W tym roku szkolnym nasza Szkoła ponownie bierze udział w akcji zbierania kasztanów.
Celem tej inicjatywy będzie pomoc chorej Celince Andrzejewskiej w odzyskiwaniu zdrowia.

Prosimy, aby wszyscy uczniowie włączyli się w tę akcję.

Kasztany proszę gromadzić w domu i przynieść je we wskazanym przez wychowawcę terminie.

Informacja o końcu akcji oraz terminie przynoszeni kasztanów pojawi się w e-dzienniku oraz na stronie internetowej Szkoły.

Uczniowie, którzy zbiorą najwięcej kasztanów, otrzymają nagrody.

Informacja dotycząca ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2020/2021 znajduje się po lewej stronie w menu w zakładce „Ubezpieczenie NNW uczniów”.

Informacja dotycząca zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2020/2021 znajduje się w menu po lewej stronie w zakładce „Zajęcia pozalekcyjne” .

         1 września 2020 roku rozpoczął się rok szkolny 2020/2021. Uczniowie klas II i III zebrali się na boisku szkolnym o godzinie 9.30, a pierwszoklasiści o godzinie 10.00.  Podczas spotkań na placu apelowym pani dyrektor Gabriela Rojek oraz pani wicedyrektor Maria Żemojtel powitały dzieci i ich rodziców oraz poinformowały o najważniejszych sprawach związanych z organizacją roku szkolnego, w tym nietypowym dla wszystkich czasie.                                                                                             

         Po wspólnym pobycie na boisku uczniowie klas II i III udali się z wychowawcami do sal  lekcyjnych.

         Nowi uczniowie, rozpoczynający naukę w naszej szkole,  poznali  swoje wychowawczynie oraz innych nauczycieli, z którymi będą się spotykać podczas lekcji. Dzieci utworzyły klasowe szeregi i udały się z nowymi paniami do swoich sal. Tego dnia wyjątkowo swoją obecnością wsparli ich rodzice.

          Uczniowie wraz z rodzicami zapoznali się z planem zajęć oraz najważniejszymi zasadami funkcjonowania w szkole.

więcej

                                                                                                                           

 Dzieci opuściły budynek Szubińskiej Dwójki z przekonaniem, że mimo trudnej sytuacji ich nauczyciele postarają się, aby miło i bezpiecznie spędzały czas podczas zajęć i przerw.

 

W piątek, 28 sierpnia 2020r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w klasach zerowych.  Dyrektor szkoły p. Gabriela Rojek i wicedyrektor p. Maria Żemojtel powitały dzieci i ich rodziców oraz przedstawiły wychowawców poszczególnych grup. Następnie dzieci udały się wraz z wychowawcami do swoich sal, gdzie miały okazję bliżej poznać swoje panie oraz nowych kolegów i koleżanki. Podczas spotkania uczestnicy zastosowali się do zasad reżimu sanitarnego.

więcej

Wszystkim dzieciom życzymy wielu wspaniałych chwil spędzonych w przedszkolu!

Wychowawcy

1 września 2020 o godz. 8.00 w naszej szkole rozpoczął się nowy rok szkolny. Uczniowie klas 4-8 zebrali się na placu apelowym i boisku asfaltowym.

więcej

W tym roku 1 września wyglądał u nas nieco inaczej niż zwykle. Nie było wspólnego, uroczystego apelu. Zgromadzonych przywitała pani dyrektor Gabriela Rojek, która serdecznie powitała wszystkich w szkole po długim niewidzeniu się i nauce zdalnej. Zapowiedziała powrót do nauki w trybie stacjonarnym, który jednak będzie wiązał się z wieloma obostrzeniami. Pani dyrektor przekazała uczniom ogólne informacje dotyczące zmian w szkole, zgodnie z bieżącymi wytycznymi GIS, MEN, MZ.

Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich sal lekcyjnych. Tam zostały im przekazane informacje dotyczące planu lekcji oraz procedury związane z funkcjonowaniem w szkole w czasie zajęć i przerw.

Uczniom życzymy wielu sukcesów w nowym roku szkolnym, nauczycielom wytrwałości, rodzicom satysfakcji z osiągnięć swoich dzieci, a wszystkim dużo zdrowia.

Plan lekcji dla poszczególnych klas obowiązujący od 2. 09. 2020 r.
jest dostępny w zakładce PLAN LEKCJI.

TERMINARZ WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Rodzice,

wypożyczenie podręczników odbędzie się w terminie: 1.09-8.09.2020r. W związku z tym poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram dla każdej klasy oraz spis podręczników, które zostaną wypożyczone.

W tabeli nazwiska zastąpiono numerami z dziennika.

Prosimy przestrzegać wyznaczonych godzin podanych w tabeli poniżej. Szkoła funkcjonuje zgodnie z wytycznymi GiS, MZ i MEN (reżim sanitarny).

Prosimy przychodzić po wypożyczenie podręczników wg. wyznaczonych godzin, ze względu na konieczność zachowania dystansu społecznego.

Do odbioru podręczników zapraszamy rodziców!

W sytuacji, gdy rodzic nie może zjawić się osobiście, pełnoletnia osoba odbierająca książki powinna okazać imienne upoważnienie podpisane przez rodzica.

Bez upoważnienia podręczniki nie zostaną wypożyczone.

Z życzeniami zdrowia – Dyrekcja szkoły i bibliotekarki Klaudia Posłuszna Martyna Kubanek

 Podręczniki będą wypożyczane w bibliotece szkolnej.

Kliknij w datę, aby uzyskać harmonogram godzinowy.

Data

Klasa

1.09.2020 – wtorek, 12.00-15.10

I A, B, C

2.09. 2020 – środa, 12.00-16.30

VIII A, B, C i V A  

3.09.2020 – czwartek, 12.00-17.00

VII A, B, C, D i II C

4.09.2020 – piątek, 12.00-17.00

III A, B, C i II A, B

7.09.2020 – poniedziałek, 12.00-17.45

VI A, B, C, D

8.09.2020 – wtorek, 12.00-17.00

  IV A, B, C,

 

Dodatkowe godziny odbioru podręczników

(po wcześniejszym skontaktowaniu się z sekretariatem szkoły)

2.09.2020 – 15.20-16.30

3.09.2020 – 16.10 – 16.45

7.09.2020 – 15.50 – 17.45

8.09.2020 –  14.45-16.45

Harmonogram przyjazdów i odjazdów autobusu szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

I przyjazd:

Ameryczka I-6.45

Szaradowo- 6.50

Zalesie- 6.55                           klasy IV-VIII SP, oddział „0”

Ameryczka II- 7.00

Pińsko- 7.05

Wolwark- 7.10

 

II przyjazd:

Ameryczka I- 8.50

Szaradowo- 8.55

Zalesie- 9.00                           klasy I-III SP

Ameryczka II- 9.05

Pińsko- 9.10

Wolwark- 9.15

 

Odjazdy:

I        10.45- klasy I-VIII SP

II       14.00 – oddział „0”