Kwartalny Bieg Coopera w Szubinie

 

Ognisko TKKF Instalator Pelikan w Szubinie oraz Urząd Miasta w Szubinie zapraszają na Kwartalny Bieg Coopera,

który odbędzie się 13 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 na Stadionie Miejskim w Szubinie.

Uczniowie chcący brać udział w biegu muszą posiadać zgodę rodzica/opiekuna, który bierze odpowiedzialność

za  bezpieczeństwo podczas drogi przed i po biegu.

Szkolnym koordynatorem biegu jest Małgorzata Jaroch,  tel. 690-931-026.

Małgorzata Jaroch