Miesięczne archiwum: Maj 2020

UWAGA!

INFORMACJE O KONSULTACJACH DLA UCZNIÓW KLAS VIII

Szanowni Państwo,

Informujemy o kolejnych zmianach dotyczących pracy Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie.

W związku z informacjami MEN zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780) oraz  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.20.872) od 25.05.2020 roku do 07.06.2020 roku w Szkole zostaną zorganizowane konsultacje dla uczniów klas ósmych z przedmiotów egzaminacyjnych (j. polski, j. angielski, matematyka) przez nauczycieli uczących w klasach.

Klasa VIII a

Poniedziałek

od 14:30 do 16:00 – j. polski – p. H. Rajmann – I grupa

od 14:30 do 16:00 – j. angielski – p. E. Strzyżewska – II grupa

Wtorek

od 14:30 do 16:00 – matematyka – p. E. Kędziorska – II grupa

od 14:30 do 16:00 – j. angielski – p. E. Strzyżewska – I grupa

Środa

od 14:30 do 16:00 – j. polski – p. H. Rajmann – II grupa

od 14:30 – 16:00 – matematyka – p. E. Kędziorska – I grupa

 

Klasa VIII b

Poniedziałek

od 14:00 do 15:30 – matematyka – p. B. Skrzyńska-Klim – I grupa

od 14:00 do 15:30 – j. polski – p. E. Zbylut – II grupa

Wtorek

od 15:00 do 16:30 – j. polski – p. E. Zbylut – I grupa

od 15:00 do 16:30 – j. angielski – p. W. Woźniak – II grupa

Środa

od 14:00 do 15:30 – matematyka – p. B. Skrzyńska-Klim – II grupa

od 14:00 do 15:30 – j. angielski – p. W. Woźniak – I grupa

Zostaną one organizowane z zachowaniem procedur wynikających z zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz MEN (https://gis.gov.pl). Uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej z uwzględnieniem reżimu sanitarnego.

Uczniowie ze względu na ich bezpieczeństwo zostaną podzieleni na grupy nieprzekraczające 12 osób (pierwsze 12 osób z dziennika – I grupa, od numeru 13 do końca – grupa druga). Dzieci do szkoły wpuszczane będą pojedynczo po zdezynfekowaniu rąk i poddaniu się pomiarowi temperatury. Następnie udadzą się do wyznaczonej sali. W pomieszczeniu zobowiązani będą przestrzegać reżimu sanitarnego i zachowania odstępów od siebie (1,5-2m).

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z wychowawcą klasy i o odesłanie deklaracji do 21.05.2020 roku do godziny 9:00 na adres mailowy szkoły: naszadwojka@wp.pl

                                                                                                          Gabriela Rojek

                                                                                                          Dyrektor Szkoły

 

Szanowni Państwo,

informujemy o kolejnych zmianach dotyczących pracy Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie.

W związku z decyzjami MEN od 18.05.2020 roku w oddziałach przedszkolnych odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci rodziców pracujących, którzy zgłosili taką konieczność. Praca oddziałów przedszkolnych odbywa się z zachowaniem procedur wynikających z zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz MEN (https://gis.gov.pl).

W sprawie zajęć rewalidacyjnych prosimy o kontakt z wychowawcami lub dyrekcją szkoły.

Natomiast jeśli wyniknie konieczność organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III od 25.05.2020 roku, również będą się one odbywały z zachowaniem wytycznych GIS i reżimu sanitarnego.

Prosimy rodziców, którzy ze względu na pracę zawodową mają trudność z zapewnieniem opieki swoim dzieciom o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Szkoły pod numerem telefonu 52-384-24-81 lub 52-384-94-81 do czwartku (21.05.2020) do godziny 10:00.

Dla wszystkich Uczniów, także tych objętych zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi w dalszym ciągu realizujemy nauczanie zdalne, gdzie jest odnotowywana obecność.

Kontakt z kierownictwem szkoły możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Istnieje możliwość osobistego załatwienia spraw w przypadkach, w których brak jest możliwości skorzystania z innych kanałów komunikacyjnych, lecz z uwagi na stan epidemii prosimy, o ile to możliwe, o wybieranie drogi telefonicznej lub mailowej.

                                                                                                          Gabriela Rojek

                                                                                                          Dyrektor Szkoły

 

 1. 8.00 – 8.45

6. 13.00 – 13.45

7. 14.00 – 14.45

8. 15.30 – 16.30

 Legenda:

 Liczby od 1-8 oznaczają godziny ,w których odbywają się konsultacje przedmiotowe

 

PONIEDZIAŁEK

lp

Imię Nazwisko IV VA VB VC VD VIA VIB VIC VID VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB Kon. dla rodziców
1 Adamczyk Stanisław 1,6,7 1,6,7 1,6,7   1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7       1,6,7 1,6,7  
2 Bodnar Izabella   1 1   1         1     1 1  
3 Grobelna-Staniszewska Ag.       1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7     1,6,7  
4 Jagodzińska Arletta   1   1       1              
5 Jaroch Małgorzata 1 1 1 1 1     1 1           8
                                 
6 Kowalska Małgorzata   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
7 Kowalski Zbigniew   1,6 1,6 1,6 1,6           1,6 1,6 1,6 1,6  
8 Kulczyńska Maria                             8
9 Kulczyk Agnieszka 1 1 1 1 1         1 1 1 1 1  
10 Kulpeksza Agnieszka     1,6     1,6 1,6     1,6 1,6 1,6     8
11 Lubawy Dorota                             8
12 Mielczarek Agnieszka 1     1   1 1 1 1   1 1   1  
13 Polańska  Mariola 1,6,7 1,6,7 1,6,7                 1,6,7 1,6,7 1,6,7  
                                 
14 Ryska Aleksander           1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7  
                                 
15 Swosińska Dobromiła 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      
16 Tabor Justyna 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1   8
17 Terzimann Izabela 1,6,7                 1,6,7   1,6,7      
                                 
18 Rafał Witkowski 1,6,7     1,6,7 1,6,7               1,6,7 1,6,7  

 

WTOREK

 

 lp Imię Nazwisko IV VA VB VC VD VIA VIB VIC VID VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB Kon. dla rodziców
1 Adamczyk Stanisław 1 1 1   1 1 1 1 1       1 1  
2 Bodnar Izabella   1 1   1         1     1 1 8
3  Grobelna-Staniszewska Ag.       1 1 1 1 1 1 1 1     1  
4 Jagodzińska Arletta   1,7   1,7       1,7              
5 Jaroch Małgorzata 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7     1,7 1,7            
                                 
6 Kowalska Małgorzata   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
7 Kowalski Zbigniew                             8
8  Kulczyńska Maria               1       1      
9 Kulczyk Agnieszka 1 1 1 1 1         1 1 1 1 1 8
10 Kulpeksza Agnieszka     1,7     1,7 1,7     1,7 1,7 1,7      
11 Lubawy Dorota 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
12 Mielczarek Agnieszka 1     1   1 1 1 1   1 1   1  
13 Polańska  Mariola 1,7 1,7 1,7                 1,7 1,7 1,7  
                                 
14  Ryska Aleksander           1 1     1 1 1 1 1 8
15 Swosińska Dobromiła 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      
16 Tabor Justyna 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1    
17 Terzimann Izabela 1                 1   1     8
                                 
18  Rafał Witkowski 1,7     1,7 1,7               1,7 1,7  
19 Pokora Danuta   1 1 1   1 1                
20 Rojek Gabriela                             8
                                 
                                 

 

ŚRODA

 

lp Imię Nazwisko IV VA VB VC VD VIA VIB VIC VID VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB Kon. dla rodziców
1 Adamczyk Stanisław 1 1 1   1 1 1 1 1       1 1  
2 Bodnar Izabella   1 1   1         1     1 1  
3  Grobelna-Staniszewska Ag.       1 1 1 1 1 1 1 1     1  
4 Jagodzińska Arletta   1,6   1,6       1,6             8
5 Jaroch Małgorzata 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7            
6 Brzykcy Tadeusz                             8
7 Kędziorska Ewa                   1 1 1 1 1  
8 Kowalska Małgorzata   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
9 Kowalski Zbigniew   1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7           1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7  
10  Kulczyńska Maria               1       1      
11 Kulczyk Agnieszka 1 1 1 1 1         1 1 1 1 1  
12 Kulpeksza Agnieszka     1,6,7     1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7 1,6,7      
13 Mielczarek Agnieszka 1,6,7     1,6,7   1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7   1,6,7 1,6,7   1,6,7  
14 Polańska  Mariola 1,6 1,6 1,6                 1,6 1,6 1,6  
                                 
15  Ryska Aleksander           1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7  
16 Swosińska Dobromiła 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      
17 Tabor Justyna 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1    
18 Terzimann Izabela 7                 7   7      
                                 
19  Rafał Wikowski 1,6     1,6 1,6               1,6 1,6 8
20 Pokora Danuta                             8
                                 
                                 

 

 CZWARTEK

 

lp Imię Nazwisko IV VA VB VC VD VIA VIB VIC VID VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB Kon. dla rodziców
1 Adamczyk Stanisław 1,6,7 1,6,7 1,6,7   1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7       1,6,7 1,6,7 8
2 Bodnar Izabella   1 1   1         1     1 1  
2 Banaszak Teresa                             8
3  Grobelna-Staniszewska Ag.       1 1 1 1 1 1 1 1     1 8
4 Jagodzińska Arletta   1   1       1              
5 Jaroch Małgorzata 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7            
6 Kędziorska Ewa                              8
7 Kowalska Małgorzata                              
8 Kowalski Zbigniew   6,7 6,7 6,7 6,7           6,7 6,7 6,7 6,7  
9  Kulczyńska Maria                              
10 Kulczyk Agnieszka 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6         1,6 1,6 1,6 1,6 1,6  
11 Kulpeksza Agnieszka     1,6,7     1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7 1,6,7      
12 Lubawy Dorota 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
13 Mielczarek Agnieszka 1     1   1 1 1 1   1 1   1 8
14 Polańska  Mariola 1,6 1,6 1,6                 1,6 1,6 1,6 8
15 Rajmann Hanna                              8
16  Ryska Aleksander           6,7 6,7     6,7 6,7 6,7 6,7 6,7  
18 Swosińska Dobromiła 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     8
19 Tabor Justyna 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1    
20 Terzimann Izabela 1                 1   1      
21  Zbylut Emanuela                              8
22  Rafał Witkowski 1,6,7     1,6,7 1,6,7               1,6,7 1,6,7  
                                 
23 Woźniak Wiesława     6,7 6,7                   6,7  8
24 Zawadzka-Pleszyńska Hanna                             8

 

PIĄTEK

lp Imię Nazwisko IV VA VB VC VD VIA VIB VIC VID VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB Kon. dla rodziców
1 Adamczyk Stanisław 1 1 1   1 1 1 1 1       1 1  
2  Grobelna-Staniszewska Ag.       1 1 1 1 1 1 1 1     1  
3 Jagodzińska Arletta   1   1       1              
4 Jaroch Małgorzata 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6     1,6 1,6            
                                 
5 Kowalski Zbigniew   1 1 1 1           1 1 1 1  
6 Kulczyk Agnieszka 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6         1,6 1,6 1,6 1,6 1,6  
7 Kulpeksza Agnieszka     1,6     1,6 1,6     1,6 1,6 1,6      
8 Mielczarek Agnieszka 1     1   1 1 1 1   1 1   1  
9 Polańska  Mariola 1 1 1                 1 1 1  
                                 
10  Ryska Aleksander           1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7  
11 Tabor Justyna 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1    
12 Terzimann Izabela 1                 1   1      
13 Rafał Witkowski 1,6     1,6 1,6               1,6 1,6,7  
14 Woźniak Wiesława     1 1                   1  
                                 

Konsultacje – edukacja wczesnoszkolna

Iwona  Sabacińska,  Magdalena Ciszewska, Karina Kuźniak – Garstecka, Magdalena Wojtas – Gnat,  Barbara Robaczewska

Poniedziałek 15:30 – 16:30 konsultacje dla rodziców

Wtorek, środa, czwartek, piątek : 13:00 – 14:00 konsultacje dla uczniów

Alina Rzadkiewicz, Grażyna Witkowska, Sylwia Kral, Beata Witkowska

Poniedziałek 15:30 – 16:30 konsultacje dla rodziców

Wtorek, środa, czwartek, piątek 9:00 – 10:00 – konsultacje dla uczniów

Konsultacje – nauczyciel wspomagający

Agnieszka Zbylut, Ewa Wasila

Poniedziałek, wtorek , środa, piątek: 9.00-9.45 konsultacje z uczniem, 10.00-12.35 praca z uczniem podczas zajęć,

Czwartek: 10.00-12.35 praca z uczniem podczas zajęć, 15.30-16.30 konsultacje dla rodziców

Katarzyna Pogiel-Dąbrowska

Poniedziałek: 15.30-16.30 konsultacje dla rodziców,

Wtorek, środa, czwartek, piątek: 13.00-13.45  konsultacje z uczniem,

15 godzin praca z uczniem zgodnie z planem zajęć

Poniedziałek 10-11.35

Wtorek 9.00-12.35

Środa 9.00-11.35

Czwartek 9.00-12.35

Piątek 9.00-12.35

Pedagog

Bogusława Ryska

Poniedziałek – Czwartek  8.00-12.30

Piątek  8.00-12.00

Psycholog

Monika Wronka-Gołatka

Poniedziałek – Czwartek  8.00-12.30

Piątek – 8.00-12.00

Biblioteka

Klaudia Posłuszna

Poniedziałek, wtorek, środa 8.30-11.30

Czwartek, piątek 8.30 – 14.30

Świetlica

Gabriela Sobczak

Czwartek  12.00-15.00

Konsultacje Szkolnego Doradcy Zawodowego

Czwartek 16.00 – 17.00

Małgorzata Trzeciak

Poniedziałek – Czwartek  15.00-16.00

Piątek – 16.00-17.00

Martyna Kubanek

Poniedziałek, wtorek, środa 14.00-16.00

Konsultacje z j. polskiego dla klas IV – VIII    –   Lidia Makowiecka

Czwartek   13:00 – 14:10  i   15:30 – 16:30

Piątek   08:00 – 08:35

Logopeda

Janina Idczak-Czrnecka

Poniedziałek – Czwartek  8.00-12.30

Piątek – 8.00-12.00

 

Religia – „O”, I – III, VI c, VIII b 

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek  8.30 – 9.30

Czwartek   15.30 – 16.30

Język angielski – Magdalena Szenefeld

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek – 8.30 – 9.30

Wtorek  15.30 – 16.30