100 – lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości to szczególna okazja, by dzieci od najmłodszych lat uczyły się postaw, wartości, patriotyzmu i przywiązania do Ojczyzny. Bogaty w wydarzenia kulturalne listopad pozwolił na interesujące spotkania z panią bibliotekarką i kolekcjonerem symboli narodowych. Dzieci mogły obejrzeć wystawy fotograficzne i zbiory muzealne. Uczestniczyły również w otwarciu wystawy plenerowej, konkursie poezji, plastycznym. Brały udział w zajęciach muzealnych. Dzięki tym różnym aktywnościom miały możliwość poznać historię Polski. 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości dzieci uczciły razem z rodzicami również podczas uroczystości szkolnej.

 

więcej …