Uwaga Uczniowie i Rodzice!

Zachęcamy do przyłączenia się do akcji Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Szubin „Szubiniacy”, mającej na celu podziękowanie za ratowanie ludzkiego życia oraz pracę na pierwszej linii frontu: służbie zdrowia, policjantom, strażakom, sprzedawcom, kurierom i listonoszom oraz wszystkim tym, którzy narażając swoje zdrowie i życie pracują, abyśmy my mogli zostać w domu.

Zgodnie z tą inicjatywą, zachęcamy do wykonania prac plastycznych, w których okażecie swoją wdzięczność za ciężką pracę tych ludzi.

Format pracy jest dowolny, technika również. Mogą to być plakaty, banery malowane na materiale, czy rysunki w formacie A4. Wykorzystajcie materiały dostępne w Waszych domach. Wykonując tę pracę możecie włączyć się w działania społeczne mające na celu walkę z COVID – 19.

7 kwietnia to Światowy Dzień Zdrowia. Tego dnia zachęcamy do wywieszenia wykonanych prac,  w akcie solidarności, w oknach swoich mieszkań, domów.

Wszystkich mieszkańców Gminy Szubin zachęcamy do wyjścia na balkony, tarasy ( dzieci pod opieką dorosłych) 7 kwietnia o godz. 18.00. Usłyszymy dzwony kościelne, które symbolizować będą naszą wdzięczność, solidarność  i wsparcie w tych trudnych chwilach.

Będzie to dla nas wszystkich lekcja aktywności obywatelskiej, kształtowania prawidłowych postaw oraz szacunku dla ludzkiej pracy.

Bądźmy wszyscy razem!

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE

Informujemy,  że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020r.,  w czasie  wiosennej przerwy świątecznej, od 9 do 14 kwietnia br. szkoła nie będzie prowadzić zajęć w formie zdalnego nauczania. 

Oddziały „0” 9,10 i 14 kwietnia br., prowadzą zajęcia w dotychczasowej formie.

 

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

01.04.2020

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Podstawy prawne:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.
    z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) – § 3 ust.1 pkt 3. 
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
    w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie Gabriela Rojek informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją w kraju termin składania dokumentów dotyczących rekrutacji został wydłużony do 10.04.2020r.

Proszę o przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych w formie elektronicznej na adres e-mail: naszadwojka@wp.pl. Druki do pobrania na stronie: http://dwojka-szubin.pl w zakładce Rekrutacja.

Dziękuję za wyrozumiałość.

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Gabriela Rojek

Dodatkowy kontakt z nauczycielami w postaci konsultacji przedmiotowej i specjalistycznej w trakcie zdalnego nauczania dla Rodziców i Uczniów

 1. 8.00 – 8.45

6. 13.00 – 13.45

7. 14.00 – 14.45

8. 15.30 – 16.30

 Legenda:

 Liczby od 1-8 oznaczają godziny ,w których odbywają się konsultacje przedmiotowe

 

PONIEDZIAŁEK

lp

Imię Nazwisko IV VA VB VC VD VIA VIB VIC VID VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB Kon. dla rodziców
1 Adamczyk Stanisław 1,6,7 1,6,7 1,6,7   1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7       1,6,7 1,6,7  
2 Bodnar Izabella   1 1   1         1     1 1  
3 Grobelna-Staniszewska Ag.       1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7     1,6,7  
4 Jagodzińska Arletta   1   1       1              
5 Jaroch Małgorzata 1 1 1 1 1     1 1           8
6 Kędziorska Ewa                   1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 8
7 Kowalska Małgorzata   6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 8
8 Kowalski Zbigniew   1,6 1,6 1,6 1,6           1,6 1,6 1,6 1,6  
9 Kulczyńska Maria                             8
10 Kulczyk Agnieszka 1 1 1 1 1         1 1 1 1 1  
11 Kulpeksza Agnieszka     1,6     1,6 1,6     1,6 1,6 1,6     8
12 Lubawy Dorota                             8
13 Mielczarek Agnieszka 1     1   1 1 1 1   1 1   1  
14 Polańska  Mariola 1,6,7 1,6,7 1,6,7                 1,6,7 1,6,7 1,6,7  
15 Rajmann Hanna           1 1       1   1    
16 Ryska Aleksander           1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7  
17 Strzyżewska Ewa                             8
18 Swosińska Dobromiła 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      
19 Tabor Justyna 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1   8
20 Terzimann Izabela 1,6,7                 1,6,7   1,6,7      
21 Zbylut Emanuela     1   1       1         1  
22 Pikul Hanna 1,6,7     1,6,7 1,6,7               1,6,7 1,6,7  

 

WTOREK

 

 lp Imię Nazwisko IV VA VB VC VD VIA VIB VIC VID VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB Kon. dla rodziców
1 Adamczyk Stanisław 1 1 1   1 1 1 1 1       1 1  
2 Bodnar Izabella   1 1   1         1     1 1 8
3  Grobelna-Staniszewska Ag.       1 1 1 1 1 1 1 1     1  
4 Jagodzińska Arletta   1,7   1,7       1,7              
5 Jaroch Małgorzata 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7     1,7 1,7            
6 Kędziorska Ewa                   1 1 1 1 1  
7 Kowalska Małgorzata   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
8 Kowalski Zbigniew                             8
9  Kulczyńska Maria               1       1      
10 Kulczyk Agnieszka 1 1 1 1 1         1 1 1 1 1 8
11 Kulpeksza Agnieszka     1,7     1,7 1,7     1,7 1,7 1,7      
12 Lubawy Dorota 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
13 Mielczarek Agnieszka 1     1   1 1 1 1   1 1   1  
14 Polańska  Mariola 1,7 1,7 1,7                 1,7 1,7 1,7  
15 Rajmann Hanna           1 1       1   1    
16  Ryska Aleksander           1 1     1 1 1 1 1 8
18 Swosińska Dobromiła 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      
19 Tabor Justyna 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1    
20 Terzimann Izabela 1                 1   1     8
21  Zbylut Emanuela     1   1       1         1  
22  Pikul Hanna 1,7     1,7 1,7               1,7 1,7  
23 Pokora Danuta   1 1 1   1 1                
24 Rojek Gabriela                             8
25 Skrzyńska – Klim Beata                             8
26 Woźniak Wiesława     1 1                   1 8

 

ŚRODA

 

lp Imię Nazwisko IV VA VB VC VD VIA VIB VIC VID VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB Kon. dla rodziców
1 Adamczyk Stanisław 1 1 1   1 1 1 1 1       1 1  
2 Bodnar Izabella   1 1   1         1     1 1  
3  Grobelna-Staniszewska Ag.       1 1 1 1 1 1 1 1     1  
4 Jagodzińska Arletta   1,6   1,6       1,6             8
5 Jaroch Małgorzata 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7            
6 Brzykcy Tadeusz                             8
7 Kędziorska Ewa                   1 1 1 1 1  
8 Kowalska Małgorzata   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
9 Kowalski Zbigniew   1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7           1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7  
10  Kulczyńska Maria               1       1      
11 Kulczyk Agnieszka 1 1 1 1 1         1 1 1 1 1  
12 Kulpeksza Agnieszka     1,6,7     1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7 1,6,7      
13 Mielczarek Agnieszka 1,6,7     1,6,7   1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7   1,6,7 1,6,7   1,6,7  
14 Polańska  Mariola 1,6 1,6 1,6                 1,6 1,6 1,6  
15 Rajmann Hanna           1 1       1   1   8
16  Ryska Aleksander           1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7  
17 Swosińska Dobromiła 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      
18 Tabor Justyna 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1    
19 Terzimann Izabela 7                 7   7      
20  Zbylut Emanuela     1   1       1         1 8
21  Pikul Hanna 1,6     1,6 1,6               1,6 1,6 8
22 Pokora Danuta                             8
23 Skrzyńska – Klim Beata 1       1       1   1     1  
24 Woźniak Wiesława     1,6 1,6                   1,6  

 

 CZWARTEK

 

lp Imię Nazwisko IV VA VB VC VD VIA VIB VIC VID VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB Kon. dla rodziców
1 Adamczyk Stanisław 1,6,7 1,6,7 1,6,7   1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7       1,6,7 1,6,7 8
2 Bodnar Izabella   1 1   1         1     1 1  
2 Banaszak Teresa                             8
3  Grobelna-Staniszewska Ag.       1 1 1 1 1 1 1 1     1 8
4 Jagodzińska Arletta   1   1       1              
5 Jaroch Małgorzata 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7            
6 Kędziorska Ewa                              
7 Kowalska Małgorzata                              
8 Kowalski Zbigniew   6,7 6,7 6,7 6,7           6,7 6,7 6,7 6,7  
9  Kulczyńska Maria                              
10 Kulczyk Agnieszka 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6         1,6 1,6 1,6 1,6 1,6  
11 Kulpeksza Agnieszka     1,6,7     1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7 1,6,7      
12 Lubawy Dorota 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
13 Mielczarek Agnieszka 1     1   1 1 1 1   1 1   1 8
14 Polańska  Mariola 1,6 1,6 1,6                 1,6 1,6 1,6 8
15 Rajmann Hanna           1 1       1   1    
16  Ryska Aleksander           6,7 6,7     6,7 6,7 6,7 6,7 6,7  
18 Swosińska Dobromiła 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     8
19 Tabor Justyna 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1    
20 Terzimann Izabela 1                 1   1      
21  Zbylut Emanuela     1   1       1         1  
22  Pikul Hanna 1,6,7     1,6,7 1,6,7               1,6,7 1,6,7  
25 Skrzyńska – Klim Beata                              
26 Woźniak Wiesława     1,6,7 1,6,7                   1,6,7  
27 Zawadzka-Pleszyńska Hanna                             8

 

PIĄTEK

 

lp Imię Nazwisko IV VA VB VC VD VIA VIB VIC VID VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB Kon. dla rodziców
1 Adamczyk Stanisław 1 1 1   1 1 1 1 1       1 1  
2  Grobelna-Staniszewska Ag.       1 1 1 1 1 1 1 1     1  
3 Jagodzińska Arletta   1   1       1              
4 Jaroch Małgorzata 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6     1,6 1,6            
5 Kędziorska Ewa                   1 1 1 1 1  
6 Kowalski Zbigniew   1 1 1 1           1 1 1 1  
7 Kulczyk Agnieszka 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6         1,6 1,6 1,6 1,6 1,6  
8 Kulpeksza Agnieszka     1,6     1,6 1,6     1,6 1,6 1,6      
9 Mielczarek Agnieszka 1     1   1 1 1 1   1 1   1  
10 Polańska  Mariola 1 1 1                 1 1 1  
11 Rajmann Hanna           1 1       1   1    
12  Ryska Aleksander           1,6,7 1,6,7     1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7 1,6,7  
13 Tabor Justyna 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1    
14 Terzimann Izabela 1                 1   1      
15  Pikul Hanna 1,6     1,6 1,6               1,6 1,6  
16 Woźniak Wiesława     1 1                   1  
17 Strzyżewska Ewa                 1 1 1 1 1    

 

Konsultacje – edukacja wczesnoszkolna

 

Iwona  Sabacińska,  Magdalena Ciszewska, Karina Kuźniak – Garstecka, Magdalena Wojtas – Gnat,  Barbara Robaczewska

 

Poniedziałek 15:30 – 16:30 konsultacje dla rodziców

Wtorek, środa, czwartek, piątek : 13:00 – 14:00 konsultacje dla uczniów

 

Alina Rzadkiewicz, Grażyna Witkowska, Sylwia Kral, Beata Witkowska

 

Poniedziałek 15:30 – 16:30 konsultacje dla rodziców

Wtorek, środa, czwartek, piątek 9:00 – 10:00 – konsultacje dla uczniów

 

Konsultacje – nauczyciel wspomagający

 

Agnieszka Zbylut, Ewa Wasila

Poniedziałek, wtorek , środa, piątek: 9.00-9.45 konsultacje z uczniem, 10.00-12.35 praca z uczniem podczas zajęć,

Czwartek: 10.00-12.35 praca z uczniem podczas zajęć, 15.30-16.30 konsultacje dla rodziców

 

Katarzyna Pogiel-Dąbrowska

Poniedziałek: 15.30-16.30 konsultacje dla rodziców,

Wtorek, środa, czwartek, piątek: 13.00-13.45  konsultacje z uczniem,

15 godzin praca z uczniem zgodnie z planem zajęć

Poniedziałek 10-11.35

Wtorek 9.00-12.35

Środa 9.00-11.35

Czwartek 9.00-12.35

Piątek 9.00-12.35

 

Pedagog

 

Bogusława Ryska

Poniedziałek – Czwartek  8.00-12.30

Piątek  8.00-12.00

 

Psycholog

 

Monika Wronka-Gołatka

Poniedziałek – Czwartek  8.00-12.30

Piątek – 8.00-12.00

 

Biblioteka

Martyna Kubanek

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek 14.00-17.00

Wtorek13.00-14.00, 15.00-17.00

Klaudia Posłuszna

Poniedziałek- Piątek 8.30-14.30

 

Świetlica

 

Gabriela Sobczak

Poniedziałek- Czwartek  8.00-13.00

Piątek 11.00 – 17.00

Konsultacje Szkolnego Doradcy Zawodowego

Poniedziałek 16.00 – 17.00

Małgorzta Trzeciak

Poniedziałek – Czwartek  11.00-16.00

Piątek – 11.00-17.00

Martyna Kubanek

Poniedziałek 11.00-14.00

Wtorek 10.00-13.00

Środa 11.00-14.00

Czwartek 10.00-13.00

Piątek 13.00-14.00

 

Logopeda

Janina Idczak-Czrnecka

Poniedziałek – Czwartek  8.00-12.30

Piątek – 8.00-12.00

 

PRACA KIEROWNICTWA SZKOŁY W SYSTEMIE ON-LINE

 

Dyrektor

 

Gabriela Rojek

Poniedziałek- Piątek: 8.30 -14.00 

On-line przez dziennik internetowy dla Rodziców i Uczniów SP2 w Szubinie.

Pozostałe osoby zainteresowane kontaktem są proszone o kontakt mailowy  naszadwojka@wp.pl lub telefoniczne pozostawienie informacji czy pytania w sekretariacie szkoły w godzinach 10:00-12:00

 

Wicedyrektor

Maria Żemojtel

Poniedziałek- Piątek: 8.30 -14.00 

On-line przez dziennik internetowy dla Rodziców i Uczniów SP2 w Szubinie.

Pozostałe osoby zainteresowane kontaktem są proszone o kontakt mailowy  naszadwojka@wp.pl lub telefoniczne pozostawienie informacji czy pytania w sekretariacie szkoły w godzinach 10:00-12:00

Tadeusz Brzykcy

Poniedziałek- Piątek: 8.30 -14.00 

On-line przez dziennik internetowy dla Rodziców i Uczniów SP2 w Szubinie.

Pozostałe osoby zainteresowane kontaktem są proszone o kontakt mailowy  naszadwojka@wp.pl lub telefoniczne pozostawienie informacji czy pytania w sekretariacie szkoły w godzinach 10:00-12:00

 

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele,

Próbny Egzamin Ósmoklasisty przygotowany przez CKE

Informuję, iż 30, 31 marca oraz 1 kwietnia 2020 roku Uczniowie będą mogli pobrać arkusze egzaminacyjne ze strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku (https://www.oke.gda.pl) i rozwiązywać w dogodnym dla siebie czasie.

Uczniowie będą mogli omówić treść zadań i rozwiązania z nauczycielami j. polskiego, matematyki oraz j. angielskiego, którzy będą dostępni w czasie konsultacji. Po 8 kwietnia 2020 Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni klucze rozwiązań do zadań.

W naszej szkole Próbny Egzamin Ósmoklasisty odbywał się w listopadzie w związku z tym proponowany egzamin ma charakter ćwiczeniowy dla Uczniów.

Dodatkowe materiały związane z egzaminami (informatory, przykładowe arkusze egzaminacyjne, zestawy zadań) dostępne są na stronie www.cke.gov.pl oraz Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

Z życzeniami zdrowia

Gabriela Rojek

 

Plan zajęć oddziałów „0”, uwzględniający wyjątkową sytuację (stan epidemii)

w trakcie zdalnego nauczania.

Żabki 10.00-14.00

Motylki 10.00-14.00

Biedronki 10.00-14.00

Dodatkowo nauczyciele dostępni są:

Motylki

Środa – p. Hilscher Emilia 15.00-17.00

Piątek – p. Łużyńska Natalia 15.00-17.00

Biedronki

Poniedziałek  – p.Sylwia Krajewska 15.00-17.00

Czwartek- p. Błażyńska Magdalena 16.00-17.00

Żabki

Wtorek- p. Sendwicka Ewa 15.00-17.00

Czwartek- p. Błażyńska Magdalena 15.00-16.00

 

J.angielski– p. Magdalena Szenefeld

Poniedziałek         Żabki 9.00-9. 30 – p. Magdalena Szenefeld

Wtorek                 Motylki 9.00-9.30- p. Magdalena Szenefeld

Środa                    Biedronki 9.00-9.30- p. Magdalena Szenefeld

Konsultacje j. angielski – p. Magdalena Szenefeld

Poniedziałek         Żabki 9.30-10. 00 – p. Magdalena Szenefeld

Wtorek                 Motylki 9.30-10.00- p. Magdalena Szenefeld

Środa                    Biedronki 9.30-10.00- p. Magdalena Szenefeld

Szanowni Państwo,

Informuję, iż Szkoła będzie korzystała z platformy Moodle (https://moodle.sp2.szubin.pl/course/edit.php?category=15&returnto=catmanage )

oraz e-dziennika w zdalnym nauczaniu. Dlatego bardzo proszę o przygotowanie sprzętu – komputer z dostępem do Internetu lub inne urządzenie (tablet, bądź telefon z aplikacją Moodle).

Są to dla wszystkich nowe rozwiązania, które mogą wywoływać niepokój i zatroskanie o przebieg procesu edukacyjnego i to ze strony Rodzica, Nauczyciela czy Dziecka.

Wychowawcy zebrali od Państwa informacje o wyposażeniu w niezbędny sprzęt techniczny do realizowania zdalnych zajęć i w sytuacjach, gdy będzie to konieczne nauczyciele będą stosować inne rozwiązania by każdy uczeń miał dostęp do omawianego materiału.

W przypadku wystąpienia trudności prosimy o kontakt z wychowawcą klasy lub przez sekretariat Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie.

Z życzeniami zdrowia

Dyrektor Szkoły

Gabriela Rojek

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie informuje, że w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym, po 25.03.2020r. będzie podana informacja dotycząca formy składania dokumentów rekrutacyjnych do klasy I i oddziału „O” .

                                           Dyrektor szkoły

Gabriela Rojek

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o 15:00 – rozwiązania! Zapraszamy na stronę www.cke.gov.pl

Drodzy Rodzice, Uczniowie oraz  Petenci  prosimy kontaktować się ze szkołą  przez e-mail naszadwojka@wp.pl  oraz telefonicznie pod numerem telefonu 52 384 24 81 w godz. 10.00-12.00 w związku z ogłoszonym  stanem zagrożenia epidemicznego.

Ważne sprawy   rozwiązywane będą zdalnie.

Dokumenty wymagające podpisu realizowane będą w późniejszych terminach, a te bardzo pilne po wcześniejszym telefonicznym  lub mail-owym umówieniu się z pracownikami sekretariatu szkoły.

Rekrutacja do klasy I i oddziałów „ O” będzie kontynuowana po wznowieniu zajęć edukacyjnych.

Za powstałe  utrudnienia przepraszam i proszę  o wyrozumiałość.

 

                                                                  Z życzeniami zdrowia

dyrektor szkoły Gabriela Rojek

 

Szanowni Państwo,

apeluję do Państwa i do uczniów naszej szkoły, aby przez 14-dniowy okres zawieszenia zajęć edukacyjnych, Państwa dzieci pozostały w domach. Nie powinny wychodzić do centrów handlowych i sklepów. Prosimy, aby zrezygnować z zajęć dodatkowych, wyjazdów czy wyjść towarzyskich.

 

Drodzy Uczniowie, bądźcie roztropni i odpowiedzialni podczas tych „wolnych dni”. To nie są ferie!

 

Jednocześnie nadmieniam, że podczas tych 14 dni uczniowie będą mogli wykonywać zadania systematycznie przysyłane im przez nauczycieli, które będą umieszczane w zakładce – Zadania domowe. Jest to również czas, który Państwa dzieci mogą wykorzystać na samodzielną naukę w domu.

Proszę, aby na bieżąco sprawdzać informacje w dzienniku internetowym.

                                                                                                       Dyrektor szkoły

                                                                                      Gabriela Rojek

Informuję, że 12.03.2020 roku (czwartek) oraz 13.03.2020 roku (piątek)

zajęcia edukacyjne zostają zawieszone.

Prosimy, w miarę możliwości, aby dzieci i młodzież pozostawić w domach.

Dla uczniów, którzy przyjdą do szkoły, zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. 

Natomiast od 16.03.2020 roku (poniedziałek) do 25.03. 2020 roku (środa)

szkoła będzie zamknięta.

Wszystkie zaplanowane spotkania i wydarzenia w wyżej wymienionych terminach zostają odwołane.

                                                                                       Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                 Gabriela Rojek