Bez kategorii

Harmonogram przyjazdów i odjazdów autobusu szkolnego 
21.06.2018r. (czwartek)

Przyjazdy:

 7.10– Pińsko

7.15–  Ameryczka I

7.20–  Szaradowo                           klasy I-VII  Szkoła Podstawowa

7.25–  Zalesie          

7.30–  Ameryczka II

7.35–  Wolwark

 

  1. 8.10Szaradowo

            8.15-Zalesie

            8.20- Ameryczka II                                   klasy II-III Gimnazjum

            8.25- Pińsko

            8.30- Wolwark

           Odjazd:

11.30-  Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

 

Harmonogram przyjazdów i odjazdów autobusu szkolnego

22.06.2018 r. (piątek)

Zakończenie roku szkolnego

I Przyjazd:

7.10–  Pińsko

7.15–  Ameryczka I

7.20–  Szaradowo                              klasy I-III Szkoła Podstawowa

7.25–  Zalesie

7.30– Wolwark

II Przyjazd:

8.50–  Pińsko

9.00 – Szaradowo                              klasy II-III Gimnazjum

9.05 – Ameryczka II

9.10 –  Zalesie

III Przyjazd:

10.50–  Pińsko

10.55-Ameryczka I                             klasy IV-VII Szkoła Podstawowa

11.00– Szaradowo

11.10– Ameryczka II

11.15 – Wolwark

Odjazdy:

I – 9.20            klasy I-III SP

II – 11.25         klasy II –III GIM

III – 13.00        klasy IV – VII SP

 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się wg harmonogramu:

 21.06.2018r

Oddziały zerowe – godz. 17.00 – sala gimnastyczna

22.06.2018r. w sali gimnastycznej

Kl. I – III SP – 8.00 – 9.00

Kl. II – III gim. – 9.30 – 11.00

Kl. IV – VII SP – 11.30 – 12.45

Wychowawców proszę o dopilnowanie, aby uczniowie przynieśli przygotowany komplet podręczników do zwrotu w wyznaczonym dniu.

Nauczycieli odpowiedzialnych za uczniów podczas zwrotu podręczników, proszę o pomoc w sprawdzaniu kompletności zestawów podręczników.

 

DATA KLASA NAUCZYCIEL ODPOWIEDZIALNY GODZINA LEKCYJNA

 

 

 

14.06

czwartek

IA Kral S. 4 godz. lekcyjna – 10.50
IB Rzadkiewicz A. 6 godz. lekcyjna – 12.55
IC Kuźniak-Garstecka K. 5 godz. lekcyjna – 11.55
IIA Witkowska B. 4 godz. lekcyjna – 10.50
IIIA Walkiewicz A. 3 godz. lekcyjna – 9.50
IIIB Sztuba K. 7 godz. lekcyjna – 13.50
IIIC Robaczewska B./Sabacińska I. 1 godz. lekcyjna – 8.00
IIID Wojtas-Gnat M. 2 godz. lekcyjna – 8.55

15.06

piątek

IVA Lubawy D. 6 godz. lekcyjna, plastyka – 12.55
IVB Mielczarek A. 1 godz. lekcyjna, przyroda – 8.00
IVC Ginter A. 5 godz. lekcyjna, matematyka – 11.55
IVD Grobelna-Staniszewska A. 3 godz. lekcyjna, historia – 9.50
VA Makowiecka L. 2 godzina lekcyjna, godz. wych. – 8.55

18.06

poniedziałek

VB Mielczarek A. 2 godz. lekcyjna, przyroda – 8.55
VC Polańska M. 7 godz. lekcyjna – WDŻ – 13.50
VIA Strzyżewska E. 1 godz. lekcyjna, godz. wych. – 8.00
VIB Skrzyńska-Klim B. 4 godz. lekcyjna, matematyka, 10.50
VIIA Terziman I. 3 godz. lekcyjna, j. polski – 9.50

19.06

wtorek

VIIB Grobelna-Staniszewska A. 4 godz. lekcyjna, historia – 10.50
VIIC Adamczyk S. 1 godz. lekcyjna, godz. wych. – 8.00
IIA Skrzyńska-Klim B. 2 godz. lekcyjna, matematyka – 8.55
IIB Bodnar I. 5 godz. lekcyjna, biologia – 11.55

20.06

środa

IIC Lubawy D. 3 godz. lekcyjna, niemiecki – 9.50
IIIA Kulczyk A. 2 godz. lekcyjna, technika – 8.55
IIIB Jagodzińska A. 7 godz. lekcyjna, godz. wych. – 13.50
IIIC Woźniak W. 6 godz. lekcyjna, godz. wych. – 12.55

 

Konrad Żygulski, uczeń klasy VII naszej szkoły, w roku 2017/2018 wziął udział w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego organizowanym przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Konkurs składał się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego oraz wojewódzkiego. Konrad przeszedł wszystkie etapy, osiągając wymagane wyniki, by ostatecznie uzyskać tytuł laureata.

W tym roku szkolnym w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych na etapie szkolnym wzięło udział 23 229 uczniów.Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 1 455 uczniów z całego województwa. W rejonie bydgoskim tytuły laureatów z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego i przyrody uzyskało 47 uczniów.

28 maja 2018 roku odbyła się gala laureatów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego z rejonu bydgoskiego. Wszyscy spotkali się w sali konferencyjnej im. Bydgoskiego Marca 1981 roku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty pan Marek Gralik oraz Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego pani Monika Berger wręczyli Konradowi Żygulskiemu zaświadczenie oraz statuetkę laureata. Natomiast jego opiekunowi, pani Izabeli Terzimann dyplom gratulacyjny.

       Laureatom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dlauczniów szkół podstawowych przysługują następujące uprawnienia:  celująca roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych objętych zakresem treści konkursu, zwolnienie z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty i tym samym uzyskanie z danego przedmiotu najwyższego wyniku oraz przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów określonych w statucie szkoły i kryteriów określonych w sprawie rekrutacji do szkół, jeśli nie są wymagane szczególne predyspozycje kandydatów.

     Serdecznie gratulujemy Konradowi tytułu i życzymy dalszych sukcesów!

13 czerwca 2018 roku przedszkolaki z grup „Żabki”, „Motylki”i „Biedronki”, przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie, uczestniczyły w Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej ‘Sing it!’ w Szubińskim Domu Kultury.

            Na początku imprezy przywitały nas organizatorki. Następnie nadszedł czas na zaprezentowanie się solistów oraz zespołów z przedszkoli z terenu gminy Szubin.

 Agata Zielke, Amelia Kaznowska, Maria Lubawy, Emilia Janiszewska oraz Julia Wąsik połączyły swoje talenty muzyczne, by stworzyć zespół ‘HAPPY FEET’ i godnie zaprezentować Nasze Przedszkole. Młode artystki rewelacyjnie wykonały utwór „I’ve got purple hair”. Zostały nagrodzone dyplomem i słodkościami.

  

            Serdecznie dziękuję dziewczynkom i życzę wielu dalszych sukcesów muzycznych oraz językowych. Rodzicom gratuluję wspaniałych dzieci.

 

                                                                      Magdalena Szenefeld

Kolory, ogrody marzeń

8 czerwca 2018 (piątek – zielony) – oficjalne otwarcie Tygodnia Kolorów – występ zespołu taneczno-wokalnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie – 4 lekcja

11 czerwca 2018 (poniedziałek – niebieski) – Dzień Języków Obcych

Ogrody marzeń – rysowanie na lekcjach – przygotowanie wspólnej pracy całej klasy na dużym arkuszu ( naklejanie pojedynczych prac wszystkich uczniów z danej klasy)

więcej

12 czerwca 2018 (wtorek – żółty) – „Poszukiwanie zaginionego Skarbu”, zajęcia przyrodnicze dla las I – III i IV – VII w terenie

Mistrz Ortografii – eliminacje na lekcjach języka polskiego w grupach wiekowych :

IV-V sp

VI-VII sp

II-III gimnazjum

13 czerwca 2018 (środa – czerwony) – Bal Postaci Literackich – przygotowanie inscenizacji wiersza o ogrodach Mistrz Ortografii – finał na 3 lekcji w grupach wiekowych

14 czerwca 2018 (czwartek- biały) – Dzień sportu

15 czerwca 2018 (piątek – kolorowy) – mini playback show

05.06.2018 r. w naszej szkole odbyły się spotkania uczniów klas I – III SP oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych  z  dzielnicowym sierż.szt. Maciejem Mrozem . Tematem spotkań było bezpieczeństwo podczas wakacji.

więcej

W tym samym dniu uczniowie starsi  mieli spotkania z sierż.szt. Zofią Wrzeszcz, z Komendy Powiatowej Policji w Nakle  oraz paniami Anetą Okoniewską i Patrycją Machoń – pracownikami Sanepidu. Omawiano  min. skutki kontaktów z substancjami psychoaktywnymi, bezpieczne zachowania na kąpieliskach, jak  chronić się przed kleszczami, wścieklizną, HIV podczas wakacyjnych wyjazdów, jakie są kary za sprzedaż czy częstowanie dopalaczami.

Organizatorem spotkań była pedagog B. Ryska

11 maja 2018 roku w Collegium Humanisticum UMK w Toruniu odbył się etap wojewódzki konkursu ,,Humanista Roku”. Wzięło w nim udział 90 osób, w tym dwóch uczniów naszej szkoły Łukasz Przysiewkowski i Piotr Woźniak. Uczestnicy rozwiązywali test złożony z pytań z zakresu: historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o języku polskim, wiedzy o kulturze współczesnej, polityki i sztuki.

więcej

Chłopcy zaprezentowali bardzo wysoki poziom znajomości zagadnień z dziedziny nauk humanistycznych. Piotr Woźniak uzyskał tytuł laureata oraz otrzymał nagrodę za jeden z dziesięciu czołowych wyników. Natomiast Łukasz Przysiewkowski został finalistą konkursu. Humanistów do konkursu przygotowywały – pani Gabriela Rojek oraz pani Emanuela Zbylut. Serdecznie gratulujemy uczniom sukcesu i życzymy dalszych osiągnięć.

 

 

 

29 maja 2018 uczniowie klas piątych Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie uczestniczyli w wycieczce szkolnej Śladami legend polskich. Wybrali się wraz z opiekunami do Puszczykowa, Kórnika i Rogalina.

W Puszczykowie odwiedzili Muzeum – Pracownię Literacką Arkadego Fiedlera. Obejrzeli eksponaty, które przywiózł ze swoich licznych podróży po świecie. Wysłuchali opowieści o tajemnicach piramid i obejrzeli replikę statku Santa Maria w skali 1:1, na którym płynął Krzysztof Kolumb podczas pierwszej wyprawy w poszukiwaniu drogi morskiej do Indii w 1492.

Kolejnym punktem wycieczki było Arboretum w Kórniku, najstarsze i najbogatsze w gatunki roślin arboretum w Polsce o powierzchni 50 ha. Znajdują się tam kilkusetletnie okazy drzew polskich, ponad stuletnie egzemplarze egzotycznych magnolii drzewiastych, żywotników, sosen, jodeł, cypryśników błotnych, miłorzębów japońskich oraz lilaków, forsycji, różaneczników i azalii.

Ostatnim miejscem, które zwiedzili nasi uczniowie, był zabytkowy zespół pałacowo-parkowy hrabiów Raczyńskich w Rogalinie. W pałacu znajdują się bogate stylizowane meble i piękna galeria malarstwa głównie portretowego.

Uczniowie wrócili do domu zadowoleni i pełni wrażeń.

Mariola Polańska

więcej …

W ramach akcji „Święto polskiej niezapominajki” odbyły się dwa konkursy plastyczne:

  1. „Świat Oczami Młodych”- projekt znaczka pocztowego pt. „Ratujemy klimat”

Wyniki konkursu:

I miejsce – Maria Staroń V a

II miejsce – Iga Szcześniewska Va

III miejsce – Zofia Damazyn V b

Wyróżnienie:

Amelia Cholewczyńska VI b, Zofia Kapsa V a, Wojciech Woźniak V b, Olga Kujawa VI b, Weronika Kłosowska V a, Olga Kasprzak V c, Bartek Janicki IV d, Klaudiusz Pieczyński IV d,                                        Oliwia Robaczewska IV a, Weronika Dutkiewicz IV d

Prace Marysi Staroń, Igi Szcześniewskiej i Zosi Damazyn zostały wysłane na Ogólnopolski Konkurs „Świat Oczami Młodych” pt. „Ratujemy klimat”.

  1. Konkurs na plakat:

Kategoria :oddziały  „0” i klasy I – III sp

I miejsce – kl. I c

II miejsce – kl. I a

III miejsce – kl. III b

Wyróżnienie: Oddział przedszkolny „Żabki”,

 Oddział przedszkolny „ Motylki”,

 Oddział przedszkolny „ Biedronki”.

Kategoria: klasy IV – VI

I miejsce – V b

II miejsce – IV a

III miejsce – IV b

Kategoria : klasy VII i klasy II i III oddziałów gimnazjalnych

I miejsce – VII b

II miejsce – VII a

III miejsce – III c gim

Wszystkim uczestnikom obu konkursów bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Dyplomy i nagrody zostaną wręczone na apelu wychowawczym.

Koordynatorzy Tygodnia Niezapominajki

Od kilkunastu lat 15 maja obchodzimy Dzień Niezapominajki. W tym dniu szczególnie promujemy walory polskiej przyrody i różnorodność biologiczną  oraz przypominamy o potrzebie jej ochrony. Dodatkowo „nie-zapominajka” ma na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji, lokalnych tradycji. Święto to zachęca nas do pamiętania o bliskich, życzliwości i otwarcia na drugiego człowieka, dostrzeżenia go na własnym osiedlu, mieście czy miejscowości. Przypomina  o istocie dbania o nasze otoczenie.

W tym roku szkolnym Święto Niezapominajki obchodziliśmy w dniach od 14 do 18 maja. Hasło przewodnie tego tygodnia brzmiało: „Ratujemy klimat”.

Na godzinach wychowawczych w klasach V, VI i VII oraz w oddziałach gimnazjalnych     ( kl. II i III) zostały przeprowadzone zajęcia  dotyczące dbałości o środowisko. Ponadto klasy IV uczestniczyły w zajęciach przeprowadzonych przez firmę Remondis pod tytułem „Śmieciowe ABC”. Efektem wszystkich działań są plakaty wywieszone na szkolnych korytarzach. Na głównym holu szkoły zostało umieszczone hasło przewodnie akcji, aby wszystkim przypominało o potrzebie ratowania klimatu. Również najmłodsi uczniowie szkoły (oddziały „0” i kl. I – III) mieli zajęcia dotyczące klimatu. Poza tym wszystkie dzieci odbyły zajęcia terenowe. Ławki szkolne zostały zamienione na ławki, np. w parku czy na boisku szkolnym. „Pusta klasa” miała na celu podkreślenie, że natura ma same zalety: jest otwarta 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Las, łąka czy parkowa polana to najlepiej wyposażone sale lekcyjne jakie możemy sobie wyobrazić. Natura uczy, dotlenia, aktywizuje, pobudza wyobraźnię, wzrusza i zadziwia.

Inną formą aktywności była praca nad projektami znaczka pocztowego. Prace były bardzo ciekawe. Na konkurs wewnętrzny wpłynęło ponad 100 projektów. Wyłonienie najlepszych prac okazało się bardzo trudne. Znaczek pocztowy to nie tylko obrazek naklejany na kopertę, nie tylko potwierdzenie opłaty za przesłanie listu. Jest to przede wszystkim dzieło sztuki. Trzy najlepsze projekty znaczka zostały wysłane na Ogólnopolski Konkurs  „Świat Oczami Młodych”. Wszystkie prace naszych uczniów zostały wywieszone  na korytarzu głównym. Wystawa plakatów i projektów znaczka pocztowego wzbudza duże zainteresowanie zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Wyniki konkursów szkolnych na najlepszy projekt znaczka pocztowego (konkurs indywidualny) oraz na najlepiej wykonany plakat na temat dbałości o klimat i środowisko przyrodnicze (konkurs międzyklasowy) zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Na zakończenie Tygodnia Niezapominajki odbył się projekt edukacyjny klas drugich pt.” Dymitr Iwanowicz Mendelejew”. Uczniowie zapoznali nas z życiorysem uczonego oraz jego największym odkryciem – układem okresowym pierwiastków. Omówili zależności wynikające z położenia pierwiastka w układzie okresowym. Na koniec prezentacji przeprowadzili quiz z nagrodami, który wygrała Julia Nowicka z kl. II b. Projekt znalazł uznanie komisji, która oceniła go na maksymalną ilość punktów.

Święto Niezapominajki stanowi niezwykle radosne święto. Miało ono przypominać wszystkim o tym, jak ważne jest celebrowanie natury i korzystanie z jej mądrości. Stało się okazją do porozmawiania na temat ochrony środowiska. Dostarczyło również nowej wiedzy i umiejętności.  

Małgorzata Kowalska

 Biologia

 

więcej …

Czwarte klasy

więcej …

Fizyka

więcej …

Geografia

W dniu „pustej klasy” uczniowie VII c, VII b, II b gim. i II c gim. na lekcji geografii wyszli w teren. Młodzież podzielona na zespoły przygotowywała prognozę pogody dla Szubina na dany dzień. Zadanie to opierało się o obserwację zachmurzenia, rodzajów chmur , kierunku i prędkości wiatru . Na koniec każda grupa prezentowała swoją pracę.

więcej …

Godzina wychowawcza VII c

Dzień „pustej klasy ” rozpoczęliśmy na godzinie wychowawczej rozmawiając na temat: „Jak możemy przekonać innych do inwestycji i rozwiązań przyjaznych dla klimatu”. Po tej przyjaznej dyskusji zaczęliśmy robić plakat. Po wykonaniu projektu wyszliśmy na plac apelowy i zaczęliśmy się bawić w gry relaksujące.

więcej …

godz. wychowawcza III c

Wykonywanie projektu plakatu pt. Ratujemy klimat.

więcej …

III d SP

więcej  …

III b – piknik

III b wybrała się na piknik. Uczniowie obserwowali również przyrodę w parku

więcej …

j. angielski III a gim

Ławka w klasie zamieniona na ławkę w pobliskim parku!!!

Akcja „Pusta klasa” na lekcji języka angielskiego w klasie 3a, grupa C1,to zajęcia leksykalne z działu „Świat przyrody”. Poznaliśmy trochę nowego słownictwa pomocnego podczas rozmowy o zagadnieniach związanych z ochroną środowiska naturalnego człowieka i dbałości o nie!

Świeże powietrze dobrze wpływa na proces przyswajania nowej wiedzy! Więcej takich lekcji!

j. angielski Ic SP

Temat lekcji to „Let’s hunt in the park”. Dzieci miały za zadanie poszukać dary natury zgodnie z listą polowania. Uczniowie zbierali kwiaty, kamienie, liście, trawę, ślimaki, mrówki i pająki.

Hunting list

więcej …

j. angielski VI a

Temat: Nature around us

Uczniowie poznali słownictwo w j. angielskim związane z naturą oraz środowiskiem. Uczniowie za pomocą flashcards dopasowywali obrazki i ich nazwy po angielsku. Na boisku szkolnym odszukiwali rośliny oraz ich poszczególne części,  poznane na lekcji.

więcej …

Klasa I c Sp Badanie właściwości wiatru.

więcej …

klasa III a SP

więcej …

religia Vc

Dróżkami Matki Bożej- oblicza Maryi

Uczniowie ,po zapoznaniu się z historią powstaniu Litanii Loretańskiej oraz znaczenia Imion Matki Bożej, udali się do krzyża ,gdzie odmówili litanię powierzając się Maryi.

Natomiast w dniu 16 maja- w dzień patrona naszej Ojczyzny i parafii Św. Andrzeja Boboli – dzieci udały się do kościoła gdzie poznały życie i posługę misyjną Świętego. Zobaczyły jego relikwie i każdy mógł opisać lub narysować obraz naszego patrona.

więcej …

klasa I a

Klasa Ia wyszukiwała w encyklopediach i leksykonach przyrodniczych ciekawostki na temat ptaków, słuchała ich śpiewu i obserwowała ptaki żyjące i fruwające wokół szkoły. Mierzyła i porównywała obwody drzew. Zdobywała informacje o pszczołach.

świetlica i biblioteka

Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej aktywnie spędzały czas na świeżym powietrzu. Najmłodsi mieli okazję wysłuchać fragmentów książek czytanych przez panią Klaudię i panią Martynę.

więcej …

Żabki – igrzyska olimpijskie

więcej …

Plakaty i znaczki

więcej …

Projekt edukacyjny

więcej …