Od kilkunastu lat 15 maja obchodzimy Dzień Niezapominajki. W tym dniu szczególnie promujemy walory polskiej przyrody i różnorodność biologiczną  oraz przypominamy o potrzebie jej ochrony. Dodatkowo „nie-zapominajka” ma na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji, lokalnych tradycji. Święto to zachęca nas do pamiętania o bliskich, życzliwości i otwarcia na drugiego człowieka, dostrzeżenia go na własnym osiedlu, mieście czy miejscowości. Przypomina  o istocie dbania o nasze otoczenie.

W tym roku szkolnym Święto Niezapominajki obchodziliśmy w dniach od 14 do 18 maja. Hasło przewodnie tego tygodnia brzmiało: „Ratujemy klimat”.

Na godzinach wychowawczych w klasach V, VI i VII oraz w oddziałach gimnazjalnych     ( kl. II i III) zostały przeprowadzone zajęcia  dotyczące dbałości o środowisko. Ponadto klasy IV uczestniczyły w zajęciach przeprowadzonych przez firmę Remondis pod tytułem „Śmieciowe ABC”. Efektem wszystkich działań są plakaty wywieszone na szkolnych korytarzach. Na głównym holu szkoły zostało umieszczone hasło przewodnie akcji, aby wszystkim przypominało o potrzebie ratowania klimatu. Również najmłodsi uczniowie szkoły (oddziały „0” i kl. I – III) mieli zajęcia dotyczące klimatu. Poza tym wszystkie dzieci odbyły zajęcia terenowe. Ławki szkolne zostały zamienione na ławki, np. w parku czy na boisku szkolnym. „Pusta klasa” miała na celu podkreślenie, że natura ma same zalety: jest otwarta 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Las, łąka czy parkowa polana to najlepiej wyposażone sale lekcyjne jakie możemy sobie wyobrazić. Natura uczy, dotlenia, aktywizuje, pobudza wyobraźnię, wzrusza i zadziwia.

Inną formą aktywności była praca nad projektami znaczka pocztowego. Prace były bardzo ciekawe. Na konkurs wewnętrzny wpłynęło ponad 100 projektów. Wyłonienie najlepszych prac okazało się bardzo trudne. Znaczek pocztowy to nie tylko obrazek naklejany na kopertę, nie tylko potwierdzenie opłaty za przesłanie listu. Jest to przede wszystkim dzieło sztuki. Trzy najlepsze projekty znaczka zostały wysłane na Ogólnopolski Konkurs  „Świat Oczami Młodych”. Wszystkie prace naszych uczniów zostały wywieszone  na korytarzu głównym. Wystawa plakatów i projektów znaczka pocztowego wzbudza duże zainteresowanie zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Wyniki konkursów szkolnych na najlepszy projekt znaczka pocztowego (konkurs indywidualny) oraz na najlepiej wykonany plakat na temat dbałości o klimat i środowisko przyrodnicze (konkurs międzyklasowy) zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Na zakończenie Tygodnia Niezapominajki odbył się projekt edukacyjny klas drugich pt.” Dymitr Iwanowicz Mendelejew”. Uczniowie zapoznali nas z życiorysem uczonego oraz jego największym odkryciem – układem okresowym pierwiastków. Omówili zależności wynikające z położenia pierwiastka w układzie okresowym. Na koniec prezentacji przeprowadzili quiz z nagrodami, który wygrała Julia Nowicka z kl. II b. Projekt znalazł uznanie komisji, która oceniła go na maksymalną ilość punktów.

Święto Niezapominajki stanowi niezwykle radosne święto. Miało ono przypominać wszystkim o tym, jak ważne jest celebrowanie natury i korzystanie z jej mądrości. Stało się okazją do porozmawiania na temat ochrony środowiska. Dostarczyło również nowej wiedzy i umiejętności.  

Małgorzata Kowalska

 Biologia

 

więcej …

Czwarte klasy

więcej …

Fizyka

więcej …

Geografia

W dniu „pustej klasy” uczniowie VII c, VII b, II b gim. i II c gim. na lekcji geografii wyszli w teren. Młodzież podzielona na zespoły przygotowywała prognozę pogody dla Szubina na dany dzień. Zadanie to opierało się o obserwację zachmurzenia, rodzajów chmur , kierunku i prędkości wiatru . Na koniec każda grupa prezentowała swoją pracę.

więcej …

Godzina wychowawcza VII c

Dzień „pustej klasy ” rozpoczęliśmy na godzinie wychowawczej rozmawiając na temat: „Jak możemy przekonać innych do inwestycji i rozwiązań przyjaznych dla klimatu”. Po tej przyjaznej dyskusji zaczęliśmy robić plakat. Po wykonaniu projektu wyszliśmy na plac apelowy i zaczęliśmy się bawić w gry relaksujące.

więcej …

godz. wychowawcza III c

Wykonywanie projektu plakatu pt. Ratujemy klimat.

więcej …

III d SP

więcej  …

III b – piknik

III b wybrała się na piknik. Uczniowie obserwowali również przyrodę w parku

więcej …

j. angielski III a gim

Ławka w klasie zamieniona na ławkę w pobliskim parku!!!

Akcja „Pusta klasa” na lekcji języka angielskiego w klasie 3a, grupa C1,to zajęcia leksykalne z działu „Świat przyrody”. Poznaliśmy trochę nowego słownictwa pomocnego podczas rozmowy o zagadnieniach związanych z ochroną środowiska naturalnego człowieka i dbałości o nie!

Świeże powietrze dobrze wpływa na proces przyswajania nowej wiedzy! Więcej takich lekcji!

j. angielski Ic SP

Temat lekcji to „Let’s hunt in the park”. Dzieci miały za zadanie poszukać dary natury zgodnie z listą polowania. Uczniowie zbierali kwiaty, kamienie, liście, trawę, ślimaki, mrówki i pająki.

Hunting list

więcej …

j. angielski VI a

Temat: Nature around us

Uczniowie poznali słownictwo w j. angielskim związane z naturą oraz środowiskiem. Uczniowie za pomocą flashcards dopasowywali obrazki i ich nazwy po angielsku. Na boisku szkolnym odszukiwali rośliny oraz ich poszczególne części,  poznane na lekcji.

więcej …

Klasa I c Sp Badanie właściwości wiatru.

więcej …

klasa III a SP

więcej …

religia Vc

Dróżkami Matki Bożej- oblicza Maryi

Uczniowie ,po zapoznaniu się z historią powstaniu Litanii Loretańskiej oraz znaczenia Imion Matki Bożej, udali się do krzyża ,gdzie odmówili litanię powierzając się Maryi.

Natomiast w dniu 16 maja- w dzień patrona naszej Ojczyzny i parafii Św. Andrzeja Boboli – dzieci udały się do kościoła gdzie poznały życie i posługę misyjną Świętego. Zobaczyły jego relikwie i każdy mógł opisać lub narysować obraz naszego patrona.

więcej …

klasa I a

Klasa Ia wyszukiwała w encyklopediach i leksykonach przyrodniczych ciekawostki na temat ptaków, słuchała ich śpiewu i obserwowała ptaki żyjące i fruwające wokół szkoły. Mierzyła i porównywała obwody drzew. Zdobywała informacje o pszczołach.

świetlica i biblioteka

Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej aktywnie spędzały czas na świeżym powietrzu. Najmłodsi mieli okazję wysłuchać fragmentów książek czytanych przez panią Klaudię i panią Martynę.

więcej …

Żabki – igrzyska olimpijskie

więcej …

Plakaty i znaczki

więcej …

Projekt edukacyjny

więcej …