I MIEJSCE    Sonia Ataya kl. IVa

II MIEJSCE   Kinga Brzykcy  kl. IVb

III MIEJSCE Amelia Cholewczyńska   kl. IVb

Organizatorzy:

Jolanta Rzeszut

Barbara Przybylińska-Brzykcy