2018 r. dzieci z grupy Biedronki zwiedziły wystawę plastyczną  artystów Grupy Plama’s  pt. „4 pory roku – Jesień”.  Na wystawie można było zobaczyćprace15 artystów, którzy na różne sposoby oddali klimat jesieni w malarstwie i  grafice.Zwiedzanie wystawy umożliwiło przedszkolakom kontakt ze sztuką, uwrażliwiło je na piękno otaczającej przyrody. Mamy nadzieje, że ta wystawa zainspiruje i zachęci dzieci do podjęcia własnej aktywności twórczej. 

więcej

                                                                                                                            Sylwia Krajewska 

                                                       Katarzyna Sztuba

 

Dnia 28 września 2018r.  odbyło się spotkanie przedszkolaków  z policjantem  Komisariatu Policji w Szubinie. Celem wizyty było przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Pan policjant przybliżył dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, przypomniał numery alarmowe oraz zasady zachowania się podczas spotkania z nieznajomym. Przedszkolaki dowiedziały się, jak bezpiecznie podróżować, jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Przypominał również o konieczności noszenia ubrań i obuwia posiadającego elementy odblaskowe. Policjant poinformował i zademonstrował dzieciom również, w jaki sposób należy się zachowywać podczas ataku psa. Niektóre przedszkolaki zadawały pytania oraz dzieliły się swoimi doświadczeniami. Wspólne zdjęcie było zwieńczeniem tej niecodziennej wizyty.  

więcej

Sylwia Krajewska

Katarzyna Sztuba

26 września 2018 r. uczniowie klas VIII S.P. i kl. III gim  brali udział w wykładach „Co to jest fizyka?”. Pokazy odbyły się w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przeprowadził je prof. zw. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz wraz ze współpracownikami. Doświadczenia obrazowały m.in. zagadnienia dotyczące termodynamiki, tarcia, przyspieszenia, środka ciężkości i ciśnienia. Pasjonaci fizyki mieli okazję na własne oczy zobaczyć jak zachowuje się ciało umieszczone w próżni lub zanurzone w ciekłym azocie. Dzięki tym zajęciom fizyka okazała się być ciekawszą i bardziej przydatną w życiu codziennym.

więcej

 

Przedszkolaki na wycieczce  – uczyły się szacunku  Ojczyzny

 25 września  2018 r., grupy przedszkolne : Biedronki, Motylki, Żabki uczestniczyły w  wycieczce integracyjnej do Osieka nad Notecią – Skansenu Muzeum Kultury Ludowej. Przedszkolaki obejrzały „Pokaz etnograficzny wsi”, m.in. zwiedziły obiekty – zagrody, chaty, karczmę, sklep, szkołę, kościółek, wiatraki. Poznały sposób wyrabiana masła. Miłym akcentem dla dzieci był przejazd bryczką na terenie skansenu. Podczas odpoczynku w „ Karczmie pod Wiatrakami” odbyła się degustacja chleba z masłem i świeżo palenia kawy zbożowej z jęczmienia oraz grill.

 

więcej …