Harmonogram planu pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019

I okres od 03.09. 2018 r. do 31.01.2019 r.

03.09. 2018 r.  – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Zebrania z rodzicami:

19.09. 2018 r. – godz. 17.00 – rodzice uczniów klas IV – VIII SP

– godz. 17.45 – świetlica szkolna, rodzice uczniów    klas      III    gimnazjalnych

–  godz. 18.15 – rodzice uczniów oddziałów przedszkolnych

14.11. 2018 r.   – godz. 16.30 klasy 0 – III,

– godz. 16.00 świetlica – rodzice uczniów klas VII – VIII     spotkanie dotyczące samookaleczeń wśród młodzieży

– godz. 16.30 rodzice uczniów klas IV – VI i III Gim.

25.09.2018 r. – zebranie Kasowych Rad Rodziców godz. 18.30

05.02. 2019 r. – godz. 17.00 – rodzice uczniów O – III

06.02. 2019 r – godz. 16.00 klasy ósme świetlica szkolna – analiza    wyników egzaminu wewnętrznego;

                          – godz. 16.00 – klasy III gimnazjum, sala 69 – analiza wyników egzaminu wewnętrznego;

                         – godz. 17.00 – rodzice uczniów klas IV – VII

Pasowanie uczniów klas pierwszych – 12.10. godz. 8.30 – 10.00

Rekolekcje – 2,3,4 października 2018 r.

Egzamin  wewnętrzny dla uczniów klas III gimnazjum i ósmych – listopad 2018 r.

Wpis o zagrożeniu oceną niedostateczną  za I okres –  10.12.2018 r.

Proponowane oceny za I okres – 04.01.2019 r.

Wystawienie ocen za I okres – 11.01.2019 r.

Rada Pedagogiczna podsumowująca wyniki nauczania – 30.01.2019 r.

Rada Pedagogiczna Analityczna – 20.02.2019 r.

II okres od 01.02.2019 r. do  19.06.2019 r.

Egzamin  gimnazjalny – 10,11,12 kwietnia 2019  r.

Egzamin klasy ósme – 15,16,17 kwietnia 2019 r.

3,4,5 czerwca 2019 r. – termin dodatkowy egzaminów – klasy ósme i gim

08.05.2019 r. godz. 17.00 -zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VIII

09.05.2019 r. – godz. 17.00 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – III

Wpis o zagrożeniu oceną niedostateczną – 10.05.2019 r.

Proponowane oceny końcoworoczne – 04.06.2019 r.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna – 10.06.2019 r

Rada Pedagogiczna Analityczna – 25.06.2019 r.

TYDZIEŃ KOLORÓW  – 10.06. – 14.06.2019 r.

 Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

02.11.2018 r.

02.05.2019 r.

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych realizowane
są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla chętnych uczniów.