W ubiegłym roku, w okresie Wielkiego Postu, włączyliśmy się w diecezjalną akcję „BUDUJEMY SZKOŁĘ W CZADZIE” . Na ten cel przeznaczyliśmy zebraną w szkole „jałmużnę postną”. Mamy więc swój mały wkład w wybudowaniu dwóch budynków szkolnych. Do zaspokojenia potrzeb edukacyjnych tamtej społeczności trzeba jeszcze wybudować ostatnią część szkolnego kompleksu i go wyposażyć. Chcemy zatem i w tym roku pomóc ks. Jakubowi Szałek w dokończeniu budowy szkoły w Doumougou. W tym celu dzieci z ERM-u będą przychodzić do klas a wszystkich pragnących wesprzeć to dzieło zachęcamy do składania ofiar.

http://diecezja.bydgoszcz.pl/2019/03/02/budujemy-szkole-w-czadzie-2/nggallery/page/1

https://www.youtube.com/channel/UCPj3TofOjE-X0pYMp1UXpug/featured

                                                          Anna Pokorzyńska                                                                                                                                                                                                                Opiekun ERM-u