Samorząd Uczniowski zorganizował z okazji Dnia Chłopca wybory Mistera Szkoły i Misterów Klas. Głosowały dziewczyny ze starszych klas SP i Gimnazjum.

Oto wyniki:

VII a – Oskar Makowiecki

VII b – Tymon Kubiak 

VIII a – Wojtek Kujawa

VIII b – Kuba Piechowiak

VIII c –  Hubert Stawicki

III a – Nikodem Stachowiak

III b – Hubert Paszkiet

III c- Oskar Bugaj

 

Misterem Szkoły został pan Mateusz Smoliński.