1. 8.00 – 8.45

6. 13.00 – 13.45

7. 14.00 – 14.45

8. 15.30 – 16.30

 Legenda:

 Liczby od 1-8 oznaczają godziny ,w których odbywają się konsultacje przedmiotowe

 

PONIEDZIAŁEK

lp

Imię Nazwisko IV VA VB VC VD VIA VIB VIC VID VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB Kon. dla rodziców
1 Adamczyk Stanisław 1,6,7 1,6,7 1,6,7   1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7       1,6,7 1,6,7  
2 Bodnar Izabella   1 1   1         1     1 1  
3 Grobelna-Staniszewska Ag.       1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7     1,6,7  
4 Jagodzińska Arletta   1   1       1              
5 Jaroch Małgorzata 1 1 1 1 1     1 1           8
                                 
6 Kowalska Małgorzata   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
7 Kowalski Zbigniew   1,6 1,6 1,6 1,6           1,6 1,6 1,6 1,6  
8 Kulczyńska Maria                             8
9 Kulczyk Agnieszka 1 1 1 1 1         1 1 1 1 1  
10 Kulpeksza Agnieszka     1,6     1,6 1,6     1,6 1,6 1,6     8
11 Lubawy Dorota                             8
12 Mielczarek Agnieszka 1     1   1 1 1 1   1 1   1  
13 Polańska  Mariola 1,6,7 1,6,7 1,6,7                 1,6,7 1,6,7 1,6,7  
                                 
14 Ryska Aleksander           1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7  
                                 
15 Swosińska Dobromiła 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      
16 Tabor Justyna 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1   8
17 Terzimann Izabela 1,6,7                 1,6,7   1,6,7      
                                 
18 Rafał Witkowski 1,6,7     1,6,7 1,6,7               1,6,7 1,6,7  

 

WTOREK

 

 lp Imię Nazwisko IV VA VB VC VD VIA VIB VIC VID VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB Kon. dla rodziców
1 Adamczyk Stanisław 1 1 1   1 1 1 1 1       1 1  
2 Bodnar Izabella   1 1   1         1     1 1 8
3  Grobelna-Staniszewska Ag.       1 1 1 1 1 1 1 1     1  
4 Jagodzińska Arletta   1,7   1,7       1,7              
5 Jaroch Małgorzata 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7     1,7 1,7            
                                 
6 Kowalska Małgorzata   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
7 Kowalski Zbigniew                             8
8  Kulczyńska Maria               1       1      
9 Kulczyk Agnieszka 1 1 1 1 1         1 1 1 1 1 8
10 Kulpeksza Agnieszka     1,7     1,7 1,7     1,7 1,7 1,7      
11 Lubawy Dorota 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
12 Mielczarek Agnieszka 1     1   1 1 1 1   1 1   1  
13 Polańska  Mariola 1,7 1,7 1,7                 1,7 1,7 1,7  
                                 
14  Ryska Aleksander           1 1     1 1 1 1 1 8
15 Swosińska Dobromiła 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      
16 Tabor Justyna 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1    
17 Terzimann Izabela 1                 1   1     8
                                 
18  Rafał Witkowski 1,7     1,7 1,7               1,7 1,7  
19 Pokora Danuta   1 1 1   1 1                
20 Rojek Gabriela                             8
                                 
                                 

 

ŚRODA

 

lp Imię Nazwisko IV VA VB VC VD VIA VIB VIC VID VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB Kon. dla rodziców
1 Adamczyk Stanisław 1 1 1   1 1 1 1 1       1 1  
2 Bodnar Izabella   1 1   1         1     1 1  
3  Grobelna-Staniszewska Ag.       1 1 1 1 1 1 1 1     1  
4 Jagodzińska Arletta   1,6   1,6       1,6             8
5 Jaroch Małgorzata 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7            
6 Brzykcy Tadeusz                             8
7 Kędziorska Ewa                   1 1 1 1 1  
8 Kowalska Małgorzata   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
9 Kowalski Zbigniew   1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7           1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7  
10  Kulczyńska Maria               1       1      
11 Kulczyk Agnieszka 1 1 1 1 1         1 1 1 1 1  
12 Kulpeksza Agnieszka     1,6,7     1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7 1,6,7      
13 Mielczarek Agnieszka 1,6,7     1,6,7   1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7   1,6,7 1,6,7   1,6,7  
14 Polańska  Mariola 1,6 1,6 1,6                 1,6 1,6 1,6  
                                 
15  Ryska Aleksander           1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7  
16 Swosińska Dobromiła 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      
17 Tabor Justyna 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1    
18 Terzimann Izabela 7                 7   7      
                                 
19  Rafał Wikowski 1,6     1,6 1,6               1,6 1,6 8
20 Pokora Danuta                             8
                                 
                                 

 

 CZWARTEK

 

lp Imię Nazwisko IV VA VB VC VD VIA VIB VIC VID VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB Kon. dla rodziców
1 Adamczyk Stanisław 1,6,7 1,6,7 1,6,7   1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7       1,6,7 1,6,7 8
2 Bodnar Izabella   1 1   1         1     1 1  
2 Banaszak Teresa                             8
3  Grobelna-Staniszewska Ag.       1 1 1 1 1 1 1 1     1 8
4 Jagodzińska Arletta   1   1       1              
5 Jaroch Małgorzata 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7            
6 Kędziorska Ewa                              8
7 Kowalska Małgorzata                              
8 Kowalski Zbigniew   6,7 6,7 6,7 6,7           6,7 6,7 6,7 6,7  
9  Kulczyńska Maria                              
10 Kulczyk Agnieszka 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6         1,6 1,6 1,6 1,6 1,6  
11 Kulpeksza Agnieszka     1,6,7     1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7 1,6,7      
12 Lubawy Dorota 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
13 Mielczarek Agnieszka 1     1   1 1 1 1   1 1   1 8
14 Polańska  Mariola 1,6 1,6 1,6                 1,6 1,6 1,6 8
15 Rajmann Hanna                              8
16  Ryska Aleksander           6,7 6,7     6,7 6,7 6,7 6,7 6,7  
18 Swosińska Dobromiła 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     8
19 Tabor Justyna 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1    
20 Terzimann Izabela 1                 1   1      
21  Zbylut Emanuela                              8
22  Rafał Witkowski 1,6,7     1,6,7 1,6,7               1,6,7 1,6,7  
                                 
23 Woźniak Wiesława     6,7 6,7                   6,7  8
24 Zawadzka-Pleszyńska Hanna                             8

 

PIĄTEK

lp Imię Nazwisko IV VA VB VC VD VIA VIB VIC VID VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB Kon. dla rodziców
1 Adamczyk Stanisław 1 1 1   1 1 1 1 1       1 1  
2  Grobelna-Staniszewska Ag.       1 1 1 1 1 1 1 1     1  
3 Jagodzińska Arletta   1   1       1              
4 Jaroch Małgorzata 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6     1,6 1,6            
                                 
5 Kowalski Zbigniew   1 1 1 1           1 1 1 1  
6 Kulczyk Agnieszka 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6         1,6 1,6 1,6 1,6 1,6  
7 Kulpeksza Agnieszka     1,6     1,6 1,6     1,6 1,6 1,6      
8 Mielczarek Agnieszka 1     1   1 1 1 1   1 1   1  
9 Polańska  Mariola 1 1 1                 1 1 1  
                                 
10  Ryska Aleksander           1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7  
11 Tabor Justyna 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1    
12 Terzimann Izabela 1                 1   1      
13 Rafał Witkowski 1,6     1,6 1,6               1,6 1,6,7  
14 Woźniak Wiesława     1 1                   1  
                                 

Konsultacje – edukacja wczesnoszkolna

Iwona  Sabacińska,  Magdalena Ciszewska, Karina Kuźniak – Garstecka, Magdalena Wojtas – Gnat,  Barbara Robaczewska

Poniedziałek 15:30 – 16:30 konsultacje dla rodziców

Wtorek, środa, czwartek, piątek : 13:00 – 14:00 konsultacje dla uczniów

Alina Rzadkiewicz, Grażyna Witkowska, Sylwia Kral, Beata Witkowska

Poniedziałek 15:30 – 16:30 konsultacje dla rodziców

Wtorek, środa, czwartek, piątek 9:00 – 10:00 – konsultacje dla uczniów

Konsultacje – nauczyciel wspomagający

Agnieszka Zbylut, Ewa Wasila

Poniedziałek, wtorek , środa, piątek: 9.00-9.45 konsultacje z uczniem, 10.00-12.35 praca z uczniem podczas zajęć,

Czwartek: 10.00-12.35 praca z uczniem podczas zajęć, 15.30-16.30 konsultacje dla rodziców

Katarzyna Pogiel-Dąbrowska

Poniedziałek: 15.30-16.30 konsultacje dla rodziców,

Wtorek, środa, czwartek, piątek: 13.00-13.45  konsultacje z uczniem,

15 godzin praca z uczniem zgodnie z planem zajęć

Poniedziałek 10-11.35

Wtorek 9.00-12.35

Środa 9.00-11.35

Czwartek 9.00-12.35

Piątek 9.00-12.35

Pedagog

Bogusława Ryska

Poniedziałek – Czwartek  8.00-12.30

Piątek  8.00-12.00

Psycholog

Monika Wronka-Gołatka

Poniedziałek – Czwartek  8.00-12.30

Piątek – 8.00-12.00

Biblioteka

Klaudia Posłuszna

Poniedziałek, wtorek, środa 8.30-11.30

Czwartek, piątek 8.30 – 14.30

Świetlica

Gabriela Sobczak

Czwartek  12.00-15.00

Konsultacje Szkolnego Doradcy Zawodowego

Czwartek 16.00 – 17.00

Małgorzata Trzeciak

Poniedziałek – Czwartek  15.00-16.00

Piątek – 16.00-17.00

Martyna Kubanek

Poniedziałek, wtorek, środa 14.00-16.00

Konsultacje z j. polskiego dla klas IV – VIII    –   Lidia Makowiecka

Czwartek   13:00 – 14:10  i   15:30 – 16:30

Piątek   08:00 – 08:35

Logopeda

Janina Idczak-Czrnecka

Poniedziałek – Czwartek  8.00-12.30

Piątek – 8.00-12.00

 

Religia – „O”, I – III, VI c, VIII b 

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek  8.30 – 9.30

Czwartek   15.30 – 16.30

Język angielski – Magdalena Szenefeld

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek – 8.30 – 9.30

Wtorek  15.30 – 16.30