Od listopada 2015 r. do maja 2016r. grupa uczennic z klasy VI , należących do kółka przyrodniczego brała udział w  kampanii ekologicznej na rzecz ochrony klimatu  pt. „ Słońce , woda , wiatr – energia natury” . Konkurs  miał na celu :

– promocję wiedzy o odnawialnych źródłach energii

– zwrócenie uwagi na rolę jaką  odgrywa energia oparta na odnawialnych źródłach energii

– rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska w najbliższym otoczeniu

– promowanie i wspieranie proekologicznych zachowań

-pobudzanie , rozwijanie aktywności twórczej i kreatywności.

Z wielką radością przyjęliśmy fakt , że  podjęte przez nas  działania poparte  dokumentacją ,  zostały bardzo wysoko ocenione .

więcej

Dziękujemy za współpracę nauczycielom przedmiotów przyrodniczych naszego gimnazjum oraz uczniom , którzy włączyli się w rozmaite formy promocji proekologicznych zachowań . To nasz wspólny sukces !!!!!!!!!!!

                                                                                          Opiekun Ekozespołu

                                                                                         Agnieszka Mielczarek