„Umiem pływać”!

 

W listopadzie Nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu sportowego „Umiem pływać”. Projekt ten zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach nauki pływania. Do udziału w projekcie zgłosiło się blisko 40 osób. Zajęcia odbywają się na pływalni w Barcinie i są realizowane w trzech grupach oraz prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską. Formy i metody prowadzenia lekcji dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci. Aby jak najbardziej wykorzystać potencjał drzemiący w małych pływakach, podczas zajęć stosowanych jest wiele różnorodnych zabaw, dzięki którym dzieci chętniej w nich uczestniczą. 

Dzieci czynią błyskawiczne postępy, a na lekcjach pływania panuje świetna atmosfera.

Nauczyciele wychowania fizycznego