Uczeń naszej szkoły Piotr Woźniak wziął udział w drugiej edycji Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów. Etap szkolny składał się z dwóch części. Piotr najpierw musiał przygotować pracę pt. „Kształtowanie się i charakterystyka ustroju demokracji szlacheckiej”. Następnie odpowiadał przed szkolną komisją konkursową na pytania z zakresu podstawy programowej dla gimnazjum oraz na temat dwóch lektur z wykazu ogłoszonego przez Komitet Główny Olimpiady. Dzięki wysokim wynikom uzyskanym na etapie szkolnym, Piotr zakwalifikował się do etapu okręgowego (wojewódzkiego), który odbył się w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ten etap składał się również z dwóch części.

Do pierwszej części konkursu – testu pisemnego przystąpiły 32 osoby w naszym województwie, lecz tylko 8 uczestników, a wśród nich Piotr, zakwalifikowało się do części ustnej. Podczas tego etapu olimpiady, należało zaprezentować swoją pracę pisemną przed komisją złożoną z pracowników naukowych UMK oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące trzech lektur.

            Piotr zajął trzecie miejsce w województwie i uzyskał kwalifikację do etapu centralnego, który trwał od 2 do 4 marca 2018r. na Uniwersytecie Warszawskim. Etap centralny również składał się z dwóch części. Podczas eliminacji pisemnych uczestnicy rozwiązywali test, który dotyczył motywu przewodniego – Jana III Sobieskiego i jego czasów. Natomiast podczas eliminacji ustnych, olimpijczycy odpowiadali przed komisją, która składała się z wybitnych, polskich historyków na pytania dotyczące czterech lektur oraz losowali pytanie z podstawy programowej.

            Piotr Woźniak doskonale się zaprezentował i został finalistą Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów. Gala wręczenia nagród odbyła się w Muzeum Króla Jana III w Wilanowie. Do olimpiady przygotowywała go pani dyrektor Gabriela Rojek. Swój sukces uczeń zawdzięcza również ogromnemu wsparciu rodziców.

Serdecznie gratulujemy Piotrowi tytułu finalisty oraz życzymy dalszych osiągnięć!