1 września 2020r. odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

Ze względu na epidemię wirusa COVID-19 organizacja pierwszego dnia nauki szkolnej (01.09.2020r.) będzie przebiegać następująco:

– uczniowie klas V – VIII zbierają się, z zachowaniem dystansu społecznego między klasami, na boisku asfaltowym do godz. 8.00, a następnie przechodzą wraz z wychowawcą do wyznaczonych sal lekcyjnych,

– uczniowie klas IV o godz. 8.00 ustawiają się na placu apelowym i po spotkaniu z dyrektorem i wychowawcami udają się do sal lekcyjnych,

– uczniowie klas II i III o godz. 9.30, na placu apelowym spotykają się z wychowawcami i udają się do klas,

– uczniowie klas I wraz z rodzicem/opiekunem zbierają się na placu apelowym o godz. 10.00 na spotkanie z dyrektorem i wychowawcami, a następnie wraz z wychowawcami udają się do sal lekcyjnych.

Prosimy o zachowanie zgodne z zasadami reżimu sanitarnego – dystans społeczny, zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk oraz ograniczenie osób trzecich (rodzice/opiekunowie) przebywających na terenie szkoły – jedno dziecko, jeden opiekun.

Wychowawcy klas I – VIII przekażą uczniom obowiązujący plan lekcji oraz wytyczne (procedury) dotyczące funkcjonowania w szkole w czasie zajęć i przerw.

Spotkanie dzieci i rodziców przed rozpoczęciem Roku szkolnego 2020/2021 oddziałów przedszkolnych planowane jest w piątek, tj. 28 sierpnia 2020r. o godz. 10.00 na placu apelowym.

Po ogólnym spotkaniu z panią dyrektor dzieci z jednym z rodziców/opiekunów udadzą się z wychowawcami do sal.

Sala 19 – grupa BIEDRONKI

Sala 20 – grupa MOTYLKI

Sala 21 – grupa ŻABKI

W związku z sytuacją epidemiczną prosimy o zastosowanie się do reżimu sanitarnego – maseczki zakrywające usta i nos, dystans 1,5 m.

Zajęcia w oddziałach przedszkolnych rozpoczynają się od 1 września 2020r.

Łukasz Bartkowiak  – uczeń klasy VIII b brał udział w Olimpiadzie Wiedzy Medycznej  organizowanej przez Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy. Pierwszy etap  konkursu  odbył się 10 marca 2020 r. i polegał na rozwiązaniu testu  sprawdzającego wiedzę  z zakresu  anatomii człowieka. Łukasz przeszedł do II etapu konkursu. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną polegał on na przygotowaniu przez uczestników prezentacji multimedialnej na temat „Szczepionka na koronawirusa -panaceum czy złudna nadzieja ludzkości?”.  Praca Łukasza została najwyżej oceniona przez jury. Rozdanie nagród i wręczenie dyplomów odbyło się już po zakończeniu roku szkolnego. Miałam przyjemność towarzyszyć Łukaszowi – absolwentowi naszej szkoły, w tej uroczystości, podczas której członkowie jury, w tym przewodniczący dr n. med. Sławomir Strzelec przedstawiali mocne strony przygotowanej prezentacji.

Gratulujemy Łukaszowi uzyskania tak znaczącego sukcesu na szczeblu wojewódzkim. Cieszymy się, że mimo wyjątkowego czasu epidemii  i przygotowań do egzaminu ósmoklasisty  wziął udział w olimpiadzie, która wymagała  dużego nakładu pracy, poszukiwań w różnych źródłach informacji, czasu i cierpliwości.

Życzymy powodzenia w  wybranym liceum!

                                                                               Agnieszka Mielczarek

więcej …

Zgodnie z pismem nr WŚR.4462.4.2020 z dnia 18.08.2020r.  przekazujemy Państwu informację dot. możliwości ubiegania się o stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie  Gabriela Rojek informuje, że zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odbierać 31.07.2020r. (piątek) w godzinach 08:00 – 13:00 lub 03.08.2020r. (poniedziałek) w godzinach 8:00 – 14:00.

Osoby odbierające zaświadczenia zobowiązane są do przestrzegania reżimu sanitarnego.

Dyrektor szkoły
Gabriela Rojek

Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie  rok szkolny 2020/2021

 

Oddział przedszkolny

Przedmiot Podręcznik Ćwiczenia
Religia Tak! Jezus mnie kocha Wydawnictwo Jedność

Autor: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

Wychowanie przedszkolne „Nowe przygody Olka i Ady” BB+ pakiet

Autor:

W. Żaba – Żabińska

Wydawnictwo MAC EDUKACJA ( Księgarnia)

Klasa I

Przedmiot Podręcznik Ćwiczenia
Religia Poznaję Boży Świat

Wydawnictwo Jedność

Autor: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

 

 

Klasa II

Przedmiot Podręcznik Ćwiczenia
Religia Kochamy Pana Jezusa

Wydawnictwo Wam

red. Władysław Kubik SJ

 

 

Klasa III

Przedmiot Podręcznik Ćwiczenia
Religia Przyjmujemy Pana Jezusa

Wydawnictwo Wam red. Władysław Kubik SJ

 

 

Klasa IV

Przedmiot Podręcznik Ćwiczenia
Religia Zaproszeni przez Boga

Wydawnictwo Wam Księża Jezuici

 

 

Klasa V

Przedmiot Podręcznik Ćwiczenia
Religia Szczęśliwi, którzy szukają prawdy

Wydawnictwo Jedność

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy

Wydawnictwo Jedność

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

 

 

Klasa VI

Przedmiot Podręcznik Ćwiczenia
Religia Przemienieni przez Boga

Wydawnictwo Wam

Księża Jezuici

 

 

Klasa VII

Przedmiot Podręcznik Ćwiczenia
Religia Jezus uczy i zbawia

Wydawnictwo Wam

Księża Jezuici

 

 

Klasa VIII

Przedmiot Podręcznik Ćwiczenia
Religia Jezus działa i zbawia

Wydawnictwo Wam

Księża Jezuici

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie Gabriela Rojek

 informuje , iż w okresie wakacyjnym sekretariat dla petentów jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Kontakt z kierownictwem szkoły  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.

Istnieje możliwość osobistego załatwienia spraw w przypadkach, w których brak jest możliwości skorzystania z innych kanałów komunikacyjnych, lecz z uwagi na stan epidemii prosimy, o ile to możliwe, o wybieranie drogi telefonicznej lub mailowej.

TELEFON 52 384-24-81 e-mail: naszadwojka@wp.pl

 

                                                        Dyrektor szkoły

                                                          Gabriela Rojek

 

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy administracji i obsługi, Przyjaciele naszej szkoły!

Skończył się rok szkolny 2019/2020. Był to rok nietypowy. Zakończenie roku podczas pandemii koronawirusa było inne, niż te, w których dotychczas uczestniczyliśmy. Ostatnie miesiące zdalnego nauczania stanowiły niemałe wyzwanie nie tylko dla Was, Drodzy Uczniowie, ale również dla Waszych Rodziców, Dyrekcji, Nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Musieliśmy odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Nauczyć nowych form i metod pracy, współdziałać, by dobrze realizować proces kształcenia. Działaliśmy z pełną determinacją i zaangażowaniem. Udało nam się pokonać przeciwności i możemy być dumni z osiągniętych wyników.

Miniony rok szkolny był bardzo pracowitym okresem, a zakończenie roku to jedna z najbardziej oczekiwanych chwil dla każdego ucznia. To dzień, w którym otrzymaliście świadectwo swojej pracy.

Drodzy Uczniowie! Przekazuję Wam serdeczne gratulacje i podziękowania za chęć zdobywania wiedzy, osiągnięte wyniki i dążenie do poszerzania horyzontów oraz dbałość o dobre imię szkoły. Mam gorącąnadzieję, że niebawem się z Wami spotkam w szkole, na zajęciach stacjonarnych, bo wszyscy za Wami bardzo tęsknimy. Życzymy Wam spokojnych, słonecznych, udanych i bezpiecznych wakacji.

Szanowni Rodzice! Dziękuję Wam za wytrwałość i cierpliwość, szczególnie podczas ostatnich miesięcy zdalnego nauczania. Dziękuję za dobrą współpracę, wsparcie i zrozumienie. Cieszę się, że wszystkie wspólne działania służą rozwojowi naszej szkoły oraz zapewniają dzieciom lepszą edukację. Mam nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym również będę mogła liczyć na Państwa pomoc i zaangażowanie.

Dziękuję Wam, Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy, za to, że rzetelnie i wytrwale przekazujecie młodemu pokoleniu zasób wiedzy oraz umiejętności, wzbogacacie ich w nieprzemijające wartości i dążycie do tego, aby nasi Uczniowie wyrośli na mądrych i dobrych ludzi.

Dziękuję Pracownikom administracji i obsługi za wytężoną pracę. Z Państwa pomocą, szczególnie ostatnie trudne miesiące, mijały pomyślnie, a dzięki naszej współpracy mogliśmy dobrze realizować zadania szkoły.

Wszystkim życzę wspaniałych i zdrowych wakacji!

Wierzę, że we wrześniu spotkamy się pełni nowych sił i zapału do dalszej pracy!

 

                                                                                       Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie

                                                                                               Gabriela Rojek

 

 

 

 

            26 czerwca 2020 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

            W związku z pandemią koronawirusa tegoroczne zakończenie roku było inne niż wszystkie dotychczasowe. W tym roku wychowawcy klas wręczyli uczniom tylko świadectwa. Wyjątek stanowili absolwenci szkoły, którzy otrzymali nagrody, wyróżnienia i dyplomy. Uczniowie klas I-VII nagrody otrzymają we wrześniu 2020 r. lub w innym terminie, w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

             Uczniowie przybywali na plac apelowy zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem dla poszczególnych klas. Wszyscy zgromadzeni zachowywali reżim sanitarny.

O godz. 8.00 nastąpiło pożegnanie uczniów klasy 8a, a o 8.45 uczniów klasy 8b. Na  początku  głos  zabrała  pani  dyrektor  Gabriela Rojek. Podziękowała  uczniom  i  nauczycielom  za  ciężką  pracę. Gratulowała wysokich wyników i osiągnięć. Następnie wystąpiła  wiceburmistrz Szubina pani Wioletta Borys – Stachowiak, która także pochwaliła  ambicje  i  osiągnięcia  uczniów oraz życzyła im dalszych sukcesów. Przedstawiciel Rady Rodziców pan Paweł Grochala pogratulował absolwentom i wręczył nagrody książkowe uczniom, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem. Następnie uczniowie od wychowawców otrzymali świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom absolwenta. Pani dyrektor Gabriela Rojek przyznała tytuł „Przyjaciela szkoły” pani Ewie Niewinczany – Małeckiej i pani Beacie Kowalskiej.

więcej

Następnie od godziny 9.30, zaczynając od najmłodszych uczniów naszej szkoły,  wychowawcy klas wręczali świadectwa swoim wychowankom.

Choć było inaczej niż zwykle, z zachowaniem środków ostrożności, z podziałem na grupy, to odebrane świadectwo, będące symboliczną przepustką do kolejnej klasy, ucieszyło wielu uczniów. Pojawiły się łzy wzruszenia, szczególnie podczas pożegnania uczniów klas 8, którzy stali się absolwentami naszej szkoły.

Wszystkim uczniom życzymy zdrowych, bezpiecznych i przyjemnych wakacji.

Mamy nadzieję, że zobaczymy się we wrześniu!

 

25.06.2020 r. wybrani absolwenci szkoły, przedstawiciel rodziców uczniów klas VIII, pani dyrektor Gabriela Rojek i wychowawcy klas VIII a i VIII b brali udział w uroczystym sadzeniu drzew. W związku z panującą pandemią koronawirusa uczniowie klas ósmych nie mogli wziąć udziału w balu ósmoklasisty. Swoje absolutorium postanowili uczcić w inny sposób.

więcej

Na boisku szkolnym, tuż obok bramy wjazdowej na teren szkoły, uczniowie posadzili dwie śliwy wiśniowe Pissardii, na których zostały przymocowane pamiątkowe tabliczki. Posadzenie tych drzew ma symbolizować trwałość wśród przemijającej rzeczywistości i z pewnością przyczyni się do umocnienia więzi absolwentów ze szkołą. Drzewa przez wieki pozostają w ziemi, towarzyszą człowiekowi. Ze względu na swoją długowieczność często są niemymi świadkami historii.

Sadząc śliwy wiśniowe, uczniowie klas VIII pozostawili trwały ślad swojej edukacji    w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie. To symboliczny i piękny dar od absolwentów rocznika 2020.

 

 

25 czerwca 2020 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie pojawił się oryginalny pojemnik na nakrętki. To czerwone serce zostało wykonane z metalu, a jego fundatorem jest firma IBIS Marek Jeż z Szubina. Natomiast członkowie Rady Rodziców  Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie wykonali podest pod metalowy pojemnik.

Ten wspaniały dar ma pomóc w gromadzeniu nakrętek, które będą przekazywane na cele charytatywne. W tym roku szkolnym nasza szkoła brała udział w akcji zbierania nakrętek pt. „Nakręceni na pomaganie”. Celem tej inicjatywy była pomoc niepełnosprawnej Lence w odzyskiwaniu zdrowia.

Metalowe serce jest zamontowane na stałe, więc będzie można do niego wrzucać nakrętki przez cały rok. Pomimo, że tegoroczna akcja się zakończyła, to zbierając nakrętki, nie tylko dbamy o środowisko poprzez segregowanie odpadów, ale również włączamy się w działania charytatywne. Pieniądze uzyskane z recyklingu są przekazywane na leczenie, rehabilitację lub sprzęt specjalistyczny dla potrzebujących osób.

Bardzo cieszymy się, że na terenie naszej szkoły jest pojemnik, do którego przez cały rok będziemy mogli wrzucać nakrętki i pomagać innym.

Serdecznie dziękujemy firmie IBIS Marek Jeż z Szubina za wspaniały dar i członkom Rady Rodziców naszej szkoły za umocowanie metalowego serca.

Miłego wkręcania się w zbieranie nakrętek!

Dzisiaj pompowaliśmy razem z gronem pedagogicznym, pracownikami szkoły oraz przedszkolakami Tak się rozpędziliśmy, że zrobiliśmy aż 20 przysiadów, niestety nagrało się tylko 10  Spójrzcie jak włączyliśmy się w pomoc dla Celinki‍♀️:

więcej

Nasze nominacje to:

 Księgarnia Biss

,,Nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz. Pomagając innym, pomagasz i sobie. Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście.”

Robert Baden–Powell 

 

            Zakończyliśmy całoroczną akcję zbiórki nakrętek.

Celem akcji była pomoc niepełnosprawnej Lence w odzyskiwaniu zdrowia. Przy tej okazji uczyniliśmy również piękny gest w kierunku naszej planety. Segregacja odpadów i recykling powinny być naszym nawykiem i towarzyszyć nam każdego dnia.

Z wielką radością chcemy poinformować o wynikach akcji, która miała charakter konkursowy.

Poniżej prezentujemy wyniki poszczególnych klas.

 1. miejsce 121,20 kg     Klasa 3 a
 2. miejsce 120 kg        Klasa 1 b
 3. miejsce 118,11 kg    Klasa 2 c
 4. miejsce 100,45 kg   Klasa 3 b
 5. miejsce 92,6 kg       Klasa 3 c
 6. miejsce 79,8 kg       Klasa 2 a
 7. miejsce 59,9 kg       Klasa 1 a
 8. miejsce 58,9 kg      Klasa 2 b
 9. miejsce 41 kg         ,,Biedronki”
 10. miejsce 35,65 kg    Klasa  5 c 
 11. miejsce 27,6 kg      ,,Motylki”
 12. miejsce 18, 013 kg  Klasa 6 a
 13. miejsce 15,5 kg       Klasa 1 c
 14. miejsce 14,7 kg       ,,Żabki” 
 15. miejsce 11 kg           Klasa 4 a
 16. miejsce 8 kg             Klasa 6 c
 17. miejsce 6,5 kg          Klasa 7 c
 18. miejsce 5,8 kg          Klasa 6 b
 19. miejsce 4 kg             Klasa 8 a

 

Na wyróżnienie zasługują uczniowie, którzy przynieśli największą liczbę nakrętek (powyżej 15 kg).

Agata Bembnista  64 kg  3 a

Amelia Szyperska 50,5 kg  1 b

Antoni Pawlak 35 kg ,,Biedronki”

Eliza Wojciechowska  31,1 kg   3 b

Marcel  Berka  26, 75 kg  2 c

Nadia Stasiak 25,2 kg  3 c

Zofia Kardzis 25 kg  1 a

Antoni Frontczak  23 kg  2 a

Olga Nowastowska 20 kg  3 c

Maja Przybylska 20 kg  3 c

Julia Wisniewska 18,2 kg  3 c

Oliwier Mokosa 16,30 kg  2 c

Zuzanna Iciak 15,7 kg  3 a

Alan Czechowski  15 kg   1 b

Joachim Kasperek  15 kg  3 b

Jakub Wolszlegier 15 kg 2 a

 

 Rodzice Lenki i organizatorzy akcji serdecznie dziękują wszystkim osobom za zaangażowanie. Liczymy na to, że w przyszłym roku uda nam się ponowić akcję i realizować tak szlachetne cele.

 

Organizatorzy

Nauczyciele: Grażyna Witkowska, Karina Kuźniak-Garstecka

Rodzice: Marzena Berka, Kinga Mokosa-Paszkiet

 

Szanowni Państwo!

  Niedługo kończy się rok szkolny 2019/2020. W związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii nie będziemy mogli spotkać się na tradycyjnej uroczystości w sali gimnastycznej, tylko zakończenie roku szkolnego w oddziałach przedszkolnych odbędzie się zdalnie. Wychowawcy przekażą Państwu szczegółowe informacje za pomocą e- dziennika. Natomiast rozdanie nagród i dyplomów zaplanowane jest na wrzesień 2020 roku  lub odbędzie się w innym terminie, w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Drodzy  Rodzice!

Dziękujemy  Wam  za współpracę podczas całego roku szkolnego 2019/2020. Szczególnie dziękujemy za  wyrozumiałość, cierpliwość, zaangażowanie  i poświęcony czas w trakcie  zdalnego nauczania.

W tym trudnym czasie życzymy Wam, Drodzy Rodzice oraz Waszym bliskim, dużo zdrowia, radości i spokoju.

                                                                                  Dyrektor Szkoły Gabriela Rojek

                                                        Wychowawcy: Magda Błażyńska,

Sylwia Krajewska, Ewa Sendwicka,

Emilia Hilscher i Natalia Łużyńska