Czwartek 22. 06.2017 r.

PRZYJAZDY

I. Klasy I – III gimnazjum, oddział „O”

Pińsko – 7.05
Ameryczka – 7.10
Szaradowo – 7.15
Zalesie – 7.20
Ameryczka II – 7.25
Wolwark – 7.30

II . Klasy I – III, IV – VI SP

Ameryczka – 8.10
Pińsko – 8.20
Wolwark – 8.25

ODJAZDY

11.30 – oddział „O”, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

 

Piątek 23. 06. 2017 rok
Zakończenie roku szkolnego

PRZYJAZDY

I. Klasy I – III Szkoła Podstawowa

Pińsko – 7.10
Zalesie – 7.15
Ameryczka – 7.20
Wolwark – 7.25

II. klasy I – III Gimnazjum

Szaradowo – 9.00
Zalesie – 9.05
Pińsko – 9.15
Wolwark – 9.20

III. Klasy IV – VI Szkoła Podstawowa

Ameryczka – 11.00
Szaradowo – 11.10
Zalesie – 11.15
Pińsko – 11.20
Wolwark – 11.25

ODJAZDY

I. Klasy I – III SP     –    9.30

II. Klasy I – III Gimnazjum    –   11.00

III. Klasy IV – VI SP   –   13.30