mgr Gabriela Rojek – dyrektor szkoły, nauczyciel historii,  wiedzy o społeczeństwie, socjoterapeuta, oligofrenopedagog

mgr Maria Żemojtel – wicedyrektor, nauczyciel edukacji  wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagog, socjoterapeuta

mgr Tadeusz Brzykcy – wicedyrektor szkoły,  nauczyciel  wychowania fizycznego