W dniach 27-28 lutego 2019 roku w naszej szkole został przeprowadzony Ogólnopolski Konkurs Zuch.

Konkurs ZUCH- test zintegrowany uwzględniał elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej.

Konkurs Zuch z języka angielskiego sprawdzał znajomość słownictwa oraz podstawowych zwrotów.

W klasach I-III  w konkursie ZUCH- test zintegrowany  wzięło udział 23 uczniów, natomiast w konkursie ZUCH z języka angielskiego 5 uczniów.

Konkursy Zuch rozwijają wyobraźnię i twórcze myślenie dzieci, a ich treść jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej. Testy konkursowe zawierają 21 pytań o różnej skali trudności, dlatego też każdy uczeń ma szansę sprawdzenia swoich umiejętności.

TYTUŁ LAUREATA OTRZYMALI UCZNIOWIE:

Marcel Berka z klasy Ic – 7 miejsce w Polsce

Zuzanna Kłosowska z klasy Ib – 10 miejsce w Polsce

 

Serdecznie gratulujemy osiągnięcia tak wysokich wyników!