Harmonogram planu pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020

I okres od 02.09. 2019 r. do 24.01.2019 r.

02.09. 2019 r.  – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Zebrania z rodzicami:

17.09. 2019 r. (wtorek) – godz. 16.30 – rodzice uczniów klas 0 – III SP

19.09.2019 r. (czwartek) – godz.16.30 – rodzice uczniów klas IV – VII,

Rodzice uczniów klas ósmych 19.09.2019 r. –  godz. 16.00 – spotkanie w świetlicy – informacje o sposobie, organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

25.09.2018 r. – zebranie Klasowych Rad Rodziców godz. 17.00

06.11. 2019 r. (środa)  – godz. 17.30  rodzice uczniów klas IV – VIII

– godz. 16.30 świetlica – rodzice uczniów klas VII i chętni – spotkanie dotyczące problemów psychicznych i samookaleczeń wśród młodzieży;

13.11.2019 r. (środa)  – godz. 17.00 – rodzice uczniów klas 0

                                                godz. 17.30 – rodzice uczniów klas I – III

– godz. 17.00 – spotkanie dla rodziców dzieci klas „0” – „Jesteś rodzicem – bądź odpowiedzialny” w ramach kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

 22.01.2020 r. (środa)  – godz. 17.30 – rodzice uczniów klas IV – VIII (środa)

 – godz. 16.30 rodzice uczniów klas ósmych świetlica szkolna – analiza    wyników egzaminu wewnętrznego;

 23.01. 2020 r. (czwartek) – godz. 17.30 – rodzice uczniów klas 0 – III

Pasowanie uczniów klas pierwszych – 14.10. godz. 10.00

Egzamin  wewnętrzny dla uczniów klas  ósmych – listopad / grudzień 2019 r.

Wpis o zagrożeniu oceną niedostateczną  za I okres –  20.12.2019 r.

Proponowane oceny za I okres – 13.01.2020 r.

Wystawienie ocen za I okres – 17.01.2020 r.

Rada Pedagogiczna podsumowująca wyniki nauczania za I okres – 20.01.2020 r.

Rada Pedagogiczna Analityczna – 19.02.2020 r.

Ferie zimowe – 27.01.2020 – 07.02.2020 r.

II okres od 10.02.2020 r. do  26.06.2020 r.

Rekolekcje – 6. 04. – 8. 04. 2020 rok

Egzamin zewnętrzny  ósmoklasisty – 21,22,23 kwietnia 2020 r.

 06 .05.2020 r.  godz. 17.30 -zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VIII

  1. 05.2020 r. – godz. 17.30 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – III

Wpis o zagrożeniu oceną niedostateczną – 18.05.2020 r.

Proponowane oceny końcoworoczne –  10 .06.2020 r.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna –   17 .06.2020 r

Rada Pedagogiczna Analityczna –  30 .06.2020 r.

TYDZIEŃ KOLORÓW  – 15.06. – 19.06.2020 r.

Przerwy świąteczne:

  • Boże Narodzenie 23. 12. 2019 r. – 31. 12. 2019 r. (plus dodatkowe dni wolne 2. 01. 2020 r. i 3. 01. 2010 r.)
  • Wielkanoc 9. 04. 2020 r. – 14. 04. 2020 r.

 Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

02.01.2020 r.

03.01.2020 r.

12.06.2020 r.

Świetlica będzie funkcjonować według planu – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 – 26.06.2020 r.

Egzamin poprawkowy w ostatnim tygodniu sierpnia 2020 r.