W ramach współpracy i wymiany doświadczeń uczniowie z klasy IIc wraz z wychowawczynią kolejny raz odwiedzili swoich młodszych kolegów z Przedszkola nr 2 w Szubinie.

Zaprezentowali przygotowaną przez siebie pantomimę ekologiczną, podczas której  przy muzyce przekazywali przedszkolakom uczucia i emocje towarzyszące bohaterom przedstawienia. Dzieci zauważyły, że nie zawsze potrzebne są słowa, aby zrozumieć przekaz. Doceniły mowę ciała, gesty i mimikę twarzy aktorów.

Koledzy i koleżanki z przedszkola zaprezentowali bajkę pt. „Królewna Śnieżka”. Piękne stroje, przygotowane układy taneczne i wspaniale opanowane role wzbudziły zachwyt oglądających. Przedszkolacy występowali z radością i niezwykłą swobodą sceniczną. Nie dało się zauważyć nawet odrobiny tremy.

Spotkania teatralne są doskonałą okazją do lepszego poznania samego siebie oraz swoich kolegów. Sprzyjają integracji i zacieśniają więzi koleżeńskie. Nieustannie inspirują wyobraźnię i korzystnie wpływają na funkcjonowanie w otoczeniu. Dzieci bardzo chętnie prezentują się na scenie. Lubią też występować w roli widza i oglądać przedstawienia kolegów. Współpraca z przedszkolem  stwarza takie możliwości.

 

więcej

Grażyna Witkowska