Informacja dotycząca zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2020/2021 znajduje się w menu po lewej stronie w zakładce „Zajęcia pozalekcyjne” .