Regulamin Biegu im. ŚW. Papieża Jana Pawła II

 Cel Imprezy:

Upowszechnianie zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu przez udział w biegach. Aktywizacja społeczności lokalnej oraz promowanie wolontariatu. Oddanie hołdu Polskiemu Papieżowi Janowi Pawłowi II z okazji XVIII Ogólnopolskiego Dnia Papieskiego.

 1. Termin:

7 października 2018 r. (niedziela), rozpoczęcie o godz. 15.00

 III. Miejsce:

Stadion Miejski w Szubinie

 1. Organizatorzy:
 • Parafia p.w. Św. Andrzeja Boboli w Szubinie,
 • I Liceum Ogólnokształcące w Szubinie,
 • UKS „Wyspiański” Szubin.
 1. Warunki uczestnictwa:
 2. W zawodach mogą uczestniczyć wszystkie osoby chętne bez dodatkowych badań lekarskich, w tym uczniowie szkół posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego (Porozumienie MEN – Minister Zdrowia).
 3. Osoby uczestniczące w biegu otwartym oraz rodzinnym muszą podpisać oświadczenie dotyczące własnej odpowiedzialności za start.
 4. Każdy uczestnik musi zgłosić się na start z karteczką o wymiarach 15×10 cm, na której należy napisać następujące dane: Nazwisko i Imię, ROK URODZENIA, Szkoła (w przypadku uczniów).
 5. Zawodnik ma prawo startu w jednej z przewidzianych kategorii.
 6. Za zdolność do uczestnictwa w zawodach odpowiada delegujący, rodzic lub opiekun prawny (oprócz biegu otwartego).
 7. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę wyłącznie w momencie trwania biegu, tzn. od momentu zgłoszenia się w sekretariacie zawodów i otrzymania zgody na start, aż do momentu zejścia z bieżni. W przypadku osób niepełnoletnich za opiekę są odpowiedzialni rodzice, opiekunowie prawni lub inne osoby do tego wyznaczone, np. nauczyciel, jeśli udział w imprezie jest zorganizowany przez szkołę.
 8. Sekretariat Zawodów:

Sekretariat znajduje się na terenie stadionu.

VII. Nagrody:

W każdej kategorii za zajęcie miejsca od I do III, bezpośrednio po każdym biegu wręczane będą dyplomy.

VIII. Sędziowie:

Komisję sędziowską zabezpiecza organizator.

 1. Punktacja zespołowa:

Najliczniej reprezentowana Szkoła otrzyma Puchar ufundowany przez Burmistrza Szubina Artura Michalaka.

 1. Regulamin otrzymują:

Szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne z terenu powiatu nakielskiego, „Nowy Szpital” w Szubinie.

XI Program Zawodów:

Godzina Klasa Rocznik Dystans
15.00 Otwarcie zawodów
15.10 Rodzinny Rodzice z dziećmi 200 m.
15.20 SP klasy od I do II – dziewczynki 2010 i młodsi 250 m.
  SP klasy od I do II – chłopcy 2010 i młodsi 250 m.
15.30 SP klasy od III do IV – dziewczynki 2009 i 2008 600 m
  SP klasy od III do IV – chłopcy 2009 i 2008 600 m
15.40 SP klasy od V do VI – dziewczynki 2007 i 2006 800 m
  SP klasy od V do VI – chłopcy 2007 i 2006 800 m
15.55 SP klasy od VII do VIII – dziewczynki 2005 do 2004 1000 m
16.10 SP klasy od VII do VIII – chłopcy 2005 do 2004 1200 m.
16.25 Gim. klasy III i  Ponad gim klasy od I do IV – dziewczyny 2003 do 2000 1200 m.
16.40 Gim. klasy III i  Ponad gim klasy od I do IV – chłopcy 2003 do 2000 1500 m.
16.55 Open 1999  i starsi 2800 m.
17.15 ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW

 

XII Inne:

Zawody będą przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA. W sprawach spornych ostateczne decyzje należą do sędziego głównego. Uczestnicy startują na koszt własny. Środki na organizację oraz nagrody zapewniają organizatorzy i sponsorzy.

XIII Trasa biegów:

Bieżnia tartanowa na stadionie miejskim w Szubinie