Bez kategorii

13 lutego w sali Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią, szkole realizującej program szkoleniowy Siatkarskich Ośrodków Szkolnych, odbył się po raz pierwszy turniej Nakielskiej Akademii Siatkówki. Wzięli w nim udział uczniowie naszej szkoły. W całym turnieju wystąpiło łącznie 25 drużyn składających się w sumie z 54 zawodniczek i zawodników podzielonych na trzy kategorie wiekowe: dziewczęta klasy V-VI oraz chłopcy klasy IV i V-VI. Drużyny rywalizowały ze sobą w grach dwójek siatkarskich. Grano do dwóch wygranych setów do 10 punktów, a ewentualny trzeci set do 5 punktów. Cały turniej przebiegał w atmosferze siatkarskiej walki i ogromnych sportowych emocji.

W kategorii chłopców klas IV nasze pary zajęły miejsca(na 8 par biorących udział):

  1. Bartkowiak Łukasz/Kubiak Tymon
    4. Kalinin Jędrzej/Werbicki Oskar
    5. Borowski Filip/Hodana Joachim

To ogromny sukces tych chłopców, którzy mieli po raz pierwszy okazję zagrać w turnieju piłki siatkowej.

W kategorii chłopców klas V-VI nasze pary zajęły miejsca(na 14 par biorących udział):

1.Kusiak Krzysztof/Król Jakub

  1. Jakubowski Igor/Cieśla Szymon/Gluba Gracjan
  2. Paszkiewicz Dawid/Pawłowski Filip
  3. Paszkiewicz Jacek/Świder Michał

 

Oprócz ogromnej satysfakcji i radości, każdy uczestnik otrzymał słodki upominek a najlepsze pierwsze trzy drużyn dodatkowo medale. Wszystkie upominki oraz medale wręczał ambasador Nakielskiej Akademii Siatkówki Łukasz Blamowski.

 

phoca_thumb_l_IMG_0875                                                                                                                                                         więcej …

Rodzice uczniów kl.I urodzonych w 2009r. i uczniów kl.II urodzonych w pierwszej połowie 2008r.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty, na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci:
• urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej;
• urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35):
• Art. 9 ust. 1 dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej.
• Art. 9 ust. 4 dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1, w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie I szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym nie podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.
• Art. 11 ust. 1 dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej.
• Art. 11 ust. 4 dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1, w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie II szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym nie podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy III szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY W TERMINIE 01.03.2016r. – 31.03.2016r.

Druki do pobrania w sekretariacie szkoły lub

stronie internetowej: www.dwojka-szubin.pl pod zakładką rekrutacja .

 

Kontynuacja nauki pływania przynosi fantastyczne efekty. Już żaden uczeń nie boi się zabaw w dużym basenie, a co ważne dużo dzieci potrafi już pływać na plecach bez wspomagaczy (deski, pasa). To świetny wynik!

Uczestnicy wyjazdów to grupa 28 uczniów z naszej szkoły. Podczas pobytu na basenie dzieci doskonalą swoje umiejętności z pływania pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach.

 

Opiekę nad dziećmi podczas wyjazdów sprawują nauczyciele wychowania fizycznego.

więcej

W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 uczniowie klas II Gimnazjum nr 2 w Szubinie podjęli się  realizacji 10 projektów edukacyjnych. W Tygodniu Kolorów od 13.01 do 15.01 2016 r. było prezentowanych 5 projektów: Let’s play like children again –opiekunowie p.W .Wożniak i p. T.Banaszak, Muzyka moją pasją-opiekun p. D. Swosińska, Bawaria-krajoznawcza podróż do największego landu Niemiec –opiekunowie p. D. Lubawy i p. M. Kowalska, Pomyślne wejście na rynek pracy-myślę –o tym już w gimnazjum- opiekun p. G. Sobczak, Góry na sportowo-opiekunowie- p. M. Jaroch p. E. Gałgańska, p. T. Brzykcy. Poszczególne zespoły projektowe przygotowywały niezależne tematycznie przedsięwzięcia. Uczniowie mieli możliwość wyboru tematu zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

We wrześniu poinformowano rodziców i uczniów o zasadach i warunkach realizacji projektu edukacyjnego, a uczniowie wybrali temat do realizacji. Opiekunowie zorganizowali pierwsze spotkanie, na którym wspólnie ustalono wewnętrzny harmonogram działań. W listopadzie, grudniu i styczniu trwała realizacja przydzielonych uczniom zadań, praca grupowa i samodzielna. Opiekunowie sprawowali nadzór nad kolejnymi etapami projektu, w razie potrzeby wspomagali, kontaktowali się z koordynatorem projektu i wychowawcami klas. Informowali o przebiegu prac, zgłaszali problemy. W Tygodniu Kolorów nastąpiła wewnętrzna ocena pracy członków zespołów projektowych, uczniowie dokonali również samooceny swoich działań. Opiekunowie grup zwracali uwagę na zgodność pracy z założonymi celami, zawartość merytoryczną pracy, przestrzeganie terminarza, aktywność poszczególnych członków grupy-pracowitość i inicjatywę, a także na sposób wykonania prac i ich estetykę.

Obserwatorami przedsięwzięcia byli : dyrektor szkoły p. Gabriela Rojek, za-ca dyrektora p. Maria Żemojtel, za –ca dyr. p. Tadeusz Brzykcy i koordynator projektów szkolnych –Emanuela Zbylut, opiekunowie grup projektowych oraz uczniowie klas I i II gimnazjum. Gimnazjaliści swoje przedsięwzięcia zakończyli prezentacją, która została oceniona jako efekt finalny pięciomiesięcznej pracy w zespole.

W ocenie brano pod uwagę: pomysłowość realizacji, wartość merytoryczną, oryginalność, wykorzystanie środków technicznych, poziom językowy i zastosowanie właściwej terminologii, a także stopień zainteresowania odbiorów. Poszczególne grupy swój projekt przedstawiali w różnych formach: prezentacji multimedialnych, wystawy pamiątek-zdjęcia, przedstawienia teatralnego, tańca, prezentacji bawarskich strojów regionalnych,   śpiewu, ćwiczeń emisji głosu, krótkich filmów, degustacji potraw regionalnych, ankiet. Po końcowej prezentacji opiekunowie grup projektowych i członkowie omówili efekty wspólnej pracy. Projekty edukacyjne otrzymały bardzo wysokie noty.

 

SzDK XII 2015

16.12.2015r. w Szubińskim Domu Kultury odbył się Koncert Kolęd i Piosenek

o tematyce bożonarodzeniowej z udziałem naszych uczniów:

laureatów XV Szkolnego Konkursu Śpiewania Kolęd i Pastorałek.

Spotkania ze sztuką wpisane są w harmonogram imprez i uroczystości klas I – III. Mieszczą się w tym wyjazdy do kina, teatru, filharmonii.

Tym razem spotkała nas inna propozycja. Dostaliśmy zaproszenie na przedstawienie teatralne pt. „To, co najważniejsze” wystawiane przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych.

Pod osłoną muzyki, ruchu, pięknych barw, scenografii, choreografii została pięknie ukryta niepełnosprawność dzieci. Czuliśmy się jak prawdziwi widzowie na prawdziwej sztuce teatralnej.

  więcej

Aktorom gratulujemy odwagi, twórczego potencjału, wrażliwości, a ich opiekunom pomysłu! Na pewno zapamiętamy, że przyjaźń, zdrowie, radość i szczęście, to wartości najważniejsze w życiu!

Wzajemne podziękowanie i miłe słodkie akcenty przypieczętowały wspólną integrację dzieci klas I – III z SP nr2 i ZSS w Szubinie.

Dziękujemy!

Uczniowie klas drugich i trzecich

z wychowawczyniami

26 listopada 2015 roku uczniowie klas II c i II d obchodzili andrzejki klasowe.

  więcej

W sali 53 pojawiły się różne magiczne postacie, m.in. czarodzieje i wróżki. Tego dnia dzieci poznawały andrzejkowe zwyczaje, wróżyły sobie przyszłość oraz częstowały słodkościami. Imprezie towarzyszyło wiele radości i śmiechu, a wszystko to w rytmach muzyki dyskotekowej. Największą atrakcją spotkania było oczywiście lanie wosku i odczytywanie znaczeń z powstałych figur. Uczniowie bawili się doskonale!

Sylwia Krajewska

Karina Kuźniak-Garstecka

UWAGA !!!

Ogłaszamy coroczny konkurs BOŻONARODZENIOWY

na najpiękniejszą ozdobę świąteczną.

Prace konkursowe należy składać14.12.2015r.(wyłącznie tego dnia)

w świetlicy szkolnej.

Prace muszą być opisane (imię, nazwisko,klasa).

Format i technika wykonania dowolne.

 indeks

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Wychowawcy Świetlicy

W miniony czwartek 1 października na Stadionie Miejskim w Szubinie odbył się ostatni Czwartek Lekkoatletyczny – zawody sportowe skierowane dla uczniów szkoły podstawowej, którzy rywalizowali ze sobą w biegu na 60m, 300m, 600m (dziewczęta), 1000m (chłopcy), skoku w dal i rzucie piłeczką palantową. Każdy zawodnik mógł startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej). Trzech najlepszych zawodników z każdej konkurencji w klasyfikacji końcowej weźmie udział w finale Ogólnopolskim w Łodzi – największej imprezie lekkoatletycznej w Europie.

W dotychczasowej klasyfikacji na wysokich pozycjach znajdują się uczniowie naszej szkoły:

<Digimax S1030 / Kenox S1030> więcej

Dominiak Aleksandra

Grycza Izabela

Leśniewicz Malwina

Marchlewska Marta

Mierzwiński Ksawery

Przybylska Weronika

Siekierski Radosław

Siębor Wiktoria

Staśkiewicz Natalia

Wypych Jacek

Zwolińska Amelia

 

Wszystkim startującym w Czwartkach Lekkoatletycznych serdecznie dziękujemy i już dziś zapraszamy do startów w rundzie wiosennej, która rozpocznie się w połowie kwietnia.

 

                                                                                           Nauczyciele wychowania fizycznego

Dzieci klas I i II SP od 1.09.2015r. mają do dyspozycji kolorowe i bezpieczne szafki szatniowe, a to wszystko dzięki Fundacji PKO!

Dzieci oraz cała społeczność Zespołu Szkół w Szubinie składają serdeczne podziękowania Fundacji PKO za podarowanie kolorowych szafek szkolnych uczniom klas pierwszych oraz drugich szkoły podstawowej. Zlikwidowano stare, niebezpieczne, nieestetyczne boksy szatniowe i zastąpiono je nowymi, bezpiecznymi i kolorowymi szafkami. Ożywiły one wnętrze naszej szatni. Dzięki nim najmłodsi uczą się odpowiedzialności, ponieważ każdy z nich otrzymał unikalny kluczyk, o który musi dbać. Zyskali również miejsce na bezpieczne pozostawianie ubrań i innych ważnych dla nich rzeczy. Realizacja wniosku do Fundacji PKO sprawiła wielką radość dzieciom, nauczycielom i dyrekcji oraz całej szkolnej społeczności!

Jeszcze raz dziękujemy za piękne szafki. Jesteśmy jednak świadomi, że potrzeby szkoły są duże, dlatego zwracamy się z ogromną prośbą do Fundacji PKO o pomoc w zakupie kolejnych szafek szatniowych dla pozostałych uczniów naszej szkoły.

Mamy nadzieję, że wnętrze naszej szatni już wkrótce rozświetlą kolejne szafki!

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie

oraz cała społeczność Zespołu Szkół w Szubinie.

 

więcej …

W piątek 18.września najmłodszych uczniów naszej szkoły odwiedził Żarek. Chciał z nami wspólnie świętować jubileusz 180-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szubinie! Przez wiele lat odważni szubińscy strażacy gasili pożary i pomagali w ochronie mienia i życia.

Dziękujemy im z całego serca!

Na pamiątkę odwiedzin i jubileuszu odbyła się mała sesja fotograficzna z Żarkiem!

 

więcej …