Po wielu tygodniach wodnej przygody, podczas której uczniowie szkoły podstawowej pod okiem Pana Macieja uczyli się i doskonalili umiejętności pływackie, nadszedł czas na ostatnie zajęcia w tym roku szkolnym. Z tej okazji na basenie, oprócz dzieci pojechali również Rodzice. Zajęcia w takim składzie były bez wątpienia wyjątkowe! Duma rozpierała zarówno dzieci prezentujące swoje umiejętności, jak również Rodziców, którzy umiejętności te podziwiali. Pływanie, nurkowanie, skoki a wszystkiemu towarzyszył radosny nastrój dobrej zabawy.

Na zakończenie wszyscy biorący udział w projekcie otrzymali złote medale. W takim  dniu i my nie mogliśmy zapomnieć o Panu Macieju, który przez cały ten czas szkolił naszych małych pływaków! W dowód wdzięczności instruktor pływania obdarowany został pamiątkową statuetką i koszulką, czym udało nam się go miło zaskoczyć.

W projekcie „Chcę umieć pływać” wzięło udział 29 uczniów naszej szkoły, uczestnicząc łącznie w 22 wyjazdach na basen do Barcina, a poprzez realizację tego projektu, dzieci zdobyły podstawową wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z kąpielisk, opanowały umiejętności pływania w stopniu dobrym i bardzo dobrym.

Większość uczestników wyraża chęć dalszego doskonalenia pływania.

Oficjalne podsumowanie na festynie szkolnym 04.06.2016 r.

więcej

Opiekunami podczas wyjazdów byli Nauczyciele Wychowania Fizycznego