Harmonogram pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021

 

I OKRES   01.09.2020 r. – 29.01.2021 r.

1. 1 września 2020 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 

2. 22.09.2020 r. godz.17.30

 

 

24.09.2020 r. godz. 17.30

Zebrania z rodzicami – rodzice klas „0”

Zebrania z rodzicami – rodzice uczniów

klas I – III

Zebrania z rodzicami – rodzice uczniów

 klas IV – VIII.

Rodzice uczniów klas ósmych  – informacje o sposobie przeprowadzania i organizacji  egzaminu ósmoklasisty.

 

3. 29.09.2020 r. godz.17.30 Zebranie Klasowych Rad Rodziców.

 

4. 14.10.2020 r. godz. 10.00 Pasowanie uczniów klas pierwszych.

 

5. Listopad / grudzień 2020 r. Egzamin wewnętrzny ósmoklasisty.
6. 17.11.2020 r. godz. 17.30

 

 

 

19.11.2020 r. godz.17.30

Zebrania z rodzicami uczniów klas 0 – II. Rodzice uczniów klas trzecich godz. 17.00 – spotkanie z psychologiem „Komunikacja rodzic – dziecko”.

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII.

 

7. 23.12. – 31.12.2021r. Zimowa przerwa świąteczna.

 

8. 21.12.2020 r. Wpis o zagrożeniu oceną niedostateczną za I okres.
9. 18.01.2021 r. Proponowane oceny za I okres.

 

10. 25.01.2021 r. Wystawienie ocen za I okres.

 

11. 27.01.2021 r. Rada pedagogiczna podsumowująca wyniki nauczania za I okres.
12. 29.01.2021 r. Koniec pierwszego okresu.

 

13.  

 

01.02.2021 r.godz.17.30

03.02.2021r. godz.17.30

03.02.2021 r. godz.16.30

Zebrania z rodzicami podsumowujące naukę w pierwszym okresie:

Rodzice uczniów klas 0-III

Rodzice uczniów klas IV – VII.

Rodzice uczniów klas ósmych  – analiza wyników egzaminu wewnętrznego.

 

14. 10.02.2021 r. Rada pedagogiczna analityczna.

 

15. 15-28.02.2021 r. Ferie zimowe.

 

II OKRES  01.02.2021r. – 25.06.2021 r.

16. 29.03. – 31.03.2021 r. Rekolekcje.

 

17. 01.04. – 06.04.2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna.

 

18. Maj 2021 r. Egzamin zewnętrzny ósmoklasisty.

 

19. 10.05.2021 r. godz.17.30

11.05.2021 r. godz.17.30

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

Zebrania z rodzicami uczniów klas 0 – III

 

20. 18.05.2021 r. Wpis o zagrożeniu oceną niedostateczną.

 

21. 09.06.2021 r. Proponowane oceny końcoworoczne.

 

22. 16.06.2021 r. Wystawienie ocen.

 

23. 18.06.2021 r. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna.

 

24. 25.06.2021 r. Zakończenie roku szkolnego 2020/21.

 

25. 30.06.2021 r. Rada pedagogiczna analityczna.

 

26. 04.01.2021 r.

05.01.2021 r.

04.06.2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych.

 

 

           

 

W dni wolne od zajęć dydaktycznych w świetlicy szkolnej odbywają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.