UWAGA!

INFORMACJE O KONSULTACJACH DLA UCZNIÓW KLAS VIII

Szanowni Państwo,

Informujemy o kolejnych zmianach dotyczących pracy Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie.

W związku z informacjami MEN zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780) oraz  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.20.872) od 25.05.2020 roku do 07.06.2020 roku w Szkole zostaną zorganizowane konsultacje dla uczniów klas ósmych z przedmiotów egzaminacyjnych (j. polski, j. angielski, matematyka) przez nauczycieli uczących w klasach.

Klasa VIII a

Poniedziałek

od 14:30 do 16:00 – j. polski – p. H. Rajmann – I grupa

od 14:30 do 16:00 – j. angielski – p. E. Strzyżewska – II grupa

Wtorek

od 14:30 do 16:00 – matematyka – p. E. Kędziorska – II grupa

od 14:30 do 16:00 – j. angielski – p. E. Strzyżewska – I grupa

Środa

od 14:30 do 16:00 – j. polski – p. H. Rajmann – II grupa

od 14:30 – 16:00 – matematyka – p. E. Kędziorska – I grupa

 

Klasa VIII b

Poniedziałek

od 14:00 do 15:30 – matematyka – p. B. Skrzyńska-Klim – I grupa

od 14:00 do 15:30 – j. polski – p. E. Zbylut – II grupa

Wtorek

od 15:00 do 16:30 – j. polski – p. E. Zbylut – I grupa

od 15:00 do 16:30 – j. angielski – p. W. Woźniak – II grupa

Środa

od 14:00 do 15:30 – matematyka – p. B. Skrzyńska-Klim – II grupa

od 14:00 do 15:30 – j. angielski – p. W. Woźniak – I grupa

Zostaną one organizowane z zachowaniem procedur wynikających z zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz MEN (https://gis.gov.pl). Uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej z uwzględnieniem reżimu sanitarnego.

Uczniowie ze względu na ich bezpieczeństwo zostaną podzieleni na grupy nieprzekraczające 12 osób (pierwsze 12 osób z dziennika – I grupa, od numeru 13 do końca – grupa druga). Dzieci do szkoły wpuszczane będą pojedynczo po zdezynfekowaniu rąk i poddaniu się pomiarowi temperatury. Następnie udadzą się do wyznaczonej sali. W pomieszczeniu zobowiązani będą przestrzegać reżimu sanitarnego i zachowania odstępów od siebie (1,5-2m).

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z wychowawcą klasy i o odesłanie deklaracji do 21.05.2020 roku do godziny 9:00 na adres mailowy szkoły: naszadwojka@wp.pl

                                                                                                          Gabriela Rojek

                                                                                                          Dyrektor Szkoły

 

Szanowni Państwo,

informujemy o kolejnych zmianach dotyczących pracy Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie.

W związku z decyzjami MEN od 18.05.2020 roku w oddziałach przedszkolnych odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci rodziców pracujących, którzy zgłosili taką konieczność. Praca oddziałów przedszkolnych odbywa się z zachowaniem procedur wynikających z zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz MEN (https://gis.gov.pl).

W sprawie zajęć rewalidacyjnych prosimy o kontakt z wychowawcami lub dyrekcją szkoły.

Natomiast jeśli wyniknie konieczność organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III od 25.05.2020 roku, również będą się one odbywały z zachowaniem wytycznych GIS i reżimu sanitarnego.

Prosimy rodziców, którzy ze względu na pracę zawodową mają trudność z zapewnieniem opieki swoim dzieciom o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Szkoły pod numerem telefonu 52-384-24-81 lub 52-384-94-81 do czwartku (21.05.2020) do godziny 10:00.

Dla wszystkich Uczniów, także tych objętych zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi w dalszym ciągu realizujemy nauczanie zdalne, gdzie jest odnotowywana obecność.

Kontakt z kierownictwem szkoły możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Istnieje możliwość osobistego załatwienia spraw w przypadkach, w których brak jest możliwości skorzystania z innych kanałów komunikacyjnych, lecz z uwagi na stan epidemii prosimy, o ile to możliwe, o wybieranie drogi telefonicznej lub mailowej.

                                                                                                          Gabriela Rojek

                                                                                                          Dyrektor Szkoły

 

 1. 8.00 – 8.45

6. 13.00 – 13.45

7. 14.00 – 14.45

8. 15.30 – 16.30

 Legenda:

 Liczby od 1-8 oznaczają godziny ,w których odbywają się konsultacje przedmiotowe

 

PONIEDZIAŁEK

lp

Imię Nazwisko IV VA VB VC VD VIA VIB VIC VID VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB Kon. dla rodziców
1 Adamczyk Stanisław 1,6,7 1,6,7 1,6,7   1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7       1,6,7 1,6,7  
2 Bodnar Izabella   1 1   1         1     1 1  
3 Grobelna-Staniszewska Ag.       1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7     1,6,7  
4 Jagodzińska Arletta   1   1       1              
5 Jaroch Małgorzata 1 1 1 1 1     1 1           8
                                 
6 Kowalska Małgorzata   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
7 Kowalski Zbigniew   1,6 1,6 1,6 1,6           1,6 1,6 1,6 1,6  
8 Kulczyńska Maria                             8
9 Kulczyk Agnieszka 1 1 1 1 1         1 1 1 1 1  
10 Kulpeksza Agnieszka     1,6     1,6 1,6     1,6 1,6 1,6     8
11 Lubawy Dorota                             8
12 Mielczarek Agnieszka 1     1   1 1 1 1   1 1   1  
13 Polańska  Mariola 1,6,7 1,6,7 1,6,7                 1,6,7 1,6,7 1,6,7  
                                 
14 Ryska Aleksander           1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7  
                                 
15 Swosińska Dobromiła 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      
16 Tabor Justyna 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1   8
17 Terzimann Izabela 1,6,7                 1,6,7   1,6,7      
                                 
18 Rafał Witkowski 1,6,7     1,6,7 1,6,7               1,6,7 1,6,7  

 

WTOREK

 

 lp Imię Nazwisko IV VA VB VC VD VIA VIB VIC VID VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB Kon. dla rodziców
1 Adamczyk Stanisław 1 1 1   1 1 1 1 1       1 1  
2 Bodnar Izabella   1 1   1         1     1 1 8
3  Grobelna-Staniszewska Ag.       1 1 1 1 1 1 1 1     1  
4 Jagodzińska Arletta   1,7   1,7       1,7              
5 Jaroch Małgorzata 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7     1,7 1,7            
                                 
6 Kowalska Małgorzata   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
7 Kowalski Zbigniew                             8
8  Kulczyńska Maria               1       1      
9 Kulczyk Agnieszka 1 1 1 1 1         1 1 1 1 1 8
10 Kulpeksza Agnieszka     1,7     1,7 1,7     1,7 1,7 1,7      
11 Lubawy Dorota 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
12 Mielczarek Agnieszka 1     1   1 1 1 1   1 1   1  
13 Polańska  Mariola 1,7 1,7 1,7                 1,7 1,7 1,7  
                                 
14  Ryska Aleksander           1 1     1 1 1 1 1 8
15 Swosińska Dobromiła 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      
16 Tabor Justyna 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1    
17 Terzimann Izabela 1                 1   1     8
                                 
18  Rafał Witkowski 1,7     1,7 1,7               1,7 1,7  
19 Pokora Danuta   1 1 1   1 1                
20 Rojek Gabriela                             8
                                 
                                 

 

ŚRODA

 

lp Imię Nazwisko IV VA VB VC VD VIA VIB VIC VID VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB Kon. dla rodziców
1 Adamczyk Stanisław 1 1 1   1 1 1 1 1       1 1  
2 Bodnar Izabella   1 1   1         1     1 1  
3  Grobelna-Staniszewska Ag.       1 1 1 1 1 1 1 1     1  
4 Jagodzińska Arletta   1,6   1,6       1,6             8
5 Jaroch Małgorzata 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7            
6 Brzykcy Tadeusz                             8
7 Kędziorska Ewa                   1 1 1 1 1  
8 Kowalska Małgorzata   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
9 Kowalski Zbigniew   1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7           1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7  
10  Kulczyńska Maria               1       1      
11 Kulczyk Agnieszka 1 1 1 1 1         1 1 1 1 1  
12 Kulpeksza Agnieszka     1,6,7     1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7 1,6,7      
13 Mielczarek Agnieszka 1,6,7     1,6,7   1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7   1,6,7 1,6,7   1,6,7  
14 Polańska  Mariola 1,6 1,6 1,6                 1,6 1,6 1,6  
                                 
15  Ryska Aleksander           1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7  
16 Swosińska Dobromiła 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      
17 Tabor Justyna 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1    
18 Terzimann Izabela 7                 7   7      
                                 
19  Rafał Wikowski 1,6     1,6 1,6               1,6 1,6 8
20 Pokora Danuta                             8
                                 
                                 

 

 CZWARTEK

 

lp Imię Nazwisko IV VA VB VC VD VIA VIB VIC VID VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB Kon. dla rodziców
1 Adamczyk Stanisław 1,6,7 1,6,7 1,6,7   1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7       1,6,7 1,6,7 8
2 Bodnar Izabella   1 1   1         1     1 1  
2 Banaszak Teresa                             8
3  Grobelna-Staniszewska Ag.       1 1 1 1 1 1 1 1     1 8
4 Jagodzińska Arletta   1   1       1              
5 Jaroch Małgorzata 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7            
6 Kędziorska Ewa                              8
7 Kowalska Małgorzata                              
8 Kowalski Zbigniew   6,7 6,7 6,7 6,7           6,7 6,7 6,7 6,7  
9  Kulczyńska Maria                              
10 Kulczyk Agnieszka 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6         1,6 1,6 1,6 1,6 1,6  
11 Kulpeksza Agnieszka     1,6,7     1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7 1,6,7      
12 Lubawy Dorota 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
13 Mielczarek Agnieszka 1     1   1 1 1 1   1 1   1 8
14 Polańska  Mariola 1,6 1,6 1,6                 1,6 1,6 1,6 8
15 Rajmann Hanna                              8
16  Ryska Aleksander           6,7 6,7     6,7 6,7 6,7 6,7 6,7  
18 Swosińska Dobromiła 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     8
19 Tabor Justyna 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1    
20 Terzimann Izabela 1                 1   1      
21  Zbylut Emanuela                              8
22  Rafał Witkowski 1,6,7     1,6,7 1,6,7               1,6,7 1,6,7  
                                 
23 Woźniak Wiesława     6,7 6,7                   6,7  8
24 Zawadzka-Pleszyńska Hanna                             8

 

PIĄTEK

lp Imię Nazwisko IV VA VB VC VD VIA VIB VIC VID VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB Kon. dla rodziców
1 Adamczyk Stanisław 1 1 1   1 1 1 1 1       1 1  
2  Grobelna-Staniszewska Ag.       1 1 1 1 1 1 1 1     1  
3 Jagodzińska Arletta   1   1       1              
4 Jaroch Małgorzata 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6     1,6 1,6            
                                 
5 Kowalski Zbigniew   1 1 1 1           1 1 1 1  
6 Kulczyk Agnieszka 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6         1,6 1,6 1,6 1,6 1,6  
7 Kulpeksza Agnieszka     1,6     1,6 1,6     1,6 1,6 1,6      
8 Mielczarek Agnieszka 1     1   1 1 1 1   1 1   1  
9 Polańska  Mariola 1 1 1                 1 1 1  
                                 
10  Ryska Aleksander           1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7  
11 Tabor Justyna 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1    
12 Terzimann Izabela 1                 1   1      
13 Rafał Witkowski 1,6     1,6 1,6               1,6 1,6,7  
14 Woźniak Wiesława     1 1                   1  
                                 

Konsultacje – edukacja wczesnoszkolna

Iwona  Sabacińska,  Magdalena Ciszewska, Karina Kuźniak – Garstecka, Magdalena Wojtas – Gnat,  Barbara Robaczewska

Poniedziałek 15:30 – 16:30 konsultacje dla rodziców

Wtorek, środa, czwartek, piątek : 13:00 – 14:00 konsultacje dla uczniów

Alina Rzadkiewicz, Grażyna Witkowska, Sylwia Kral, Beata Witkowska

Poniedziałek 15:30 – 16:30 konsultacje dla rodziców

Wtorek, środa, czwartek, piątek 9:00 – 10:00 – konsultacje dla uczniów

Konsultacje – nauczyciel wspomagający

Agnieszka Zbylut, Ewa Wasila

Poniedziałek, wtorek , środa, piątek: 9.00-9.45 konsultacje z uczniem, 10.00-12.35 praca z uczniem podczas zajęć,

Czwartek: 10.00-12.35 praca z uczniem podczas zajęć, 15.30-16.30 konsultacje dla rodziców

Katarzyna Pogiel-Dąbrowska

Poniedziałek: 15.30-16.30 konsultacje dla rodziców,

Wtorek, środa, czwartek, piątek: 13.00-13.45  konsultacje z uczniem,

15 godzin praca z uczniem zgodnie z planem zajęć

Poniedziałek 10-11.35

Wtorek 9.00-12.35

Środa 9.00-11.35

Czwartek 9.00-12.35

Piątek 9.00-12.35

Pedagog

Bogusława Ryska

Poniedziałek – Czwartek  8.00-12.30

Piątek  8.00-12.00

Psycholog

Monika Wronka-Gołatka

Poniedziałek – Czwartek  8.00-12.30

Piątek – 8.00-12.00

Biblioteka

Klaudia Posłuszna

Poniedziałek, wtorek, środa 8.30-11.30

Czwartek, piątek 8.30 – 14.30

Świetlica

Gabriela Sobczak

Czwartek  12.00-15.00

Konsultacje Szkolnego Doradcy Zawodowego

Czwartek 16.00 – 17.00

Małgorzata Trzeciak

Poniedziałek – Czwartek  15.00-16.00

Piątek – 16.00-17.00

Martyna Kubanek

Poniedziałek, wtorek, środa 14.00-16.00

Konsultacje z j. polskiego dla klas IV – VIII    –   Lidia Makowiecka

Czwartek   13:00 – 14:10  i   15:30 – 16:30

Piątek   08:00 – 08:35

Logopeda

Janina Idczak-Czrnecka

Poniedziałek – Czwartek  8.00-12.30

Piątek – 8.00-12.00

 

Religia – „O”, I – III, VI c, VIII b 

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek  8.30 – 9.30

Czwartek   15.30 – 16.30

Język angielski – Magdalena Szenefeld

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek – 8.30 – 9.30

Wtorek  15.30 – 16.30

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

Zgodnie z informacjami przekazanymi na konferencji Ministra Edukacji Narodowej szkoły pozostają zamknięte do 24 maja 2020 roku.

W naszej placówce w dalszym ciągu realizowane będzie zdalne nauczanie.

Komunikacja z nauczycielami szkoły możliwa jest za pośrednictwem e-dziennika w wyznaczonych na konsultacje godzinach.

Dodatkowo petenci mogą kontaktować się z sekretariatem szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Według planu rządu Egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 16 do 18 czerwca 2020 roku.

 

Mam nadzieję, że po tym terminie spotkamy się w szkole. Tymczasem życzę zdrowia i cierpliwości

                                                                                                                             Dyrektor Szkoły

Gabriela Rojek

Informacja dla Rodziców dzieci zapisanych do oddziałów „O”

na rok szkolny 2020/21

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie Gabriela Rojek prosi Rodziców dzieci zapisanych do oddziałów przedszkolnych w naszej szkole o niezwłoczne złożenie „Oświadczenia woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie”, które należy pobrać ze strony internetowej www.dwojka-szubin.pl w zakładce „rekrutacja” i przesłać drogą mailową na adres naszadwojka@wp.pl

                                                                                              Z poważaniem

                                                                                              Gabriela Rojek

 

Święta Wielkanocne w tym roku będą zupełnie inne niż poprzednie. Nie będzie rodzinnych spotkań, nie będzie święconki w kościele, uroczystego Triduum ani dzieci biegających w lany poniedziałek po osiedlowych uliczkach. Z powodu epidemii czas się zatrzymał. Jest to bardzo trudny okres dla nas wszystkich. Jednak te ograniczenia są po to, abyśmy mogli za jakiś czas, bez lęku, spotkać się w gronie najbliższych.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne były radosne, odświętne i rodzinne na tyle, na ile jest to możliwe. Niech tegoroczna Wielkanoc będzie zapowiedzią nowego czasu, a Zmartwychwstały Chrystus źródłem nadziei na lepsze jutro i siły na nadchodzące dni. Pomimo, że wszyscy pozostaniemy w domach, życzymy Państwu i Wam Drodzy Uczniowie,  aby ten świąteczny czas miał wymiar duchowy i przyniósł refleksje. Życzymy zdrowia i wytrwałości w tym trudnym dla wszystkich czasie.

                                                                                 Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Uwaga Uczniowie i Rodzice!

Zachęcamy do przyłączenia się do akcji Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Szubin „Szubiniacy”, mającej na celu podziękowanie za ratowanie ludzkiego życia oraz pracę na pierwszej linii frontu: służbie zdrowia, policjantom, strażakom, sprzedawcom, kurierom i listonoszom oraz wszystkim tym, którzy narażając swoje zdrowie i życie pracują, abyśmy my mogli zostać w domu.

Zgodnie z tą inicjatywą, zachęcamy do wykonania prac plastycznych, w których okażecie swoją wdzięczność za ciężką pracę tych ludzi.

Format pracy jest dowolny, technika również. Mogą to być plakaty, banery malowane na materiale, czy rysunki w formacie A4. Wykorzystajcie materiały dostępne w Waszych domach. Wykonując tę pracę możecie włączyć się w działania społeczne mające na celu walkę z COVID – 19.

7 kwietnia to Światowy Dzień Zdrowia. Tego dnia zachęcamy do wywieszenia wykonanych prac,  w akcie solidarności, w oknach swoich mieszkań, domów.

Wszystkich mieszkańców Gminy Szubin zachęcamy do wyjścia na balkony, tarasy ( dzieci pod opieką dorosłych) 7 kwietnia o godz. 18.00. Usłyszymy dzwony kościelne, które symbolizować będą naszą wdzięczność, solidarność  i wsparcie w tych trudnych chwilach.

Będzie to dla nas wszystkich lekcja aktywności obywatelskiej, kształtowania prawidłowych postaw oraz szacunku dla ludzkiej pracy.

Bądźmy wszyscy razem!

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE

Informujemy,  że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020r.,  w czasie  wiosennej przerwy świątecznej, od 9 do 14 kwietnia br. szkoła nie będzie prowadzić zajęć w formie zdalnego nauczania. 

Oddziały „0” 9,10 i 14 kwietnia br., prowadzą zajęcia w dotychczasowej formie.

 

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

01.04.2020

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Podstawy prawne:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.
    z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) – § 3 ust.1 pkt 3. 
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
    w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie Gabriela Rojek informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją w kraju termin składania dokumentów dotyczących rekrutacji został wydłużony do 10.04.2020r.

Proszę o przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych w formie elektronicznej na adres e-mail: naszadwojka@wp.pl. Druki do pobrania na stronie: http://dwojka-szubin.pl w zakładce Rekrutacja.

Dziękuję za wyrozumiałość.

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Gabriela Rojek

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele,

Próbny Egzamin Ósmoklasisty przygotowany przez CKE

Informuję, iż 30, 31 marca oraz 1 kwietnia 2020 roku Uczniowie będą mogli pobrać arkusze egzaminacyjne ze strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku (https://www.oke.gda.pl) i rozwiązywać w dogodnym dla siebie czasie.

Uczniowie będą mogli omówić treść zadań i rozwiązania z nauczycielami j. polskiego, matematyki oraz j. angielskiego, którzy będą dostępni w czasie konsultacji. Po 8 kwietnia 2020 Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni klucze rozwiązań do zadań.

W naszej szkole Próbny Egzamin Ósmoklasisty odbywał się w listopadzie w związku z tym proponowany egzamin ma charakter ćwiczeniowy dla Uczniów.

Dodatkowe materiały związane z egzaminami (informatory, przykładowe arkusze egzaminacyjne, zestawy zadań) dostępne są na stronie www.cke.gov.pl oraz Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

Z życzeniami zdrowia

Gabriela Rojek

 

Plan zajęć oddziałów „0”, uwzględniający wyjątkową sytuację (stan epidemii)

w trakcie zdalnego nauczania.

Żabki 10.00-14.00

Motylki 10.00-14.00

Biedronki 10.00-14.00

Dodatkowo nauczyciele dostępni są:

Motylki

Środa – p. Hilscher Emilia 15.00-17.00

Piątek – p. Łużyńska Natalia 15.00-17.00

Biedronki

Poniedziałek  – p.Sylwia Krajewska 15.00-17.00

Czwartek- p. Błażyńska Magdalena 16.00-17.00

Żabki

Wtorek- p. Sendwicka Ewa 15.00-17.00

Czwartek- p. Błażyńska Magdalena 15.00-16.00

 

J.angielski– p. Magdalena Szenefeld

Poniedziałek         Żabki 9.00-9. 30 – p. Magdalena Szenefeld

Wtorek                 Motylki 9.00-9.30- p. Magdalena Szenefeld

Środa                    Biedronki 9.00-9.30- p. Magdalena Szenefeld

Konsultacje j. angielski – p. Magdalena Szenefeld

Poniedziałek         Żabki 9.30-10. 00 – p. Magdalena Szenefeld

Wtorek                 Motylki 9.30-10.00- p. Magdalena Szenefeld

Środa                    Biedronki 9.30-10.00- p. Magdalena Szenefeld

Szanowni Państwo,

Informuję, iż Szkoła będzie korzystała z platformy Moodle (https://moodle.sp2.szubin.pl/course/edit.php?category=15&returnto=catmanage )

oraz e-dziennika w zdalnym nauczaniu. Dlatego bardzo proszę o przygotowanie sprzętu – komputer z dostępem do Internetu lub inne urządzenie (tablet, bądź telefon z aplikacją Moodle).

Są to dla wszystkich nowe rozwiązania, które mogą wywoływać niepokój i zatroskanie o przebieg procesu edukacyjnego i to ze strony Rodzica, Nauczyciela czy Dziecka.

Wychowawcy zebrali od Państwa informacje o wyposażeniu w niezbędny sprzęt techniczny do realizowania zdalnych zajęć i w sytuacjach, gdy będzie to konieczne nauczyciele będą stosować inne rozwiązania by każdy uczeń miał dostęp do omawianego materiału.

W przypadku wystąpienia trudności prosimy o kontakt z wychowawcą klasy lub przez sekretariat Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie.

Z życzeniami zdrowia

Dyrektor Szkoły

Gabriela Rojek

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie informuje, że w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym, po 25.03.2020r. będzie podana informacja dotycząca formy składania dokumentów rekrutacyjnych do klasy I i oddziału „O” .

                                           Dyrektor szkoły

Gabriela Rojek