Uprzejmie informujemy rodziców, że 2 i 4 maja 2018r.

są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych.

W tych dniach odbywają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Świetlica czynna od 6.45 – 16.30.