Informacja dla rodziców.

Zespół nauczycieli do spraw programu wychowawczo – profilaktycznego zaprasza chętnych rodziców do współpracy w celu omówienia funkcjonowania programu w naszej szkole. Spotkanie odbędzie się we wtorek 17.09.2020 r. o godz. 16.00 w gabinecie pedagoga.