14.10.2019r. ( poniedziałek) Dzień Edukacji Narodowej
jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będą odbywały się w świetlicy szkolnej
w godzinach jej pracy.

W tym dniu odbędzie się uroczystość Pasowania Uczniów  klas I
na uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie.