Łukasz Przysiewkowski uczeń klasy III a gimnazjum uczestniczył w roku szkolnym 2017/2018 w Regionalnym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.      Opiekunem Łukasza jest Mariola Polańska.

24 listopada 2017 r. przeszedł do etapu rejonowego w Bydgoszczy w grupie 84 uczniów. Etap rejonowy odbył się w Biurze Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy.

Uzyskał pierwszą lokatę i zakwalifikował się do finału konkursu w Toruniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa KujawskoPomorskiego. Łukasz zdobył tytuł LAUREATA.

Organizatorem konkursu był Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Współorganizatorem Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. przy współpracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Zakres Konkursu obejmował podstawę programową kształcenia z zakresu wiedzy o społeczeństwie, w szczególności zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego oraz dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska, turystyki, ekologii regionu, wiedzę o najważniejszych wydarzeniach o charakterze promocyjnym w regionie, w które angażuje się samorząd województwa oraz znajomość tematyki związanej z wykorzystaniem środków z Funduszy Strukturalnych w województwie kujawsko-pomorskim.

GRATULUJEMY!

Etap rejonowy w Bydgoszczy.

Finał konkursu w Toruniu.