Kierownictwo szkoły
(dyrektor lub wicedyrektor) przyjmuje rodziców i zainteresowane osoby
w każdy dzień tygodnia od godz. 8.15 do 14.00 oraz dodatkowo:

 

Dzień tygodnia

Imię i nazwisko oraz stanowisko

Od godz.

do godz.

Poniedziałek

Tadeusz Brzykcy wicedyrektor

14.00 – 16.00

Wtorek

Gabriela Rojek

dyrektor

14.00 – 16.00

Środa Maria Żemojtel

wicedyrektor

14.00 – 16.00